Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 489877-2021

28/09/2021    S188

Netherlands-Maasdam: Planting and maintenance services of green areas

2021/S 188-489877

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Hoeksche Waard
National registration number: 34652379
Postal address: Sportlaan 22
Town: Maasdam
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3299 XG
Country: Netherlands
Contact person: Ed Bartels
E-mail: inkoop@gemeentehw.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.gemeentehw.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Raamovereenkomst cultuurtechnische werkzaamheden 2021 t/m 2024

Reference number: Z.21.101932
II.1.2)Main CPV code
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De dienst bestaat in hoofdzaak uit het ter beschikking stellen van materieel, werknemers en leveranties ten behoeve van de volgende werkzaamheden in het openbaar groen:

a. Rooien van beplanting zoals bosplantsoen, heesters, bodembedekkers, hagen en vaste planten;

b. Grondverbetering voor aanbrengen beplantingen en inzaaien gras;

c. Vakken voor aanbrengen beplantingen en gras uitvullen en egaliseren met grond;

d. Herstellen (van schade aan) gazons;

e. Aan-/ afvoeren van (kleine) hoeveelheden grond;

f. Het watergeven aan beplantingen;

g. Het uitvoeren van klein onderhoud aan drainage;

h. Het transporteren van kleine hoeveelheden groenafval;

i. Het leveren van (kleine hoeveelheden) zand, grond, graszaad en diverse kleine materialen.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
NUTS code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Description of the procurement:

zie inschrijfstaten per perceel

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Het doel is om te komen tot een overeenkomst voor de vaste periode vanaf 1 november 2021 tot en met 31 december 2022. (1 jaar en 2 maanden)

De overeenkomst bevat een optie tot verlenging van 2 maal 1 jaar, te weten de jaren 2023 en 2024. Bij een eventuele verlenging start de overeenkomst op 1 januari en eindigt op 31 december.

Verwezen wordt naar paragraaf 3.1.1. - Duur van de overeenkomst - van het Programma van Eisen 'Raamovereenkomst cultuurtechnische werkzaamheden 2021 t/m 2024'.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
NUTS code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Description of the procurement:

zie inschrijfstaten per perceel

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Het doel is om te komen tot een overeenkomst voor de vaste periode vanaf 1 november 2021 tot en met 31 december 2022. (1 jaar en 2 maanden)

De overeenkomst bevat een optie tot verlenging van 2 maal 1 jaar, te weten de jaren 2023 en 2024. Bij een eventuele verlenging start de overeenkomst op 1 januari en eindigt op 31 december.

Verwezen wordt naar paragraaf 3.1.1. - Duur van de overeenkomst - van het Programma van Eisen 'Raamovereenkomst cultuurtechnische werkzaamheden 2021 t/m 2024'.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
NUTS code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Description of the procurement:

zie inschrijfstaten per perceel

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Het doel is om te komen tot een overeenkomst voor de vaste periode vanaf 1 november 2021 tot en met 31 december 2022. (1 jaar en 2 maanden)

De overeenkomst bevat een optie tot verlenging van 2 maal 1 jaar, te weten de jaren 2023 en 2024. Bij een eventuele verlenging start de overeenkomst op 1 januari en eindigt op 31 december.

Verwezen wordt naar paragraaf 3.1.1. - Duur van de overeenkomst - van het Programma van Eisen 'Raamovereenkomst cultuurtechnische werkzaamheden 2021 t/m 2024'.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
NUTS code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Description of the procurement:

zie inschrijfstaten per perceel

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Het doel is om te komen tot een overeenkomst voor de vaste periode vanaf 1 november 2021 tot en met 31 december 2022. (1 jaar en 2 maanden)

De overeenkomst bevat een optie tot verlenging van 2 maal 1 jaar, te weten de jaren 2023 en 2024. Bij een eventuele verlenging start de overeenkomst op 1 januari en eindigt op 31 december.

Verwezen wordt naar paragraaf 3.1.1. - Duur van de overeenkomst - van het Programma van Eisen 'Raamovereenkomst cultuurtechnische werkzaamheden 2021 t/m 2024'.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 143-380805
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Lot No: 2
A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Lot No: 3
A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Lot No: 4
A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Beste meneer, mevrouw, geïnteresseerde,

De aanbestedende dienst heeft deze aanbesteding eenvoudig en laagdrempelig willen insteken. We hebben slechts een beperkt aantal vragen ontvangen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen. Echter tussen de vragen zaten wel één waarschuwing en een tweetal klachten, ingebracht door Bouwend Nederland. De Aanbestedende dienst heeft deze waarschuwing en klachten over o.a. de inzet van personeel en het ontbreken van bijkomende posten grondig bestudeerd en tegen de achtergrond van deze onderwerpen de huidige aanbesteding opnieuw beoordeeld. Met het verkregen (voortschrijdend) inzicht, is de gemeente van mening dat de aanbesteding op een andere manier vormgegeven zal moeten worden.

De gemeente heeft met die reden besloten om de aanbestedingsprocedure te staken conform de mogelijkheid die hiervoor is opgenomen in paragraaf 4.1.6 Overige Voorwaarden van het Programma van Eisen ‘Raamovereenkomst Cultuurtechnische Werkzaamheden 2021 t/m 2024’, met kenmerk Z.21.101932 d.d. 22 juli 2021.

De gemeente Hoeksche Waard zal zich gaan oriënteren op welke manier er een vervolg komt op deze opdracht. Mocht dat leiden tot een nieuwe aanbesteding, dan nodigen wij u weer van harte uit om deel te nemen aan die betreffende aanbesteding.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Ed Bartels, door een bericht te sturen via TenderNed.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Marc Kickert

teammanager Beleid Openbare Ruimte | Beheer Openbare Ruimte

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Arrondissementsrechtbank Rotterdam - Dordrecht
Postal address: Wilhelminaplein 100-125
Town: Rotterdam
Postal code: 3072 AK
Country: Netherlands
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883626000
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Na beoordeling per perceel van de inschrijvingen worden de Inschrijvers geïnformeerd over de gunningsbeslissing. Vanaf dit moment start een opschortende termijn van 20 kalenderdagen waarin belanghebbenden bij de rechtbank Rotterdam/Dordrecht te Rotterdam een kort geding kunnen aanspannen tegen de gunningsbeslissing. In het belang van een snelle en goede voortgang wordt iedere belanghebbende dringend verzocht om de Aanbestedende dienst tijdig op de hoogte te stellen van het aanwenden van een rechtsmiddel, bij voorkeur door het opsturen van de kopie dagvaarding.

Indien binnen de opschortende termijn van 20 kalenderdagen geen geding is aangespannen, veronderstelt de Aanbestedende dienst dat er geen bezwaren zijn en zal zij over gaan tot definitieve gunning.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Arrondissementsrechtbank Rotterdam - Dordrecht
Postal address: Wilhelminaplein 100-125
Town: Rotterdam
Postal code: 3072 AK
Country: Netherlands
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883626000
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/09/2021