Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 487321-2021

27/09/2021    S187

Netherlands-Alkmaar: Supply services of personnel including temporary staff

2021/S 187-487321

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Alkmaar
National registration number: 62255398
Postal address: Langestraat 97
Town: Alkmaar
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 1811 JD
Country: Netherlands
Contact person: Carla Sels
E-mail: CSels@alkmaar.nl
Telephone: +31 614418519
Internet address(es):
Main address: https://www.alkmaar.nl
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/421312
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

EA Inhuur externen Gebiedsontwikkeling

Reference number: C1000004292
II.1.2)Main CPV code
79620000 Supply services of personnel including temporary staff
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het doel van deze Aanbesteding van de gemeente Alkmaar is door middel van een Europese Aanbestedingsprocedure, raamovereenkomsten af te sluiten met meerdere partijen voor de inhuur van zowel strategische en tactische adviseurs als operationele medewerkers voor gebiedsontwikkelingsvraagstukken van de gemeente Alkmaars.

Perceel 1. Programma- en projectmanagement

Perceel 2. Ruimtelijke vormgeving, ordening en planologie

Perceel 3. Vergunningverlening en Toezichthouden

Perceel 4. Juridische ondersteuning leefgebied en vastgoed

Perceel 5. Adviesdiensten ruimtelijke ontwikkeling, gebiedsvisie- en ontwikkelingsstrategie

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 13 020 996.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:

Programma- en projectmanagement

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL328 Alkmaar en omgeving
II.2.4)Description of the procurement:

Dit perceel betreft de inzet van externen op basis van een inspanningsverplichting met de volgende expertise;

• Programma managers

• Projectleiders deelgebieden/ projecten

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ruimtelijke vormgeving, ordening en planologie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL328 Alkmaar en omgeving
II.2.4)Description of the procurement:

Dit perceel betreft de inzet van externen op basis van een inspanningsverplichting met de volgende expertise;

• Stedenbouwkundige

• Verkeerskundige

• Planeconoom

• Omgevingsontwerper

• Medewerker Ruimtelijke Plannen

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Vergunningverlening en Toezichthouden

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL328 Alkmaar en omgeving
II.2.4)Description of the procurement:

Dit perceel betreft de inzet van externen op basis van een inspanningsverplichting met de volgende expertise;

• Plantoetser

• Bouwinspecteur

• Constructeur

• Medewerker omgevings-/ ondernemersloket

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Juridische ondersteuning leefgebied en vastgoed

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
79100000 Legal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL328 Alkmaar en omgeving
II.2.4)Description of the procurement:

Dit perceel betreft de inzet van externen op basis van een inspanningsverplichting met de volgende expertise;

• Juridisch adviseur economie & vastgoed

• Juridisch adviseur Omgevingsrecht

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Adviesdiensten ruimtelijke ontwikkeling, gebiedsvisie- en ontwikkelingsstrategie

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL328 Alkmaar en omgeving
II.2.4)Description of the procurement:

Dit perceel onderscheidt zich van perceel 1, 2, 3 en 4 doordat de werkzaamheden op basis van een resultaatsverplichting worden uitgevoerd (Opdrachtgever bepaalt het “wat” en niet het “wie en hoe”). De Opdrachtnemer dient te beschikken over de juiste expertise (kennis en kunde) en organisatie om de verwachte dienstverlening uit te voeren, onderstaand een niet-limitatief aantal voorbeelden van opdrachten die kunnen worden uitbesteed:

• Haalbaarheidsstudie;

• Milieueffectenrapportage;

• Toekomstvisie;

• Verkenningen;

• Ecologisch onderzoek;

• Geotechnisch onderzoek;

• Akoestisch onderzoek;

• Second opinion (kostenraming, herberekening);

• Bodemonderzoek

• Onderzoek naar kabels en leidingen;

• Planstudies;

• Realisatiefase;

• Planuitwerkingen;

• Milieukundig onderzoek;

• Technische ontwerpen;

• Verkeersonderzoek en verkeersanimaties;

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 045-112370
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Perceel 1 Programma- en projectmanagement

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/06/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 14
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Omniplan Nederland B.V.
Town: Utrecht
NUTS code: NL31 Utrecht
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Fakton Executives B.V.
Town: Rotterdam
NUTS code: NL33 Zuid-Holland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Yacht B.V.
Town: Diemen
NUTS code: NL32 Noord-Holland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 992 976.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Title:

Perceel 2 Ruimtelijke vormgeving, ordening en planologie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
18/06/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 11
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Certus Groep Rotterdam B.V.
Town: Rotterdam
NUTS code: NL33 Zuid-Holland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Wyzer B.V.
Town: Utrecht
NUTS code: NL31 Utrecht
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Yacht
Town: Diemen
NUTS code: NL32 Noord-Holland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 548 960.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Title:

Perceel 3 Vergunningverlening en Toezichthouden

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/06/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Wyzer B.V.
Town: Utrecht
NUTS code: NL31 Utrecht
Country: Netherlands
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Yacht B.V.
Town: Diemen
NUTS code: NL31 Utrecht
Country: Netherlands
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: YER Nederland B.V.
Town: Amsterdam
NUTS code: NL32 Noord-Holland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 442 960.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Title:

Perceel 4 Juridische ondersteuning leefgebied en vastgoed

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/06/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Wyzer B.V.
Town: Utrecht
NUTS code: NL31 Utrecht
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Brunel Nederland B.V.
Town: Amsterdam
NUTS code: NL32 Noord-Holland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 263 600.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Title:

Perceel 5 Adviesdiensten ruimtelijke ontwikkeling, gebiedsvisie- en ontwikkelingsstrategie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/06/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Arcadis Nederland B.V.
Town: Arnhem
NUTS code: NL22 Gelderland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Sweco Nederland B.V.
Town: De Bilt
NUTS code: NL31 Utrecht
Country: Netherlands
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 772 500.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Noord-Holland
Town: Haarlem
Country: Netherlands
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: ntb
Town: ntb
Country: Netherlands
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: ntb
Town: ntb
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/09/2021