Supplies - 488118-2020

16/10/2020    S202

Poland-Warsaw: Medical consumables

2020/S 202-488118

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Postal address: ul. Krasińskiego 54/56
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 01-755
Country: Poland
Contact person: Beata Stoś
E-mail: przetargi@wiml.waw.pl
Telephone: +48 261852309
Fax: +48 261852715
Internet address(es):
Main address: www.wiml.waw.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://wiml.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://wiml.ezamawiajacy.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: instytut badawczy
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa materiałów i wyrobów medycznych.

Reference number: 16/ZP/20
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i wyrobów medycznych.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

3. Przedmiot zamówienia podzielony został przez Zamawiającego na osiem odrębnych części:

— część nr 1 – igły i zestawy do znieczuleń,

— część nr 2 – materiały opatrunkowe,

— część nr 3 – materiały opatrunkowe,

— część nr 4 – materiały medyczne,

— część nr 5 – zamknięty system do pobierania krwi w technice próżniowej oraz mikroprobówki,

— część nr 6 – wymazówki transportowe,

— część nr 7 – rękawice chirurgiczne i diagnostyczne,

— część nr 8 – rękawice diagnostyczne.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia, określony został w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 1 – Igły i zestawy do znieczuleń

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Kraińskiego 54/56, 01-755 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia, określony został w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 2 – Materiały opatrunkowe

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Kraińskiego 54/56, 01-755 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia, określony został w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 3 – Materiały opatrunkowe

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Kraińskiego 54/56, 01-755 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia, określony został w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 4 – Materiały medyczne

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Kraińskiego 54/56, 01-755 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia, określony został w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 5 – Zamknięty system do pobierania krwi w technice próżniowej oraz mikroprobówki

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141300 Venepuncture, blood sampling devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Kraińskiego 54/56, 01-755 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia, określony został w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 6 – Wymazówki transportowe

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33192500 Test tubes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Kraińskiego 54/56, 01-755 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia, określony został w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 7 – Rękawice chirurgiczne i diagnostyczne

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Kraińskiego 54/56, 01-755 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia, określony został w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 8 – Rękawice diagnostyczne

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Kraińskiego 54/56, 01-755 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia, określony został w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/11/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/11/2020
Local time: 10:30
Place:

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa, POLSKA, bud. nr 5 parter(sala konferencyjna).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 uPzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Oświadczenie musi być złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie, musi być złożone wraz z ofertą Wykonawcy w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe wymagania dotyczące formy elektronicznej JEDZ zawarte są w rozdziale X niniejszej SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów zgodnie z rozdziałem IX ust. 5 SIWZ.

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, którego wartość została określona w rozdziale XI ust. 1 SIWZ.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp.

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

9. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/10/2020