Szolgáltatások - 492594-2018

08/11/2018    S215

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2018/S 215-492594

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Hajas Tünde
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés az „M1-es autópálya 2x3 sávra bővítésére Győr és Budapest között, az autópálya 2x3 forgalmi sávra való szélesítésének tervezése az M0 és M19 csomópontok között” tárgyban

II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés az „M1-es autópálya 2x3 sávra bővítésére Győr és Budapest között, az autópálya 2x3 forgalmi sávra való szélesítésének tervezése az M0 és M19 csomópontok között” tárgyban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 7 683 600 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés az „M1-es autópálya 2x3 sávra bővítése Budapest (M0) – Tatabánya-Újváros csomópontközött” tárgyban

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

M1 autópálya 2x3 sávra bővítés Budapest -Tatabánya- Újváros csomópont közötti szakasz engedélyezésitervének elkészítése és építéshez szükséges engedélyeinek megszerzése: geodéziai, geotechnikaiállapotfelmérés forgalomtereléssel, a bővítés és pályaszerkezet, földmű, hidak teherbírása, kialakítása,vízelvezetés vonatkozásában, csomópontok, pihenőhelyek felülvizsgálatával döntéselőkészítő dokumentációkészítése, előzetes régészeti dokumentáció (ERD1), közúti biztonsági hatásvizsgálat (KBHV), előzeteskörnyezetvédelmi vizsgálati dokumentáció (EVD) és környezetvédelmi dokumentáció készítésével, dinamikusforgalomirányítás tervezésével, Hatóság által jóváhagyott Megvalósíthatósági Tanulmány (MT), költséghaszon-elemzés (CBA) készítésével, környezeti hatástanulmány (KHT) készítésével, amely magában foglalja akörnyezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést a hatósági engedélyek megszerzéséig;szükség szerint a meglévő környezetvédelmi engedélyek módosításával, útépítési és egyéb szakági kiviteli- éstendertervek, valamint kisajátítási és helyi építési szabályzatok módosításához szükséges tervek készítésével;engedélyezési terv esetében az építési engedélyezési eljárásban való közreműködés a hatósági engedélymegszerzéséig.

A tervezési terület hossza: kb. 45 km.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képezőműszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnálnagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva) / Súlyszám: 14
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlati felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmaitapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (egész hónapbanmegadva) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlati felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmaitapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (egész hónapbanmegadva) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlati felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmaitapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (egész hónapbanmegadva) / Súlyszám: 12
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés az „M1-es autópálya 2x3 sávra bővítése Tatabánya-Újváros – Győr (M19) csomópontokközött” tárgyban

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

M1 autópálya 2x3 sávra bővítés Tatabánya-Újváros – Győr (M19) csomópontok közötti szakasz engedélyezési tervének elkészítése és építéshez szükséges engedélyeinek megszerzése, környezetvédelmi engedélyek beszerzésével: geodéziai, geotechnikai állapotfelmérés forgalomtereléssel, a bővítés és pályaszerkezet,földmű, hidak teherbírása, kialakítása, vízelvezetés vonatkozásában, csomópontok, pihenőhelyek felülvizsgálatával döntéselőkészítő dokumentáció készítése, előzetes régészeti dokumentáció (ERD1), közútibiztonsági hatásvizsgálat (KBHV), előzetes környezetvédelmi vizsgálati dokumentáció (EVD) készítésével,dinamikus forgalomirányítás tervezésével, Hatóság által jóváhagyott Megvalósíthatósági Tanulmány(MT), költséghaszon-elemzés (CBA) készítésével, környezeti hatástanulmány (KHT) készítésével, amely magában foglalja a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést a hatósági engedélyek megszerzéséig; útépítési és egyéb szakági kiviteli- és tendertervek, valamint kisajátítási és helyi építési szabályzatok módosításához szükséges tervek készítésével; engedélyezési terv esetében az építési engedélyezési eljárásban való közreműködés a hatósági engedély megszerzéséig.

