Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 486985-2021

27/09/2021    S187

Netherlands-Groningen: Support services for road transport

2021/S 187-486985

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Provincie Groningen
National registration number: 01182023
Postal address: Sint Jansstraat 4
Town: Groningen
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 9712 JN
Country: Netherlands
Contact person: Luc Bosma
E-mail: L.P.Bosma@provinciegroningen.nl
Telephone: +31 646423938
Internet address(es):
Main address: http://www.provinciegroningen.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=186030
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=186030
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Inzet Calamiteiten aannemer wegen

Reference number: K29923
II.1.2)Main CPV code
63712000 Support services for road transport
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het doel van deze opdracht is dat de provincie 24/7 een beroep kan doen op opdrachtnemer, voor het leveren van materiaal en personeel het afhandelen van diverse calamiteiten op het wegennet van de provincie.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90600000 Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

II.2.4)Description of the procurement:

De opdrachtnemer zorgt ervoor dat de weg bij een calamiteit zo snel mogelijk weer kan worden vrijgegeven voor het verkeer. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de verkeersveiligheid, de behartiging van belangen van mogelijke slachtoffers en de beheersing van de ontstane schade. De opdrachtnemer wordt ingezet op alle provinciale wegen. Hiervan zijn een aantal wegen aangemerkt als IM of IM+ wegen. De IM+ wegen zijn de ringwegen rond de stad Groningen te weten de N370 de westelijke en noordelijke ringweg en de N46 de oostelijke ringweg + de Eemshavenweg. Op deze wegen wordt/kan de calamiteiten aannemer aangestuurd door een weginspecteur van RWS die het IM voor ons verzorgd op deze wegen. Op de overige (IM)-wegen wordt de opdrachtnemer aangestuurd door de provincie.

Het doel van deze opdracht is dat de provincie 24/7 een beroep kan doen op opdrachtnemer, voor het leveren van materiaal en personeel het afhandelen van diverse calamiteiten op het wegennet van de provincie. Hiervoor dient de opdrachtnemer een bereikbaarheidsdienst in stand te houden. Deze bereikbaarheidsdienst dient permanent (7 dagen per week, 24 uur per dag) bemenst en direct bereikbaar te zijn onder één telefoonnummer zonder gebruik te maken van antwoordapparaat of callcenter. De beantwoording dient binnen vijf minuten door een calamiteitencoördinator van de opdrachtnemer te geschieden in Nederlandse taal. Op verzoek van de melder dient de coördinator van opdrachtnemer ter plaatse te komen om verdere zaken af te stemmen. Zeker bij grote incidenten is een vaste aanspreekpunt ter plaatse wenselijk.

Niet alle meldingen gaan naar opdrachtnemer. Opdrachtgever voert zelf ook herstelwerkzaamheden uit tijdens een calamiteit. De coördinator van de provincie bepaalt per geval of er opgeschaald dient te worden en daarmee de inzet van opdrachtnemer benodigd is. Daarnaast is er de mogelijkheid om bij grotere calamiteiten samen te werken met opdrachtgever.

De aanbestedende dienst raamt de waarde van de opdracht op € 800.000 euro. Dit bedrag is gebaseerd op de uitgaven van 2018 tot en met Juli 2021.

Buiten de scope van deze opdracht valt werkzaamheden rijks- en gemeentewegen.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

1 maal 1 jaar

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Door interne ontwikkelingen die zich in 2024 / 2025 is de optie om een jaar te verlengen noodzakelijk zodat de provincie niet voor 1 jaar hoeft aan te besteden na afloop van de huidige overeenkomst.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/11/2021
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/11/2021
Local time: 14:01

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Noord Nederland
Town: Groningen
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/09/2021