Építési beruházás - 493128-2018

09/11/2018    S216

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2018/S 216-493128

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +361 2390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.1-15-2017-00024 azonosítószámú projekt keretében a Baranya megyei Sellye Térségének ivóvízminőség-javító programja A rész fejlesztési feladatainak ellátására vonatk

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.1-15-2017-00024 azonosítószámú projekt keretében a Baranya megyei Sellye Térségének ivóvízminőség-javító programja A rész fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 625 936 338.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45247130 Vízvezeték építése
45232430 Vízkezelés
45232150 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45262220 Ivóvízkútfúrás
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Sellye, Drávafok, Drávakeresztúr, Lúzsok

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

I. Sellye központú kistérségi rendszer:

– A meglévő vízkezelő épület átalakítása és felújítása, valamint bővítése, új 45,0 m³/h kapacitású komplex vízkezelő berendezés telepítése

– Új kút létesítése, és a meglévő III. sz. kút felújítása, a kútszivattyú cseréje

– 50 m³ meglévő megszakító medence felújítása, a meglévő feladó szivattyúk cseréjével (1+1 db új, száraz beépítésű, állótengelyes technológiára feladó szivattyú kiépítése szükséges)

– Új 2x100 m³-es iker kialakítású tisztavíz medence építése, a zárkamrában elhelyezett száraz beépítésű, állótengelyes (1+1 db) új nyomásfokozó és (1 (+1)db) új öblítő szivattyúkkal. A beépítésre kerülő 1 db öblítő szivattyúhoz 1 db hideg tartalékot szükséges biztosítani.

– 80,0 m³ hasznos térfogatú vasiszap ülepítő, és egy 60 m³-es iszapvíztelenítő építése a hozzájuk kapcsolódó 1 db csurgalékvíz átemelővel

– Udvartéri csőhálózat (a szükséges szerelvényekkel, aknákkal)

– Szennyvízelvezetés kiépítés

– Belső szervizút bővítése szórt burkolattal

– Energiaellátás bővítése, új mérőhely és betáp kábel építése, ideiglenes elektromos betáplálás biztosításával

– Villamos- és irányítástechnika, valamint vagyonvédelem kiépítése

II. Drávafok központú kistérségi rendszer:

– Vízkezelő épület bővítése, és a meglévő épület felújítása, átalakítása

– 8,0 m³/h kapacitású komplex vízkezelő berendezés telepítése

– Mélyfúrású kút fúrása, meglévő kút felújítása, kútszivattyú cseréje

– 50 m³-es medence és felújítása. A jelenlegi patronos nyomásfokozók kiváltása miatt új nyomásfokozó akna építendő, melyben száraz beépítésű, állótengelyes (1+1 db) új nyomásfokozó és (1 (+1)db) új öblítő szivattyúkat kell elhelyezni. A beépítésre kerülő 1 db öblítő szivattyúhoz 1 db hideg tartalékot szükséges biztosítani. A nyomásfokozó akna megépítés és üzembe helyezése után a meglévő zárkamra funkció megszűntetésre kerül.

– 10,0 m³ hasznos térfogatú vasiszap ülepítő átalakítása új szivattyú elhelyezésével, és a hozzá kapcsolódó szerelvények, vezetékek kiépítésével

– Belső szervizút kialakítása a műtárgyak megközelítéséhez szórt burkolattal

– Udvartéri vezetékhálózat (aknákkal, szerelvényekkel kompletten)

– Villamos- és irányítástechnika, valamint vagyonvédelem kiépítése

III. Drávakeresztúr központú kistérségi rendszer:

– Vízkezelő épület bővítése, a meglévő épület felújítása, átalakítása

– 7,0 m³/h kapacitású komplex vízkezelő berendezés telepítése

– Mélyfúrású kút fúrása, meglévő kút felújítása, kútszivattyú cseréje

– 15,0 m³ hasznos térfogatú vasiszap ülepítő építése

– 6 m³-es iszapvíztelenítő építése

– 1 db csurgalékvíz átemelő akna

– 50 m³ hasznos térfogatú tisztavíz medence építése, a zárkamrában elhelyezett száraz beépítésű, állótengelyes (1+1 db) új nyomásfokozó és (1 (+1)db) új öblítő szivattyúkkal. A beépítésre kerülő 1 db öblítő szivattyúhoz 1 db hideg tartalékot szükséges biztosítani.

