Supplies - 486032-2021

Submission deadline has been amended by:  537275-2021
27/09/2021    S187

Slovakia-Martin: Food, beverages, tobacco and related products

2021/S 187-486032

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Univerzitná nemocnica Martin
National registration number: 00365327
Postal address: Kollárova 2
Town: Martin
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 03659
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Katarína Jesenská, Ing. Monika Klobušická
E-mail: katarina.jesenska@unm.sk
Telephone: +421 434203312 / 434203597
Fax: +421 434131620
Internet address(es):
Main address: http://www.unm.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1000
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434318
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Potraviny (časť 1. Zemiaky, časť 2. Mrazená hydina a ryby, časť 3. Vajcia, časť 4. Sterilizované ovocie a zelenina, časť 5. Mlieko a mliečne výrobky, časť 6. Mäso a mäsové výrobky)

Reference number: 50/VS/OVO/03/21Je
II.1.2)Main CPV code
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodávka potravín - zemiaky, mrazená hydina a ryby, vajcia, sterilizované ovocie a zelenina, mlieko a mliečne výrobky, mäso a mäsové výrobky, vrátane dopravy do miesta dodania pre Univerzitnú nemocnicu Martin.

Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí

byť zdravotne a hygienicky nezávadný, v I. akostnej triede.

Predmet zákazky je rozdelený do šiestich samostatných ucelených častí. Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časť alebo jednu ponuku na viacero ucelených častí

alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č. 1 - č. 6). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača pre každú ucelenú časť zvlášť.

Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámci jednotlivej ucelenej časti.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 552 605.02 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zemiaky

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
03212100 Potatoes
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Univerzitná nemocnica Martin kliniky, Oddelenie liečebnej výživy a stravovania, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka potravín - zemiaky, vrátane dopravy do miesta dodania pre Univerzitnú nemocnicu Martin.

Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí

byť zdravotne a hygienicky nezávadný, v I. akostnej triede.

Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámci jednotlivej ucelenej časti.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 33 300.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mrazená hydina a ryby

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15220000 Frozen fish, fish fillets and other fish meat
15896000 Deep-frozen products
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Univerzitná nemocnica Martin kliniky, Oddelenie liečebnej výživy a stravovania, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka potravín - mrazená hydina a ryby, vrátane dopravy do miesta dodania pre Univerzitnú nemocnicu Martin.

Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí

byť zdravotne a hygienicky nezávadný, v I. akostnej triede.

Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámci jednotlivej ucelenej časti.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 120 799.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Vajcia

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
03142500 Eggs
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Univerzitná nemocnica Martin kliniky, Oddelenie liečebnej výživy a stravovania, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka potravín - vajcia, vrátane dopravy do miesta dodania pre Univerzitnú nemocnicu Martin.

Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí

byť zdravotne a hygienicky nezávadný, v I. akostnej triede.

Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámci jednotlivej ucelenej časti.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 11 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sterilizované ovocie a zelenina

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
15331400 Preserved and/or canned vegetables
15332100 Processed fruit
15331000 Processed vegetables
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Univerzitná nemocnica Martin kliniky, Oddelenie liečebnej výživy a stravovania, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka potravín - sterilizované ovocie a zelenina, vrátane dopravy do miesta dodania pre Univerzitnú nemocnicu Martin.

Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí

byť zdravotne a hygienicky nezávadný, v I. akostnej triede.

Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámci jednotlivej ucelenej časti.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 63 588.60 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mlieko a mliečne výrobky

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
15510000 Milk and cream
15550000 Assorted dairy products
15551000 Yoghurt and other fermented milk products
15530000 Butter
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Univerzitná nemocnica Martin kliniky, Oddelenie liečebnej výživy a stravovania, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka potravín - mlieko a mliečne výrobky, vrátane dopravy do miesta dodania pre Univerzitnú nemocnicu Martin.

Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí

byť zdravotne a hygienicky nezávadný, v I. akostnej triede.

Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámci jednotlivej ucelenej časti.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 133 647.42 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mäso a mäsové výrobky

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
15110000 Meat
15130000 Meat products
15131130 Sausages
15131220 Bacon
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Univerzitná nemocnica Martin kliniky, Oddelenie liečebnej výživy a stravovania, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, vrátane dopravy do miesta dodania pre Univerzitnú nemocnicu Martin.

Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí

byť zdravotne a hygienicky nezávadný, v I. akostnej triede.

Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámci jednotlivej ucelenej časti.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 190 270.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Informácie k preukázaniu podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch, v časti "F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia".

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/10/2021
Local time: 10:00
Place:

Univerzitná nemocnica Martin, Ubytovacie zariadenie UNM, Jesenského č. 25, 036 59 Martin, Slovenská republika, prízemie - zasadačka, miestnosť č.003

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk je podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.1 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

1.2 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ všetky tieto podklady/dokumenty bude zverejňovať ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa na stránke https://www.uvo.gov.sk/... a zároveň v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE.

2. Uchádzač pri predkladaní ponuky môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v bodoch 1 až 2 časti F. Podmienky účasti... súťažných podkladov predložením jednotného európskeho dokumentu podľa bodu 18.13 časti A. týchto súťažných podkladov.

Jednotný európsky dokument sa predkladá osobitne za každú časť alebo skupinu častí s rovnakými podmienkami alebo dôvodmi na vylúčenie.

Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV Jednotného európskeho dokumentu oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Súčasťou predloženej ponuky musí byť zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená:

- pre časť č. 1 vo výške 330,- EUR slovom tristotridsať eur

- pre časť č. 2 vo výške 1 200 ,- EUR slovom jedentisícdvesto eur

- pre časť č. 3 vo výške 110,- EUR slovom jednostodesať eur

- pre časť č. 4 vo výške 630,- EUR slovom šesťstotridsať eur

- pre časť č. 5 vo výške 1 300,- EUR slovom jedentisíctristo eur

- pre časť č. 6 vo výške 1 900,- EUR slovom jedentisícdeväťsto eur

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. Ponuku môže predložiť skupina dodávateľov, ktorá nemá vytvorenú určitú právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. V prípade, ak ponuku do verejnej súťaže predloží skupina dodávateľov a ponuka skupiny bude prijatá, verejný obstarávateľ vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie právnych vzťahov pred podpisom zmluvy. Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, táto musí vytvoriť také právne vzťahy, ktoré jej umožnia ako celku vstúpiť do zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom a budú zaväzovať členov skupiny dodávateľov, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

5. Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak bude splnená niektorá z podmienok uvedených v § 57 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a môže zrušiť verejné obstarávanie za okolností podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk a neuzavrieť zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača (pre každú časť samostatne) presiahne výšku finančných prostriedkov odsúhlasených zriaďovateľom na predmet zákazky resp. ak zriaďovateľ neodsúhlasí proces verejného obstarávania.

7. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

8. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia

zmluvy verejné obstarávanie je d) žiadne z uvedených

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/09/2021