Supplies - 487936-2020

16/10/2020    S202

Lithuania-Kaunas: Hospital beds

2020/S 202-487936

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
National registration number: 135163499
Postal address: Eivenių g. 2
Town: Kaunas
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-50161
Country: Lithuania
Contact person: Vaida Koniuchovienė
E-mail: vaida.koniuchoviene@kaunoklinikos.lt
Telephone: +370 37326140
Internet address(es):
Main address: http://www.kaunoklinikos.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=522717
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=522717&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Funkcinės lovos ir čiužiniai pragulų profilaktikai bei antipragulinis čiužinys su kompresoriumi

II.1.2)Main CPV code
33192120 Hospital beds
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Funkcinės lovos ir čiužiniai pragulų profilaktikai bei antipragulinis čiužinys su kompresoriumi.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Funkcinės lovos ir čiužiniai pragulų profilaktikai

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
39143112 Mattresses
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų filialas Romainių tuberkuliozės ligoninė, adresas: Šilainių pl. 21, Kaunas.

II.2.4)Description of the procurement:

Funkcinės lovos, kiekis – 60 vnt. ir čiužiniai pragulų profilaktikai, kiekis – 60 vnt.

Prekės bus užsakomos dalimis.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis gali būti pratęsiama, tačiau ne ilgiau kaip 12 (dvylikos) mėn. laikotarpiui.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr. J02-CPVA-V-06-0001.

II.2.14)Additional information

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos numato įsigyti funkcines lovas ir čiužinius pragulų profilaktikai vykdant projektą „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose“.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Antipragulinis čiužinys su kompresoriumi

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų filialas Romainių tuberkuliozės ligoninė, adresas: Šilainių pl. 21, Kaunas.

II.2.4)Description of the procurement:

Antipragulinis čiužinys su kompresoriumi, kiekis – 10 vnt. Prekės bus užsakomos dalimis.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis gali būti pratęsiama, tačiau ne ilgiau kaip 12 (dvylikos) mėn. laikotarpiui.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr. J02-CPVA-V-06-0001.

II.2.14)Additional information

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos numato įsigyti antipragulinį čiužinį su kompresoriumi vykdant projektą „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose“.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Netaikoma.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Netaikoma.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1) pardavėjas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko ar draudimo bendrovės laidavimą) ne mažesnei kaip 5 proc. sumai nuo sutarties kainos. Užtikrinimas turi galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį;

2) pardavėjas, laiku nepateikęs prekių, pirkėjui reikalaujant, privalo sumokėti pirkėjui 0,02 proc. prekių vertės netesybas už kiekvieną pavėluotą dieną;

3) neapmokėjus nustatytais terminais, pirkėjas, pardavėjui pareikalavus, privalo sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/11/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/02/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/11/2020
Local time: 10:45
Place:

LSMUL Kauno klinikos, Paslaugų centras (III aukštas), Viešųjų pirkimų tarnyba, Eivenių g. 2, Kaunas.

Information about authorised persons and opening procedure:

Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje tiekėjai dalyvauti nekviečiami.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Apmokėjimo sąlygos:

1) už pristatytas prekes pirkėjas apmoka pardavėjui per 30 dienų po prekių pristatymo ir instaliavimo bei „Ilgalaikio turto – medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo akto“ pasirašymo mokestiniu pavedimu per banką pagal pateiktas tik elektroniniu būdu sąskaitas faktūras. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą (kaip nurodyta LR VPĮ 22 str. 3 d.), teikiamos pardavėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis;

2) galimas avansas iki 30 proc. Avansas išmokamas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai pardavėjas pateikia pirkėjui sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą avansiniam mokėjimui ir Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio licenciją banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą visai avansinio mokėjimo sumai. Banko garantija ir draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas turi galioti ne trumpiau kaip 12 (dvylika) mėnesių;

3) jeigu bus mokamas avansas, likusią sumą už pristatytas prekes pirkėjas apmoka pardavėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų Kauno klinikų generaliniam direktoriui patvirtinus „Ilgalaikio turto – medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo aktą“ mokestiniu pavedimu per banką pagal pateiktą sąskaitą faktūrą;

4) tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė: yra.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Kauno apygardos teismas
Postal address: A. Mickevičiaus g. 18
Town: Kaunas
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/10/2020