Works - 491509-2020

16/10/2020    S202

Česko-Praha: Stavební práce

2020/S 202-491509

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 180-435465)

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Národní identifikační číslo: 00005886
Poštovní adresa: Sokolovská 42/217, Vysočany
Obec: Praha 9
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 190 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Jitka Novosadová
E-mail: zakazky@dpp.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.dpp.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Tramvajová smyčka Zahradní Město - výběr zhotovitele

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení novostavby tramvajové smyčky Zahradní Město v městské části Praha 10 Záběhlice, tedy zejména:

a) výstavba nové tramvajové smyčky včetně jejího příslušenství;

b) vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby;

c) vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu stavby.

Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž poskytnutí součinnosti ze strany vybraného dodavatele při obstarání povolení zkušebního provozu a kolaudačního souhlasu.

Podrobněji v ZD.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/10/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 180-435465

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 21/10/2020
Místní čas: 12:00
Má být:
Datum: 29/10/2020
Místní čas: 12:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 21/10/2020
Místní čas: 12:05
Má být:
Datum: 29/10/2020
Místní čas: 12:05
VII.2)Další dodatečné informace: