Services - 487097-2018

03/11/2018    S212

Lithuania-Vilnius: Repair and maintenance services of rolling stock

2018/S 212-487097

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: AB „Lietuvos geležinkeliai“
National registration number: 110053842
Postal address: Mindaugo g. 12
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-03603
Country: Lithuania
Contact person: Agnė Stulginskienė
E-mail: a.stulginskiene@litrail.lt
Telephone: +370 52693467

Internet address(es):

Main address: http://www.litrail.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4670

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=427384
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=427384&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

2018/PCSP-1-13 Specialiųjų geležinkelio riedmenų, jų atskirų mazgų ir agregatų remonto bei atsarginių dalių pirkimas

II.1.2)Main CPV code
50222000 Repair and maintenance services of rolling stock
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Specialiųjų geležinkelio riedmenų, jų atskirų mazgų ir agregatų remonto bei atsarginių dalių pirkimas

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
34631000 Parts of locomotives or rolling stock
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

Specialiųjų geležinkelio riedmenų remonto paslauga ir atsarginės dalys reikalingos užtikrinti maksimalų riedmenų panaudojimą eksploatacijos metu, savalaikį einamojo remonto atlikimą. Atskirų mazgų ir agregatų patikra, o esant būtinybei ir remontas, atliekama pagal sudarytą grafiką visiems riedmenims, kurie pasiekia numatytą intervalą po paskutinės išsamios patikros, arba patikrą būtina atlikti pagal poreikį, kai aptinkami defektai, viršijantys leistinas ribas, nurodytas Specialiųjų geležinkelio riedmenų naudojimo instrukcijose.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 06/11/2018
End: 06/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: tiekėjas, deklaruodamas, kad atitinka reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, teikiant paraišką turi pateikti šių dokumentų 4 priede nurodytus dokumentus ir užpildytą EBVPD.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:
III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the setting up of a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Terminas pirmosioms paraiškoms pateikti 2018-11-22 10 val. 00 min. Paraiškos gali būti teikiamos visą DPS galiojimo laikotarpį.

Vyksta sutrumpinta procedūra vadovaujantis pagal KĮ 72 straipsnį. Paraiškų ir pasiūlymų pateikimo ribotam konkursui terminai <...>

3. Perkančiojo subjekto vertinimu pagrįstais atvejais šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytas trumpiausias paraiškų pateikimo terminas gali būti sutrumpintas iki 15 dienų, 2 punkte – iki 7 dienų.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/11/2018