Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 492513-2021

29/09/2021    S189

Slovenia-Velenje: Architectural design services

2021/S 189-492513

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE
National registration number: 5057167000
Postal address: Kidričeva cesta 23
Town: Velenje
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 3320
Country: Slovenia
Contact person: Dejan Klemenc, Dejanu Klemenc
E-mail: dejan.klemenc@domvelenje.si
Telephone: +386 89706513
Fax: +386 89706513
Internet address(es):
Main address: http://www.domvelenje.si/dvo/
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in prizidavo Doma za varstvo odraslih Velenje

Reference number: JN-4556
II.1.2)Main CPV code
71220000 Architectural design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije faza PZI za rekonstrukcijo in prizidavo Doma za varstvo odraslih Velenje in zajema:

- projekt za izvedbo, s popisom gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter projektantsko oceno (PZI) in navodilom za izvedbo faznosti gradnje,

- projektantski nadzor, ki vključuje tudi sodelovanje pri tehničnem pregledu/ih.

Rok za izdelavo projektne dokumentacije faza PZI je 80 dni od sklenitve pogodbe.

Predviden termin za izvedbo projektantskega nadzora je od januarja 2022 do junija 2023.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 237 900.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71220000 Architectural design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI Slovenija
II.2.4)Description of the procurement:

JN-4556

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: 1 REFENECA / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 2 REFERENCI ALI VEČ / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Skupna ponujena cena / Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Evropski sklad za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.3. prednostne naložbe: »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom ...

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 134-356981
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje
National registration number: 5075742000
Postal address: Kidričeva ulica 9A
Town: Nova Gorica
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 5000
Country: Slovenia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 220 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 237 900.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE
Postal address: Kidričeva cesta 23
Town: Velenje
Postal code: 3320
Country: Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/09/2021