Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 486993-2021

27/09/2021    S187

Netherlands-Breda: Telephone switchboard services

2021/S 187-486993

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: GGD West-Brabant
National registration number: 5987615
Postal address: Doornboslaan 225 -227
Town: BREDA
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4816CZ
Country: Netherlands
Contact person: Tugce Altun
E-mail: inkoopaanbestedingenenadvies@hetservicecentrum.nl
Telephone: +31 765282000
Internet address(es):
Main address: http://www.ggdwestbrabant.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/849beb819f7896eee9f805c3873af03c
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/849beb819f7896eee9f805c3873af03c
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Bron -en Contactonderzoeken ten behoeve van Covid-19

Reference number: HSCDOC-1368817716-1091
II.1.2)Main CPV code
64214200 Telephone switchboard services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met klachten die passen bij het COVID-19 virus zich laten testen. Dit is belangrijk om de verspreiding van COVID-19 in Nederland te controleren. De GGD-en zijn aangewezen om deze testen uit te voeren. Daarnaast zijn de GGD-en aangewezen om ingeval een positieve test bron- en contactonderzoek (BCO) uit te voeren. Het doel van deze aanbestedingsprocedure is voor GGD Hart voor Brabant het contracteren van één opdrachtnemer voor het uitvoeren van Bron- en Contactonderzoeken.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

n.v.t.

II.2.4)Description of the procurement:

Afhankelijk van ontwikkelingen

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 70
Price - Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Optie om drie keer met één jaar te verlengen

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Optie om drie keer met één jaar te verlengen

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Betaling van belastingen en sociale premies,

- Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

- Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

- Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristiche activiteiten,

- Fraude,

- Corruptie,

- Deelneming aan een criminele organisatie,

- Belangenconflict,

- Beroepsbevoegdheid,

- Betrokken bij de voorbereiding,

- Ernstige beroepsfout,

- Faillissement, insolventie of gelijksoortig,

- Onrechtmatige beinvloeding,

- Prestaties uit het verleden,

- Schending verplichtingen o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht,

- Valse verklaring,

- Vervalsing van de mededinging

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

-

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/11/2021
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Zeeland - West Brabant
Postal address: Stationslaan 10
Town: Breda
Postal code: 4815GW
Country: Netherlands
E-mail: zwb@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Rechtbank Zeeland - West Brabant
Postal address: Stationslaan 10
Town: Breda
Postal code: 4854GW
Country: Netherlands
E-mail: zwb@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/09/2021