Supplies - 488255-2020

16/10/2020    S202

Belgium-Diepenbeek: Disposable gloves

2020/S 202-488255

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: HospiLim vzw
Postal address: Agoralaan Abis
Town: Diepenbeek
NUTS code: BE BELGIQUE-BELGIË
Country: Belgium
E-mail: peter.hermans@hospilim.be
Telephone: +32 11286963
Internet address(es):
Main address: http://hospilim.be
Address of the buyer profile: http://hospilim.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://hospilim.be
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Vzw
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Raamovereenkomst voor leveren van onderzoekshandschoenen, steriel en niet-steriel, aan de werkende leden van HospiLim vzw

Reference number: 2020-HospiLim-505
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Cfr. opdrachtdocumenten.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 525 550.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Steriele handschoenen Nitrile (kl IIa)

Lot No: 01
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE221 Arr. Hasselt
II.2.4)Description of the procurement:

Perceel 1: steriele handschoenen Nitrile (Medical device klasse IIa).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2020
End: 30/11/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Steriele handschoenen (kl IIa + cat 3)

Lot No: 02
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE221 Arr. Hasselt
II.2.4)Description of the procurement:

Perceel 2: steriele handschoenen (Medical device klasse IIa + PBM categorie 3).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2020
End: 30/11/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Steriele onderzoekshandschoenen co-polymeer (kl IIa)

Lot No: 03
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE221 Arr. Hasselt
II.2.4)Description of the procurement:

Perceel 3: steriele onderzoekshandschoenen co-polymeer (Medical device klasse IIa).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2020
End: 30/11/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Niet-steriele onderzoekshandschoenen Nitrile-stand (cat 1)

Lot No: 04
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE221 Arr. Hasselt
II.2.4)Description of the procurement:

Perceel 4: niet-steriele onderzoekshandschoenen Nitrile - standaard manchet (PBM categorie 1).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2020
End: 30/11/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Niet-steriele onderzoekshandschoenen Nitrile-lang (cat 3)

Lot No: 05
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE221 Arr. Hasselt
II.2.4)Description of the procurement:

Perceel 5: niet-steriele onderzoekshandschoenen Nitrile - lange manchet (PBM categorie 3).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2020
End: 30/11/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Niet-steriele onderzoekshandschoenen Nitrile-extra (cat 3)

Lot No: 06
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE221 Arr. Hasselt
II.2.4)Description of the procurement:

Perceel 6: niet-steriele onderzoekshandschoenen Nitrile - extra lange manchet (PBM categorie 3).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2020
End: 30/11/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

UEA (Uniform Europees Aanbestedingsformulier, cfr. opdrachtdocumenten).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Algemene jaaromzet(Een verklaring betreffende de totale omzet over de laatste drie afgesloten boekjaren afhankelijk van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Indien de kandidaat of inschrijver om redenen die hij moet verantwoorden, niet in staat is de gevraagde referenties over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht. De minimale totale omzet dient minstens gelijk te zijn aan het dubbel van de geraamde waarde van het perceel waarvoor wordt ingeschreven.);

2. Specifieke jaaromzet(Een verklaring betreffende de omzet die verband houdt met de opdracht over de laatste drie afgesloten boekjaren afhankelijk van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Indien de kandidaat of inschrijver om redenen die hij moet verantwoorden, niet in staat is de gevraagde referenties over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht. De minimale totale omzet dient minstens gelijk te zijn aan de geraamde waarde van het perceel waarvoor wordt ingeschreven);

3. Verzekering tegen beroepsrisico's(Het bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag. De minimale dekking dient minstens vijf maal de waarde van de percelen waarvoor wordt ingeschreven te bedragen.);

4. Overige economische of financiële vereisten (De Inschrijver verklaart dat het Eigen Vermogen van de onderneming niet negatief is in méér dan een van de drie recentste jaarrekeningen, tenzij wordt aangetoond dat zulks geen gevaar vormt voor de stabiliteit en de gezondheid van de inschrijver.).

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Een verklaring betreffende de totale omzet over de laatste drie afgesloten boekjaren afhankelijk van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Indien de kandidaat of inschrijver om redenen die hij moet verantwoorden, niet in staat is de gevraagde referenties over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht. De minimale totale omzet dient minstens gelijk te zijn aan het dubbel van de geraamde waarde van het perceel waarvoor wordt ingeschreven;

2 Een verklaring betreffende de omzet die verband houdt met de opdracht over de laatste drie afgesloten boekjaren afhankelijk van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Indien de kandidaat of inschrijver om redenen die hij moet verantwoorden, niet in staat is de gevraagde referenties over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht. De minimale totale omzet dient minstens gelijk te zijn aan de geraamde waarde van het perceel waarvoor wordt ingeschreven;

3. Het bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag. De minimale dekking dient minstens vijf maal de waarde van de percelen waarvoor wordt ingeschreven te bedragen;

4 De Inschrijver verklaart dat het Eigen Vermogen van de onderneming niet negatief is in méér dan een van de drie recentste jaarrekeningen, tenzij wordt aangetoond dat zulks geen gevaar vormt voor de stabiliteit en de gezondheid van de inschrijver.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Verrichting van leveringen van de vastgestelde soort(De inschrijver voorziet een lijst van de drie voornaamste leveringen per perceel die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, hun bedrag, data en gestaafd met bewijsstukken: certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd. De bewijsstukken dienen verzameld en aangeleverd te worden in een document of map (in volgorde van de percelen, met per certificaat een aanduiding van het perceelnummer) met als titel bijlage D Referenties)); 2. Certificaten van instituten voor kwaliteitscontrole (De inschrijver moet aantonen via certificaten opgesteld door een notified body dat alle aangeboden referenties beschikken over een CE-markering en voldoen aan de Medical Device Regulation. Bewijs van het FAGG voor distributie medische hulpmiddelen in BELGIË. Bewijs van ISO 13485:2016 certificaat. De certificaten dienen verzameld te worden en aangeleverd in een document of map (in volgorde van de percelen, met per CE-certificaat een aanduiding van het perceelnummer) met als titel bijlage C Certificaten)).

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. De inschrijver voorziet een lijst van de drie voornaamste leveringen per perceel die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, hun bedrag, data en gestaafd met bewijsstukken: certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd. De bewijsstukken dienen verzameld en aangeleverd te worden in een document of map (in volgorde van de percelen, met per certificaat een aanduiding van het perceelnummer) met als titel bijlage D Referenties);

2. De inschrijver moet aantonen via certificaten opgesteld door een notified body dat alle aangeboden referenties beschikken over een CE-markering en voldoen aan de Medical Device Regulation. Bewijs van het FAGG voor distributie medische hulpmiddelen in BELGIË. Bewijs van ISO 13485:2016 certificaat. De certificaten dienen verzameld te worden en aangeleverd in 1 document of map (in volgorde van de percelen, met per CE-certificaat een aanduiding van het perceelnummer) met als titel bijlage C Certificaten)

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 5
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/11/2020
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/11/2020
Local time: 09:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cfr. opdrachtdocumenten.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank van eerste aanleg- Afdeling Hasselt
Postal address: Parklaan 25 bus 2
Town: Hasselt
Postal code: 3500
Country: Belgium
Telephone: +32 11374154
Fax: +321 1374482
Internet address: http://justitie.belgium.be
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/10/2020