Szolgáltatások - 489574-2018

07/11/2018    S214

Belgium-Brussels: Koncessziós szerződések 2 újságbolt működtetésére az Európai Unió Tanácsa épületeiben

2018/S 214-489574

Koncessziós hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/23/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Unió Tanácsa, secrétariat général
Postai cím: Rue de la Loi 175
Város: Brussels
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postai irányítószám: 1048
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4142
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
A részvételi jelentkezés, illetve adott esetben ajánlat benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Koncessziós szerződések 2 újságbolt működtetésére az Európai Unió Tanácsa épületeiben

Hivatkozási szám: UCA 18/056
II.1.2)Fő CPV-kód
22200000 Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

2 koncesszió megkötése újságboltok működtetésére az Európai Unió Tanácsa 2 épületében (Justus Lipsius és Lex).

Az Európai Unió Tanácsának Főtitkársága (a továbbiakban: Titkárság) újságboltok működtetésére szolgáló 2 helyiséggel rendelkezik a Justus Lipsius és a Lex épületekben.

Jelenleg érvényben van egy, a 2 helyiség működtetésére vonatkozó koncessziós szerződés, amely a 31.12.2018 dátumú napon lejár. A jövőbeni szerződés(ek) az 1.1.2019 dátumtól vagy az új szerződések aláírásának napjától lép(nek) hatályba.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A koncesszió részekre oszlik: igen
Ajánlatok valamennyi részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Koncesszió megkötése újságbolt működtetésére az Európai Unió Tanácsa Justus Lipsius épületében

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
22200000 Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok
22300000 Levelezőlap, üdvözlőkártya és más nyomtatott anyag
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
A teljesítés fő helyszíne:

Brüsszel

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Titkárság a koncessziós jogosult tevékenységének biztosításához a Justus Lipsius épületben az alábbiakat bocsátja annak rendelkezésére:

— kb. 59 m2 nagyságú elárusító helyiség a földszinten,

— kb. 17 m2 nagyságú raktárhelyiség a földszinten.

A Justus Lipsius épületben naponta kb. 4 000 személy fordul meg, akik közül 2 200 tisztviselő vagy egyéb állandóan ott tartózkodó személy.

A Justus Lipsius épületben rendelkezésre álló helyiség az épület központi részén található, a főbejárattal egy szinten, egy félig nyilvános helyen (bejáráskor biztonsági ellenőrzést végeznek), a recepció és akkreditációs pult közvetlen közelében, ahol az állandóan ott tartózkodó személyeknek és az épület látogatóinak igen jelentős része halad át naponta. Ugyanakkor elsősorban itt lehet elhaladni a Titkárság épületének 2 legfontosabb étkezőhelye, egy kávézó és egy étterem felé is.

Az igényelt szolgáltatások főként az alábbiak:

— újságok, folyóiratok és könyvek árusítása,

— postai szolgáltatási pont („postapont“) fenntartása,

— postabélyegek és üdvözlőlapok árusítása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésnek alapja a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott kritériumok
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Koncesszió megkötése újságbolt működtetésére az Európai Unió Tanácsa Lex épületében

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
22200000 Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok
22300000 Levelezőlap, üdvözlőkártya és más nyomtatott anyag
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
A teljesítés fő helyszíne:

Brüsszel

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Titkárság a koncessziós jogosult tevékenységének biztosításához a Lex épületben az alábbiakat bocsátja annak rendelkezésére:

— kb. 68 m2 nagyságú elárusító helyiség a földszinten

— kb. 10 m2 nagyságú raktárhelyiség a földszinten

A Lex épületben átlagban kb. 1 300 személy fordul meg, akik közül 1 100 állandóan ott tartózkodó személy.

A Lex épületben rendelkezésre álló helyiség az épület központi részén található, a főbejárattal egy szinten, egy félig nyilvános helyen (bejáráskor biztonsági ellenőrzést végeznek), a recepció és akkreditációs pult közvetlen közelében, ahol az állandóan ott tartózkodó személyeknek és az épület látogatóinak igen jelentős része halad át naponta. Ugyanakkor elsősorban itt lehet elhaladni a Titkárság épületének 2 legfontosabb étkezőhelye, egy kávézó és egy étterem felé is.

Az igényelt szolgáltatások főként az alábbiak:

— újságok, folyóiratok és könyvek árusítása,

— postai szolgáltatási pont („postapont“) fenntartása,

— postabélyegek és üdvözlőlapok árusítása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésnek alapja a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott kritériumok
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése, az igényelt információk és dokumentumok megjelölése:

A szakmai- vagy cégnyilvántartásba történt bejegyzésük igazolása vagy eskü alatt tett nyilatkozat, illetve igazolás a székhelyük szerinti tagállam feltételei szerint.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok/jelentkezések benyújtási határideje vagy pályázatbeérkezési határidő
Dátum: 04/12/2018
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes fél értesítésének dátumától számított 2 hónapon belül, vagy értesítés hiányában a hivatkozott ügy ismertté válásának napjától számított 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.

Az eljárási határidőket a távolság miatt egyszeri 10 napos időtartammal meghosszabbítják, az érintett fél szokásos lakó- vagy tartózkodási helyétől függetlenül.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Tanácsa
Postai cím: Rue de la Loi 175
Város: Brussels
Postai irányítószám: 1048
Ország: Belgium
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/10/2018