– Belső szervizút kialakítása a műtárgyak megközelítéséhez szórt burkolattal

– Kerítésépítés, bontás, tereprendezés

– Udvartéri vezetékhálózat (a szükséges szerelvényekkel, aknákkal)

– meglévő ülepítő elbontása

– 1 db zárt szennyvíztároló építése

– Meglévő drávakeresztúri víztorony gépészeti felújítása

– Energiaellátás bővítése, új mérőhely és betáp kábel építése, ideiglenes elektromos betáplálás biztosításával

– Villamos- és irányítástechnika, valamint vagyonvédelem kiépítése

IV. Lúzsok központú kistérségi rendszer:

– Vízkezelő épület bővítése, és a meglévő épület felújítása, átalakítása

– 6,0 m³/h kapacitású komplex vízkezelő berendezés telepítése

– Mélyfúrású kút fúrása, meglévő kút felújítása, a kútszivattyú cseréje

– 50 m³ hasznos térfogatú tisztavíz medence építése, a zárkamrában elhelyezett száraz beépítésű, állótengelyes (1+1 db) új nyomásfokozó és (1 (+1)db) új öblítő szivattyúkkal. A beépítésre kerülő 1 db öblítő szivattyúhoz 1 db hideg tartalékot szükséges biztosítani.

– 15,0 m³ hasznos térfogatú vasiszap ülepítő építése

– 6 m³-es iszapvíztelenítő épít

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.1.1-15-2017-00024

A Baranya megyei Sellye Térségének ivóvízminőség-javító programja

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 051-083944
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1.
Rész száma: 1.
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.1-15-2017-00024 azonosítószámú projekt keretében a Baranya megyei Sellye Térségének ivóvízminőség-javító programja A rész fejlesztési feladatainak ellátására vonatko

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/10/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő é Szolgáltató Kft.
Postai cím: belterület hrsz. 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Betonútépítő Zrt.
Postai cím: Jász u. 156-158.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 627 071 581.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 625 936 338.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

— tervezési munkák (szükséges engedélyezéssel), tervezői művezetés

— szükséges szakfelügyeletek

— geodéziai munkák

— bontási munkák

— mélyépítési és víztelenítési munkák

— műtárgyépítési munkák

— szerkezetépítési munkák

— épületek szakipari munkái

— épületgépészeti munkák

— gépészeti szerelési munkák

— elektromos és irányítástechnikai munkák

— közmű vezeték építési munkák

— szennyvízcsatorna hálózat építési munkák

— nyomóvezeték építési munkák

— közmű csatlakozások

— út és burkolatépítési munkák

— rekultivációs munkák

— parkosítás, növénytelepítés

— kertépítés

— gépek, eszközök bérlése

— anyagok, eszközök beszállítása

— forgalomtechnikai munkák

— üzemeltetői közreműködés

— minőségvizsgálatok

— próbaüzem

— munka és környezetvédelem

— kármentesítés

— hulladék és veszélyes hulladék szállítása, kezelése

— biztosítások

— régészeti munkák (szakfelügyelet és esetleges leletmentés)

— tűzrégészeti vizsgálatok, lőszermentesítés

— őrzés és vagyonvédelem

— szaktanácsadás, műszaki szakértői feladatok

— iroda, telephely, konténer, mobil illemhely bérlése

— információs anyagok beszerzése

A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma

Közös Ajánlattevő neve: E-B 2020 Konzorcium

Közös Ajánlattevő székhelye: 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753.

Közös Ajánlattevő 1. (képviselő, konzorcium vezető tagja) neve: EuroAszfalt Építő é Szolgáltató Kft.

Közös Ajánlattevő 1. székhelye: 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753.

13125811-2-44

Közös Ajánlattevő 2. (konzorcium tagja) neve: Betonútépítő Zrt.

Közös Ajánlattevő 2. székhelye: 1131 Budapest, Jász u. 156-158.

23041565-2-41

2. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: A-G HÍD Konzorcium

Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.

Közös Ajánlattevő neve: A-Híd Zrt.

Közös Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.

24857538-2-44

Közös Ajánlattevő neve: HÍD Zrt.

Közös Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.

14517286-2-44

Közös Ajánlattevő neve: Z-Híd Zrt.

Közös Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.

14541029-2-41

3. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

13748429-2-20

4. sz. ajánlat:

STRABAG Építőipari Zrt.

1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)

10776456-4-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/11/2018