Szolgáltatások - 485420-2017

06/12/2017    S234

Belgium-Brüsszel: UCA 17/066 – A tűzérzékelő rendszer modernizálása és karbantartása a Justus Lipsius épületben

2017/S 234-485420

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Unió Tanácsa, secrétariat général
Postai cím: rue de la Loi 175
Város: Brüsszel
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postai irányítószám: 1048
Ország: Belgium
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-280-0262
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://tendering.consilium.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3094
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3094
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

UCA 17/066 – A tűzérzékelő rendszer modernizálása és karbantartása a Justus Lipsius épületben.

Hivatkozási szám: UCA17/066.
II.1.2)Fő CPV-kód
31625100 Tűzérzékelő berendezések
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Justus Lipsius épületben lévő tűzérzékelő rendszer modernizálására és karbantartására irányuló munkálatok és szolgáltatások.

Ebben az összefüggésben a szerződés az alábbiakat foglalja magában:

— a meglévő tűzérzékelő berendezések karbantartása a modernizációra irányuló munkák befejezéséig,

— a rendszer modernizálására irányuló munkálatok, valamint a rendszer karbantartása az említett munkák ideje alatt,

— az új rendszer karbantartása az ideiglenes átvételtől számított 10 éven keresztül.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45312100 Tűzriasztó rendszer szerelése
50710000 Épületek villamos és mechanikus készülékeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés célja a Justus Lipsius (JL) épületben lévő (rue de la Loi 175, 1048 Brüsszel) tűzérzékelő rendszer modernizálása. Az épület bruttó felszíni területe körülbelül 220 000 m2 lesz.

A szolgáltatás körébe tartozó feladatok:

— a meglévő tűzérzékelő rendszer karbantartása a modernizációra irányuló munkák befejezéséig,

— a meglévő rendszer modernizálására irányuló munkálatok, valamint a rendszer karbantartása az említett munkák ideje alatt,

— az új rendszer karbantartása a modernizációra irányuló munkák ideiglenes átvételtől számított 10 éven keresztül.

A tűzérzékelő berendezésekből álló rendszer 3 központi hálózatot (ellenőrző és jelzőberendezések) és egy felügyeleti rendszert foglal magában.

A projekt összetett, mivel a meglévő berendezések karbantartására, a rendszer cseréjére/modernizálására, valamint az új rendszer karbantartására irányuló szerződést csak 1 vállalatnak ítélik oda.

Így a nyertes ajánlattevő lesz felelős a meglévő berendezések leselejtezéséért, valamint egy új rendszer felállításáért és karbantartásáért.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 150
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

— a modernizációra irányuló munkálatok esetében legfeljebb 2,5 évre az előzetes átvételig,

— a karbantartás esetében 10 évre az előzetes átvételtől számítva.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A Tanács Főtitkársága nem teszi közzé a szerződések becsült értékét. A szerződés becsült volumenét a pályázati dokumentáció tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/01/2018
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

Az induló szerződés megkötését követő 3 év során a Főtitkárság ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indíthat a jelen szerződés nyertesével olyan új szolgáltatásokra irányulóan, amelyek a II.1.4. pontban ismertetett szerződésben említett alapprojektnek megfelelő hasonló szolgáltatások megismétléséből állnak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://www.curia.europa.eu.
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Az Európai Unió Törvényszéke, rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg, LUXEMBURG. Tel. +352 4303-1. Fax +352 4303-2100. E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu Internet: http://www.curia.europa.eu.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Tanácsa, secrétariat général
Postai cím: Wetstraat/rue de la Loi 175
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1048
Ország: Belgium
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2800262
Internetcím: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/11/2017