Supplies - 484466-2020

14/10/2020    S200

Romania-Bucharest: Protective gear

2020/S 200-484466

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
National registration number: 16054368
Postal address: CNAIR S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri București, Bulevardul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 061101
Country: Romania
Contact person: DRDP București – Departament achiziții
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telephone: +40 213186684
Fax: +40 213186704
Internet address(es):
Main address: http://bucuresti.cnadnr.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104916
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru un an – Achiziție produse pentru prevenirea și combaterea infectării cu virusul SARS-CoV-2 din cadrul DRDP București – lot 1 – măști de unică folosință în trei straturi, trei pliuri, lot 2 – mănuși de unică folosință din latex, lot 3 – gel dezinfectant mâini, lot 4 – combinezoane de protecție, lot 5 – dezinfectant suprafețe

Reference number: 16054368/2020/65329/A20
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acord cadru 1 an - Achizitie produse pentru prevenirea si combaterea infectarii cu virusul SARS-CoV-2 din cadrul D.R.D.P. Bucuresti - Lot 1- Masti de unica folosinta in 3 straturi, 3 pliuri, Lot 2- Manusi de unica folosinta din latex, Lot 3 - Gel dezinfectant maini, Lot 4 - Combinezoane de protectie, Lot 5- Dezinfectant suprafete

A. Conform art. 160 alin. 1 din Legea 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari/informatii suplimentare in legatura cu Documentatia de Atribuire este in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

B. Conform art. 160 alin. 2 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta stabileste unul sau doua termene limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare. Raspunsurile vor fi incarcate si publicate, in mod consolidat, in SEAP, dupa cum urmeaza:

— termenul-limita de raspuns este in a 7-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

In functie de complexitatea solicitarilor de clarificari adresate de catre operatorii economici pana la primul termen-limita de raspuns, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a publica raspunsurile la clarificarile respective in cadrul Raspunsului consolidat aferent celui de-al doilea termen stabilit in Documentatia de Atribuire.

Termenul de raspuns la clarificari a fost stabilit astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea Documentatiei de Atribuire si ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta.

C. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A, va pune AC in imposibilitatea de a oferi un raspuns si drept urmare se va considera TARDIVA.

D. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (www.e-licitatie.ro)

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 922 516.50 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 5
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 5
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 5 - Dezinfectant suprafete

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
24455000 Disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

D.R.D.P. Bucuresti - Bulev. Iuliu Maniu, nr.401A, Sec.6, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Acord cadru 1 an - Achizitie produse pentru prevenirea si combaterea infectarii cu virusul SARS-CoV-2 din cadrul D.R.D.P. Bucuresti - Lot 5 - Dezinfectant suprafete

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 21 826.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 2 - Manusi de unica folosinta din latex

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

D.R.D.P. Bucuresti - Bulev. Iuliu Maniu, nr.401A, Sec.6, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Acord cadru 1 an - Achizitie produse pentru prevenirea si combaterea infectarii cu virusul SARS-CoV-2 din cadrul D.R.D.P. Bucuresti - Lot 2 - Manusi de unica folosinta din latex

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 203 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 3 - Gel dezinfectant maini

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33741300 Hand sanitizer
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

D.R.D.P. Bucuresti - Bulev. Iuliu Maniu, nr.401A, Sec.6, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Acord cadru 1 an - Achizitie produse pentru prevenirea si combaterea infectarii cu virusul SARS-CoV-2 din cadrul D.R.D.P. Bucuresti - Lot 3 - Gel dezinfectant maini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 293 832.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 4 - Combinezoane de protectie

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113200 Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

D.R.D.P. Bucuresti - Bulev. Iuliu Maniu, nr.401A, Sec.6, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Acord cadru 1 an - Achizitie produse pentru prevenirea si combaterea infectarii cu virusul SARS-CoV-2 din cadrul D.R.D.P. Bucuresti - Lot 4 - Combinezoane de protectie

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 182 283.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 1- Masti de unica folosinta in 3 straturi, 3 pliuri

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

D.R.D.P. Bucuresti - Bulev. Iuliu Maniu, nr.401A, Sec.6, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Acord cadru 1 an - Achizitie produse pentru prevenirea si combaterea infectarii cu virusul SARS-CoV-2 din cadrul D.R.D.P. Bucuresti - Lot 1 - Masti de unica folosinta in 3 straturi, 3 pliuri

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 221 575.50 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerința nr.1

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, respectiv art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor; acestea sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Catalin SOMODE – Director General Regional,

