Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 486146-2018

03/11/2018    S212

Czech Republic-Olomouc: Electricity supplies

2018/S 212-486146

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Technické služby města Olomouce, a.s.
National registration number: 26826603
Postal address: Zamenhofova 783/34
Town: Olomouc
NUTS code: CZ071 Olomoucký kraj
Postal code: 772 11
Country: Czechia
Contact person: Ing. Miloslav Sobotka
E-mail: sobotka@tsmo.cz
Telephone: +420 585205903
Fax: +420 585411498
Internet address(es):
Main address: http://www.tsmo.cz
Address of the buyer profile: http://www.e-zakazky.cz
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Provádění revizí elektrických zařízení v majetku a správě zadavatele

II.1.2)Main CPV code
31682000 Electricity supplies
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Provádění revizí elektrických zařízení v majetku a správě zadavatele

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 318 164.00 CZK
II.2)Description
II.2.1)Title:

Provádění revizí elektrických zařízení v majetku a ve správě zadavatele

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
31682000 Electricity supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ071 Olomoucký kraj
Main site or place of performance:

Olomouc

II.2.4)Description of the procurement:

Provádění revizí elektrických zařízení v majetku a správě zadavatele

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Konečná hodnota veřejné zakázky je za provedení 1 revize, příp. opravy a revize objektů zadavatele a el. ručního nářadí

II.2)Description
II.2.1)Title:

Provádění revizí elektrických zařízení veřejného osvětlení ve správě zadavatele

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
31682000 Electricity supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ071 Olomoucký kraj
Main site or place of performance:

Olomouc

II.2.4)Description of the procurement:

Provádění revizí elektrických zařízení veřejného osvětlení ve správě zadavatele

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Konečná hodnota veřejné zakázky je za provedení 1 revize

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zadavatel v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zkrátil lhůtu pro podání nabídek po souhlasu jediného účastníka zadávacího řízení

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 162-370477
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Provádění revizí elektrických zařízení v majetku a ve správě zadavatele

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/10/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Elektromontáže Blesk, s.r.o.
National registration number: 26836041
Postal address: Na Zákopě 452/1a
Town: Olomouc
NUTS code: CZ071 Olomoucký kraj
Postal code: 773 00
Country: Czechia
E-mail: skrdlikjan@olny.cz
Telephone: +420 585316269
Internet address: http://www.elektromontazeblesk.com
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 500 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 256 835.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 2
Title:

Provádění revizí elektrických zařízení veřejného osvětlení ve správě zadavatele

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/10/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Elektromontáže Blesk, s.r.o.
National registration number: 26836041
Postal address: Na Zákopě 452/1a
Town: Olomouc
NUTS code: CZ071 Olomoucký kraj
Postal code: 773 00
Country: Czechia
E-mail: skrdlikjan@olny.cz
Telephone: +420 585316269
Internet address: http://www.elektromontazeblesk.com
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 9 000 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 61 329.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Uvedené konečné hodnoty zakázky a částí zakázek jsou za provedení 1 revize el. zařízení veřejného osvětlení a příp. oprav a revizí objektů a ručního nářadí v majetku zadavatele a jejich případných oprav.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/10/2018