A tervezési terület hossza: kb. 45 km.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képezőműszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnálnagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva) / Súlyszám: 14
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlati felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmaitapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (egész hónapbanmegadva) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlati felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmaitapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (egész hónapbanmegadva) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlati felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmaitapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (egész hónapbanmegadva) / Súlyszám: 12
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 072-160025
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Tervezési szerződés az „M1-es autópálya 2x3 sávra bővítése Budapest (M0) – Tatabánya-Újváros csomópont között” tárgyban

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
13/10/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Postai cím: Csóka u. 7–13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: tervezes@utiber.hu, fodorsz@utiber.hu
Telefon: +36 304680165
Fax: +36 12037607
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.
Postai cím: Bornemissza tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@unitef.hu
Telefon: +36 12056330/222
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4 158 530 750.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 293 600 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Tervezési szerződés az „M1-es autópálya 2x3 sávra bővítése Tatabánya-Újváros – Győr (M19) csomópontok között” tárgyban

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
13/10/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Postai cím: Lövőház u. 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: ludvig.laszlo@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Fax: +36 13459550
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Kft.
Postai cím: Villám utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: bery.klara@roden.hu
Telefon: +36 18149702
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 402 434 250.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 390 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1)

UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7–13, adószám: 10554885-2-43)

— UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. (1119 Budapest, Bornemissza tér 12., adószám: 12108129-2-43) közös ajánlattevők

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

UTIBER Kft.

— egyes geodéziai feladatok ellátása; egyes geotechnikai feladatok ellátása; egyes útépítési, vízépítési és forgalomtechnikai feladatok ellátása; egyes műtárgy tervezési feladatok ellátása; egyes környezetvédelmi tervezési és szakértői feladatok ellátása; egyes közmű tervezési feladatok ellátása; egyes talajmechanikai és talajtani vizsgálatok elvégzése és szakvélemények elkészítése; egyes magasépítészeti feladatok ellátása; rendezési terv készítésében közreműködés; dinamikus forgalomirányítási, kooperatív járműkommunikációs rendszerek tervezése; parkolásirányítási rendszer tervezése; fakivágási terv készítése; szükség esetén régészeti feladatok ellátása; költséghaszon elemzés készítésében közreműködés

UNITEF-83 Zrt.

— híd. műtárgy tervezés; úttervezés; építészeti tervezés; geodézia, geotechnika; tajaltani szakvélemény; forgalmi vizsgálat; közúti biztonsági hatásvizsgálat; megvalósíthatósági tanulmány; költség-haszon elemzés; közművek egyes munkarészei; műtárgyvizsgálat; pályaszerkezet vizsgálat; dinamikus forgalomirányítási rendszer; előzetes régészeti dokumentáció; NATURA 2000 vizsgálat; élővilág vizsgálat; zajmérés; rendezési tervek; mérnökár költségbecslés

Alvállalkozók megnevezése, adószáma:

UTIBER Kft.

Ismert alvállalkozók: -

UNITEF-83 Zrt.

Ismert alvállalkozók:

— MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft. (1106 Budapest, Fehér út 10/a-b., adószám: 12017560-2-42) - híd, műtárgy tervezés

— UNITEF Mérnök Zrt. (1119 Budapest, Bornemissza tér 12., adószám: 24722560-2-43) - híd, műtárgy tervezés; úttervezés; építészet

2) FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37., adószám: 13842217-2-41)

— RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám utca 13., adószám: 10624672-2-42) közös ajánlattevők

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

FŐMTERV Zrt.

Alvállalkozásba adni kívánt részek:

— burkolattechnológia; üzemi hírközlés tervezés; geodézia; talajmechanikai fúrások; környezetvédelem; ERD készítése; kisajátítási terv készítés; HÉSZ módosításhoz szükséges dokumentáció elkészítése; közműtervezés; egyes úttervezési feladatok; egyes műtárgytervezési feladatok; építészet

RODEN Kft.

Alvállalkozásba adni kívánt részek:

— műtárgy tervezés; geotechnikai feladatok; geodéziai feladatok; környezetvédelem egyes munkarészei; talajvédelem; pályaszerkezet szakvélemény; közművek tervezése; vasúti pálya tervek; 3D szkennelés; örökségvédelem; forgalmi vizsgálat; magasépítés; imahely tervezés; üzemi hírközlés; megvalósíthatósági tanulmány egyes munkarészei; költség-haszon elemzés; költségbecslés; forgalomirányítási rendszer; régészet; légi fotó; rendezési tervek; forgalomterelés kiépítése geodéziához; fakivágási terv; organizációs terv; animációs videó; fordítás

Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

FŐMTERV Zrt.

Ismert alvállalkozók:

— Mott Macdonald Kft. (1134 Budapest, Váci út 45., adószám: 10406335-2-41) - környezetvédelem

— UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17–19., adószám: 10867156-2-43) - egyes úttervezési feladatok, egyes műtárgytervezési feladatok, közműtervezés

RODEN Kft.

— még nem ismert

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/11/2018