Szolgáltatások - 483698-2018

03/11/2018    S212

Belgium-Brüsszel: Európai képzési program a vállalkozói ismeretek oktatóknak történő oktatása terén

2018/S 212-483698

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2018/S 157-359376)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME)
Postai cím: Avenue du Bourget 1
Város: Brussels
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postai irányítószám: 1140
Ország: Belgium
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/EASME

A felhasználói oldal címe: https://ec.europa.eu/easme/en

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Európai képzési program a vállalkozói ismeretek oktatóknak történő oktatása terén

Hivatkozási szám: EASME/COSME/2018/020
II.1.2)Fő CPV-kód
80500000 Képzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ez egy ajánlati felhívás nyílt eljárás formájában, melyet egy olyan, vállalkozási ismeretekre irányuló képzési program létrehozására, tesztelésére, biztosítására és terjesztésére vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötése céljából indítottak, amely az oktatók készségeinek és pedagógiai eszközeinek fejlesztésére szolgál a felsőoktatási intézményekben.

Az intézkedés célja az interdiszciplináris megközelítés ösztönzése az európai felsőoktatási intézményekben, és ezáltal a vállalkozói ismeretek oktatásának bevezetésének támogatása is az üzleti iskolák és gazdaságtudományi karok hagyományos területein kívül.

Az intézkedés célja az oktatóknak felsőoktatási kontextusban biztosítandó képzési modulok tervezésének, kidolgozásának és megszervezésének támogatása. A nyertes ajánlattevő a tevékenységeket a módszertanra és a vállalkozói ismeretekre irányuló képzési program tartalmára összpontosítja.

A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokkal kapcsolatos további részletekért lásd a pályázati dokumentáció 1. szakaszát.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/10/2018
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 157-359376

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2)
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi kérelmek beérkezésének határideje
A következő helyett:
Dátum: 08/11/2018
Helyi idő: 15:00
Helyesen:
Dátum: 15/01/2019
Helyi idő: 15:00
Szakasz száma: IV.2.7)
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 12/11/2018
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 16/01/2019
Helyi idő: 10:00
VII.2)További információk: