Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 488202-2021

28/09/2021    S188

Netherlands-The Hague: Construction work

2021/S 188-488202

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Rijksvastgoedbedrijf
National registration number: 552550970
Postal address: Korte Voorhout 7
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2511 CW
Country: Netherlands
Contact person: Özlem Koruk
E-mail: Postbus.RVB.aanbesteden@rijksoverheid.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

17185 Schietfaciliteiten Soesterberg Bouwfase 1

Reference number: 17185
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om, ten behoeve van het Ministerie van

Defensie, nieuwe schietfaciliteiten te bouwen te Soesterberg.

De schietfaciliteiten worden gefaseerd aanbesteed- en uitgevoerd in 3 – delen:

I. Bouwrijp maken gehele projectkavel (incl. sloop V-46) en realiseren deelproject E – Energiegebouw deel I (trafo en laagspanning) (TenderNed-kenmerk: 265251)

II. Bouwfase 1 (onderhavig project) deelprojecten:

A - Terreininrichting en periferie

B - Facilitair gebouw

C - CQB-faciliteit (C1) + CQB-toren (C2)

E – Energiegebouw deel II (overkapping en ijskelder)

III. Bouwfase 2 (nog te starten) deelproject:

D – Schietbaan.

Voor aanvang van de werkzaamheden van onderhavig project zullen de bouwrijp werkzaamheden zijn afgerond en de trafo en laagspanningsruimten zijn opgeleverd.

Nadat het terrein bouwrijp is opgeleverd kan 30 augustus 2021 worden aangevangen met bouwfase 1. Bouwfase 2 valt buiten de scope van onderhavige opdracht.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 8 980 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45400000 Building completion work
45300000 Building installation work
45220000 Engineering works and construction works
45210000 Building construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
NUTS code: NL310 Utrecht
Main site or place of performance:

Soesterberg

II.2.4)Description of the procurement:

Oppervlakte: werkterrein ca. 34000 m2

Oppervlakte gebouwen (BVO):

- Facilitair gebouw, ca. 940 m2

- CQB- faciliteit, ca. 1.290 m2

- CQB-toren, ca. 75 m2

- Energiegebouw deel II – kelder ca. 72m2 en overkapping ca. 175 m2

Disciplines: terreintechniek, bouwkunde, constructie, installatieadvies, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, communicatie en beveiliging, meet- en regeltechniek

Terreintechnische werkzaamheden:

• Het verrichten van grondwerk;

• Het aanbrengen van HWA-hoofdriolering; ca. 600 m1

• Het aanbrengen van VWA-hoofdriolering; ca. 140 m1

• Het aanbrengen van VWA-persleiding; ca. 160 m1

• Het aanbrengen van lijngoten; ca. 330 m1

• Het aanbrengen van funderingslagen; ca. 11200 m2

• Het aanbrengen van asfaltverharding; ca. 1000 m2

• Het aanbrengen van bestrating van betonstraatstenen, incl. kantopsluitingen; ca. 2800 m2;

• Het aanbrengen van grastegels parkeervakken: ca. 800 m2

• Het aanbrengen van bestrating van bedrijfsvloerplaten, incl. kantopsluitingen; ca. 7550 m2

• Het aanbrengen van hekwerken en draaipoort; dicht hekwerk: 280 m1;

• Het aanbrengen van bebording en wegmeubilair;

• Het aanbrengen van groenvoorzieningen; grondwerk en inzaaien grasterrein, aanbrengen beplantingen (solitaire bomen/ struikvormers 25 stuks).

De bouw- en installatietechnische werkzaamheden betreffen in hoofdzaak:

• het verrichten van grondwerk t.b.v. graven bouwput;

• het realiseren van betonfunderingen op staal;

• het realiseren van betonconstructies t.b.v. vloeren en wanden, deels in schoonbeton;

• het realiseren van staalconstructies;

• het realiseren van dragende houtconstructies;

• het metselen van wanden in kalkzandsteen;

• het monteren van houten en metalen kozijnen;

• het monteren van houten en aluminium gevelsystemen;

• het aanbrengen van een ijskelder en warmtepompinstallaties;

• het aanbrengen van klimaatinstallaties;

• het aanbrengen van binnenrioleringinstallaties;

• het aanbrengen van tapwaterinstallaties;

• het aanbrengen van leidingen in het terrein en bijbehorend graafwerk;

• het aanleggen van leidingen en energieverdeling;

• het aanbrengen van systemen voor aarding en bliksembeveiliging;

• het aanbrengen van een PV-systeem;

• het aanbrengen van contactdozen, inclusief voorzieningen voor een schietbaansysteem;

• het aanbrengen van een verlichtingsinstallatie voor gebouwen en terrein;

• het aanbrengen van een data- en telefonie-installatie;

• het aanbrengen van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.

Hoeveelheden in (concept)contractdocumenten zijn leidend.

