Services - 487446-2021

27/09/2021    S187

Netherlands-Hilversum: Street-lighting maintenance services

2021/S 187-487446

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 141-374771)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Hilversum
National registration number: 371795087
Postal address: Dudokpark 1
Town: Hilversum
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 1217 JE
Country: Netherlands
Contact person: Jasper Muller
E-mail: inkoop@hilversum.nl
Telephone: +31 14035
Internet address(es):
Main address: http://www.hilversum.nl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Reference number: 1037827
II.1.2)Main CPV code
50232100 Street-lighting maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

• het leveren van masten en armaturen;

• het vervangen van verlichtingsobjecten, masten en armaturen;

• het coördineren van werkzaamheden aan het gereguleerde netwerk;

• het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud, bestaande uit o.a.:

- het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst;

- uitvoeren van groepsremplace;

- uitvoeren van regulier onderhoud;

- opheffen van storingen en defecten;

- herstellen van schades;

- verplaatsen van lichtmasten;

- opnieuw richten van scheefstaande masten;

- vervangen van masten en armaturen;

- het onderhouden van objecten van derden zoals verlichting van NBd;

- rapporteren van de verrichte werkzaamheden;

- het aanleveren van schade-informatie bij aanrijding ten behoeve van schadeverhaal;

- het aanleveren van mutaties ten behoeve van gegevensbestanden.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/09/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 141-374771

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.2)
Place of text to be modified: Aanvullende CPV-code(s)
Instead of:
34993000 Road lights
34991000 Field operating lights
34928500 Street-lighting equipment
45316100 Installation of outdoor illumination equipment
Read:
34928500 Street-lighting equipment
34991000 Field operating lights
34993000 Road lights
45316100 Installation of outdoor illumination equipment
Section number: II.2.5)
Place of text to be modified: Gunningscriteria
Instead of:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit

Kwaliteitscriterium - Weging: 70

Prijs - Weging: 30

Read:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit

Kwaliteitscriterium - Weging: 30

Prijs - Weging: 70

Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Instead of:
Date: 27/09/2021
Local time: 13:00
Read:
Date: 02/11/2021
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information:

In de publicatie op Tenderned is per abuis de verhouding prijs/kwaliteit verwisseld. Dit is gecorrigeerd zodat de verhouding nu gelijk is aan die in de leidraad. Hierdoor is aanbestedende dienst genoodzaakt ook de planning te wijzigen.