Dumitru-Dan POPESCU - Director Adjunct Exploatare,

Daniela CRISTEA - Director Economic,

Ana Maria TANASE-LIESS – Şef Serviciu Contabilitate,

Ana-Nicoleta PETREA - Şef Serviciu Financiar, Salarizare,

Adi Constantin MORARU IORGA - Şef Departament Juridic,

Silviu George PETRE - Şef Serviciu Contencios,

Monica Elena PUFAN - Consilier juridic Departament Juridic,

Marius Inocenţiu COSTACHE - Economist Compartiment CFP,

Virginia-Iuliana DUMITRU - Economist Compartiment CFP,

Aurelian-Adrian NICULESCU – Sef Serviciu Achizitii,

Florin DINICA - Inginer Serviciul Achizitii,

Codruta Adela FICIU - Inginer Serviciul Achizitii,

Gabriela SIMION - Inginer Serviciul Achizitii,

Camelia BUCUR - Economist Serviciul Achizitii,

Rodica Mihaela BRATU - Sef Birou Pregatire Documentatii,

Mihai-Bogdan IORDANESCU - Economist Biroul Pregatire Documentatii,

Daniel VIZIRU - Inginer Biroul Pregatire Documentatii,

Andreea Ximena STANCU - Inginer Biroul Pregatire Documentatii,

Nicolae-Daniel WAGENPFIEL - Economist Biroul Pregatire Documentatii,

Roxana Gabriela FONEA – Sef Serviciu Contracte,

Adriana MIROSONICENCU - Consilier juridic Serviciul Contracte,

Diana-Nicoleta BADEA - Consilier juridic Serviciul Contracte,

Georgiana VRINCEANU - Consilier juridic Serviciul Contracte,

Bianca-Diana DOBRESCU - Consilier juridic Serviciul Contracte,

Adrian ALEXANDRU- Sef Compartiment SSM,

Bogdan IGNAT - Tehnician Compartiment SSM.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa Formularul nr. 2 din Sectiunea „Formulare" din Documentatia de Atribuire, stampilat si semnat olograf de catre reprezentantul legal al ofertantului si se va prezenta de catre Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, odata cu DUAE.

AC/EC are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Cerința nr.1

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

În procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectorială de produse care cuprind și prestarea de servicii conexe, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să dețină o autorizație specială, sau să fie membri ai unei anumite organizații pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, sau să fie înscriși în registre profesionale, autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că dețin o astfel de autorizație/că sunt membri ai unei astfel de organizații/sunt înscriși în registre profesionale. Dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relație directă cu obiectul principal al contractului/relevantă scopului urmărit prin încheierea contractului de achiziție publică/sectorială.

Cerința nr.2. – NU SE APLICA

Operatorii economici vor prezenta autorizația [...] emisă de [...] eliberată în conformitate cu art. [...] din [...]

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv autorizația [...] emisă de [...], urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4,5 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerința nr.1 Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin: Lot 1 - Masti de unica folosinta in 3 straturi, 3 pliuri: 101.000 RON fara TVA. Lot 2 - Manusi de unica folosinta din latex: 93.000 RON fara TVA. Lot 3 - Gel dezinfectant maini: 134.000 RON fara TVA. Lot 4 - Combinezoane de protectie: 1.000.000 RON fara TVA. Lot 5 - Dezinfectant suprafete: 9.000 RON fara TVA.

Loturile: 1,2,3,4,5 Proportia de subcontractare Se va preciza procentul din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa il subcontracteze, daca este cazul.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; - recomandări; - alte documente echivalente.

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea "Proportia de subcontractare". De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: "Motive de excludere". Subcontractantul pe a caror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, DUAE separat, care sa cuprinda pe langa informatiile solicitate in "Motive de excludere" si informatiile solicitate in: "Criterii de selectie". In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea Autoritatii Contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Nota 1: Conform art 170, alin (2) din Legea nr. 98/2016 - In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 171, autoritatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. Autoritatea Contractanta va efectua plati directe corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta pentru serviciile prestate contractantului potrivit contractului dintre contractant si subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, doar daca subcontractantii solicita acest lucru si isi exprima optiunea in acest sens la momentul semnarii contractului. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare, Autoritatea Contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii contractului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente furnizarilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti. Toti ofertantii vor prezenta odata cu DUAE, ACORDUL DE SUBCONTRACTARE. Acordul de subcontractare va fi prezentat semnat olograf de catre reprezentantii partilor intre care a fost incheiat, si va contine cel putin urmatoarele: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului, numarul de inregistrare in cadrul societatii si data incheierii acestuia, procentul de subcontractare, produsele ce urmeaza a fi furnizate de catre subcontractant/i, optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant, orice alte informatii considerate a fi relevante. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Conf H.G. nr.782/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu 15.09.2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, coroborat cu HOTARAREA Nr. 19 din 06.10.2020, emisa de COMITETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SITUATII DE URGENTA Secretariatul Tehnic Permanent, se constata ca incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile, a crescut la 1,86/1000 locuitori in MUN. Bucuresti

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/10/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/04/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/10/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Solicitarile de clarificari referitoare la orice document din prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea Doc., clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (https://e-licitatie.ro) ca operatori economici si ca participanti la procedura de atribuire, exceptie facand probleme de ordin tehnic prevazute de art. 63 din H.G. nr. 395/2016 si confirmate de catre reprezentantii portalului SEAP.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: CNAIR S.A. prin DRDP București Departament Achiziții
Postal address: Bulevardul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6
Town: Bucureşti
Postal code: 061101
Country: Romania
E-mail: departamentachizitii@andnet.ro
Telephone: +40 213186684
Fax: +40 213186704
Internet address: http://bucuresti.cnadnr.ro/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/10/2020