HERHALINGSOPDRACHT:

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens, namens het Ministerie van Defensie,

mogelijk vergelijkbare schietfaciliteiten te (laten) realiseren op een andere locatie dan Soesterberg. Ten behoeve van deze locatie zullen mogelijk tevens

werkzaamheden nodig zijn ten behoeve van de realisatie van schietfaciliteiten, facilitair gebouw en energie-gebouw (inclusief coördinatie verplichting met nevenaannemers van de diverse percelen).

Deze opdracht kan mogelijk als herhalingsopdracht dienen voor onderhavige uitvraag. De locatie zal zich naar verwachting bevinden binnen een

straal van 50 kilometer rondom Roosendaal. Deze herhalingsopdracht voor het

realiseren van schietfaciliteiten, facilitair gebouw en energie-gebouw (inclusief coördinatie verplichting met nevenaannemers van de diverse percelen) ten behoeve van vergelijkbare schietfaciliteiten wordt door het Rijksvastgoedbedrijf als vergelijkbaar beschouwd en komt op hoofdlijnen overeen met de gestelde kenmerken in paragraaf 2.1 van deze aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase. De genoemde hoeveelheden kunnen afwijken omdat deze locatie specifiek zijn.

De percelen vii, viii en ix (als benoemd in paragraaf 2.1.3 van deze leidraad) zijn werkzaamheden vergelijkbaar met die als bedoeld in de percelen iv, v en vi, doch voor de locatie van de mogelijke herhalingsopdracht. Deze percelen worden alleen dan gecontracteerd indien van de optie tot herhalingsopdracht voor perceel i gebruik wordt gemaakt.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Coördinatie nevenaanneming bouwfase 1 / Weighting: 0
Quality criterion - Name: Risicobeheersing / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Op deze opdracht zijn herhalingsopdrachten als bedoeld in artikel 6.1.8 ARW 2016 mogelijk.

Hoeveelheid of omvang van de herhalingsopdrachten

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens, namens het Ministerie van Defensie,

mogelijk vergelijkbare schietfaciliteiten te (laten) realiseren op een andere locatie

dan Soesterberg. Ten behoeve van deze locatie zullen mogelijk tevens

werkzaamheden nodig zijn ten behoeve van de realisatie van schietfaciliteiten, facilitair gebouw en energie-gebouw (inclusief coördinatie verplichting met nevenaannemers van de diverse percelen).

Deze opdracht kan mogelijk als herhalingsopdracht dienen voor onderhavige uitvraag. De locatie zal zich naar verwachting bevinden binnen een

straal van 50 kilometer rondom Roosendaal. Deze herhalingsopdracht voor het

realiseren van schietfaciliteiten, facilitair gebouw en energie-gebouw (inclusief coördinatie verplichting met nevenaannemers van de diverse percelen) ten behoeve van vergelijkbare schietfaciliteiten wordt door het Rijksvastgoedbedrijf als vergelijkbaar beschouwd en komt op hoofdlijnen overeen met de gestelde kenmerken in paragraaf 2.1 van deze aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase. De genoemde hoeveelheden kunnen afwijken omdat deze locatie specifiek zijn.

De percelen vii, viii en ix (als benoemd in paragraaf 2.1.3 van deze leidraad) zijn werkzaamheden vergelijkbaar met die als bedoeld in de percelen iv, v en vi, doch voor de locatie van de mogelijke herhalingsopdracht. Deze percelen worden alleen dan gecontracteerd indien van de optie tot herhalingsopdracht voor perceel i gebruik wordt gemaakt.

Voorwaarden gunning herhalingsopdrachten

De vervolgopdrachten kunnen gedurende een periode van 3 jaar volgend op de

verlening van de oorspronkelijke opdracht aan de dezelfde ondernemer worden

gegund middels de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging. De inschrijving

c.q. inschrijfsom ter zake de oorspronkelijke opdracht zal in dat geval als

uitgangspunt dienen voor de beoordeling van de nieuwe inschrijving in het kader van de onderhandelingsprocedure.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 237-582033
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

17185 Schietfaciliteiten Soesterberg Bouwfase 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: G. van der Ven BV Aannemingsbedrijf
National registration number: 11017599
Postal address: Van Heemstraweg 2
Town: Brakel
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5306 TA
Country: Netherlands
E-mail: huibert-jr@vanderven.nl
Telephone: +31 418671510
Fax: +31 418870027
Internet address: http://www.vanderven.nl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 8 980 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Burgerlijke Rechter te 's Gravenhage
Postal address: Paleis van Justitie - Prins Clauslaan 60
Town: 's Gravenhage
Postal code: 2595 AJ
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883622200
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Burgerlijke Rechter te 's Gravenhage
Postal address: Paleis van Justitie - Prins Clauslaan 60
Town: 's Gravenhage
Postal code: 2595 AJ
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883622200
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/09/2021