Építési beruházás - 484099-2018

03/11/2018    S212

Magyarország-Pécs: Sportlétesítmények kivitelezése

2018/S 212-484099

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2018/S 135-307262)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_92020953
Postai cím: Dr. Veress Endre utca 10.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7633
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vári Attila
E-mail: projekt@psnzrt.hu
Telefon: +36 72312111
Fax: +36 72315285
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.psnzrt.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.psnzrt.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Pécsi Labdarúgó Utánpótlás Akadémia létesítése

Hivatkozási szám: EKR000188942018
II.1.2)Fő CPV-kód
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Pécsi Labdarúgó Utánpótlás Akadémia létesítése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/10/2018
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 135-307262

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 31/10/2018
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 09/11/2018
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 31/10/2018
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 09/11/2018
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:

II.1.6) folyt: Részajánlattétel kizárása: a beruházás egy, egymásra épülő, egy időben végzendő kivitelezési tevékenységet jelentő műszaki egységet képez.

1. A dok. rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben, melyet ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig.

2. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

3. Ajánlat részét kell képezzék az alábbi dokumentumok a KD-ban részletezettek szerint:

a. nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint, a Kbt. 66. § (6) bekezdése, a 65. § (7) bekezdése és a 67. § (4) bekezdése szerint. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.

b. Felolvasólap, a Kbt.68.§ (4) bek. szerint, elektronikus űrlapként kitöltve.

c. Ajánlattevő(k), és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltött EEKD-t.

d. Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében – ha aláírási címpéldány nem ismert – közjegyző által hitelesített aláírási minta. Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

e. Közös ajánlattevők megállapodását, képviselő kijelölését a Kbt. 35.§ szerint.

f. Szakmai ajánlat, árazott költségvetés, alkalmazott rezsióradíj – KD szerint.

4. Az ajánlat részletes formai és tartalmi követelményeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

5. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának rendelkezéseit.

6. AK a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdés és a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel feltételes közbeszerzést ír ki. AK ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A projekt finanszírozását részben biztosító hazai költségvetési támogatás vonatkozásában a támogatási szerződés (támogatói okirat) még nem került aláírásra, melyre tekintettel a támogatási szerződés (támogatói okirat) megkötését (hatályba lépését) ajánlatkérő a szerződés hatályba léptető feltételeként köti ki. Nyertes Ajánlattevőként szerződő félnek 31.12.2018-ig ajánlati árát megkötések nélkül tartania kell.

7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.71.§ (6) bekezdés szerinti korlátozást, és az ajánlatok bírálata és értékelése tekintetében él a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. szerinti lehetőséggel.

8. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek.; kivéve, a Kbt.66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat, továbbá ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását olyan nyilatkozat esetén, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál különösen garanciavállaló, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).

9. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtás rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók.

10. AK a III.1.2) és III.1.3) pontban meghatározott alkalmassági feltételeket a Kr.1. 28. § (3)-ban előírtaknál szigorúbban határozta meg.

11. Az eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója: Dr. Komlódi András lajstromszám: 00228.

Helyesen:

II.1.6) folyt: Részajánlattétel kizárása: a beruházás egy, egymásra épülő, egy időben végzendő kivitelezési tevékenységet jelentő műszaki egységet képez.

1. A dok. rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben, melyet ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig.

2. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

3. Ajánlat részét kell képezzék az alábbi dokumentumok a KD-ban részletezettek szerint:

a. nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint, a Kbt. 66. § (6) bekezdése, a 65. § (7) bekezdése és a 67. § (4) bekezdése szerint. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.

b. Felolvasólap, a Kbt.68.§ (4) bek. szerint, elektronikus űrlapként kitöltve.

c. Ajánlattevő(k), és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltött EEKD-t.

d. Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében – ha aláírási címpéldány nem ismert – közjegyző által hitelesített aláírási minta. Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

e. Közös ajánlattevők megállapodását, képviselő kijelölését a Kbt. 35.§ szerint.

f. Szakmai ajánlat, árazott költségvetés, alkalmazott rezsióradíj – KD szerint.

4. Az ajánlat részletes formai és tartalmi követelményeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

5. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának rendelkezéseit.

6. AK a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdés és a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel feltételes közbeszerzést ír ki. AK ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A projekt finanszírozását részben biztosító hazai költségvetési támogatás vonatkozásában a támogatási szerződés (támogatói okirat) még nem került aláírásra, melyre tekintettel a támogatási szerződés (támogatói okirat) megkötését (hatályba lépését) ajánlatkérő a szerződés hatályba léptető feltételeként köti ki. Nyertes Ajánlattevőként szerződő félnek 31.3.2019-ig ajánlati árát megkötések nélkül tartania kell.

7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.71.§ (6) bekezdés szerinti korlátozást, és az ajánlatok bírálata és értékelése tekintetében él a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. szerinti lehetőséggel.

8. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek.; kivéve, a Kbt.66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat, továbbá ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását olyan nyilatkozat esetén, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál különösen garanciavállaló, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).

9. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtás rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók.

10. AK a III.1.2) és III.1.3) pontban meghatározott alkalmassági feltételeket a Kr.1. 28. § (3)-ban előírtaknál szigorúbban határozta meg.

11. Az eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója: Dr. Komlódi András lajstromszám: 00228.

VII.2)További információk: