Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 484338-2021

24/09/2021    S186

Netherlands-Etten-Leur: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

2021/S 186-484338

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Stichting Inkoopbureau West-Brabant
National registration number: 54674912
Postal address: Roosendaalseweg 4
Town: Etten-Leur
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4875 AA
Country: Netherlands
Contact person: Nicolle van Oosterhout
E-mail: Nicolle.vanoosterhout@inkoopwestbrabant.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.inkoopbureauwestbrabant.nl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Inkoopbureau (Stichting)
I.5)Main activity
Other activity: Advisering aan gemeenten met betrekking tot inkoop en aanbesteding

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Milieu-incidentenbestrijding

Reference number: siw008857
II.1.2)Main CPV code
90600000 Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Opdrachtnemer beschikt over de aanwezigheid van een 24-uurs bereikbaarheidsdienst en heeft een centraal telefonisch meldpunt ten behoeve van opdrachtgevers (365/24/7).

Opdrachtnemer moet de calamiteit op een zodanige wijze verhelpen dat er geen direct gevaar meer is voor betrokken personen, gebruikers van de openbare ruimte en/of het milieu. De scope van milieu-incidentenbestrijding betreft het veiligstellen en/of verwijderen van zaken die hinder veroorzaken en het beheersbaar maken van de situatie.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90650000 Asbestos removal services
90700000 Environmental services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL411 West-Noord-Brabant
NUTS code: NL412 Midden-Noord-Brabant
II.2.4)Description of the procurement:

Vanwege recente jurisprudentie (Arrest ECLI:EU:C:2018:1034) is de aanbestedende dienst verplicht om in haar aanbestedingsdocumenten een maximum aantal deelopdrachten en/of een maximumbedrag op te nemen. Het plafondbedrag van de som van de deelopdrachten bedraagt over de gehele looptijd inclusief verlengingsopties € 1.200.000,- exclusief BTW per individuele opdrachtgever. Indien binnen de contractduur de maximale omvang van € 1.200.000,- exclusief BTW wordt bereikt, zal de overeenkomst voor de desbetreffende gemeente bij het bereiken van voornoemde maximale omvang van rechtswege eindigen. De grens van de omvang van de overeenkomst staat los van de eventuele looptijd of contractduur.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Kwaliteitscriterium 1 – Casus 1 / Weighting: 10000
Quality criterion - Name: Kwaliteitscriterium 2 – Casus 2 / Weighting: 10000
Quality criterion - Name: Kwaliteitscriterium 3 – Aanrijtijd incidentcoördinator met het 1ste-lijn voertuig / Weighting: 40000
Price - Weighting: 1
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De ingangsdatum van de raamovereenkomst is 9 november 2021. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van twee (2) jaar. De vaste looptijd van de overeenkomst eindigt van rechtswege op 8 november 2023. De raamovereenkomst kan twee (2) keer worden verlengd voor de duur van één (1) jaar. De overeenkomst eindigt van rechtswege na de laatste verlenging.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 156-413428
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

De aanbesteding wordt gestaakt omdat er meerdere wezenlijke wijzigingen zijn waardoor staken beter past dan rectificeren. De fictieve kortingsbedragen bij de gunning worden aangepast en er wordt een geschiktheidseis aangepast. De gemeente Rucphen en de gemeente Woensdrecht worden toegevoegd als deelnemende gemeenten.

De nieuwe aanbesteding volgt z.s.m.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Postal address: Stationslaan 10
Town: Breda
Postal code: 4815 GW
Country: Netherlands
E-mail: kanton.breda.zwb@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883616000
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Arrondissementsparket Zeeland West-Brabant
Postal address: Postbus 90112
Town: Breda
Postal code: 4800 RA
Country: Netherlands
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Telephone: +31 768872444
Fax: +31 768872195
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

20 dagen

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Arrondissementsparket Zeeland West-Brabant
Postal address: Postbus 90112
Town: Breda
Postal code: 4800 RA
Country: Netherlands
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Telephone: +31 768872444
Fax: +31 768872195
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/09/2021