A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 49323-2019

01/02/2019    S23

Magyarország-Zalaegerszeg: Építési munkák

2019/S 023-049323

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK16074
Postai cím: Kossuth utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szente Klaudia
E-mail: szenteklaudia@ph.zalaegerszeg.hu
Telefon: +36 92502109
Fax: +36 92502101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.zalaegerszeg.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Zalaegerszegi Városi Uszoda Fejlesztése a Modern Városok Program keretében

Hivatkozási szám: 75-18-2856
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Zalaegerszegi Városi Uszoda Fejlesztése a Modern Városok Program keretében

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 8 868 639 790.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233120 Közút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Zalaegerszeg, 3323/8, 3322, 3323/2, 3324/1, 3325/1, 3173/1, 2228/1 és 2228/2 helyrajzi számú ingatlan

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Fedett sportuszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, infrastruktúra építési munkákkal együtt.

Zalaegerszegen jelenleg egy uszodaépület működik, így az uszodafejlesztési beruházás megvalósításának időszaka alatt is szükséges a vízfelület biztosítása az úszók igényeinek kielégítésére. A beruházás ütemezett módon történő megvalósítását tartalmazza a kiviteli tervdokumentáció.

Meghatározó paraméterek:

— Sportuszoda építése, amely megfelel a FINA előírások által támasztott követelményeknek, és nemzetközi sportesemények lebonyolítására is alkalmas,

— A pinceszint +földszint + tetőszint szintelrendezésű uszodaépület vasbeton CFA cölöp- és síkalapozással, jellemző tartószerkezete monolit és előregyártott vasbeton, a versenymedence lefedése 38,15 m fesztávú acél rácsos tartóval készül. A monolit (helyszíni) vasbeton tartószerkezetek összesen 4723 m3 és az acél tartószerkezetek összesen 228,5 tonna mennyiségben készülnek. Az épület fő lefedése magas trapézlemez borításon kivitelezett hőszigetelés és félkemény PVC lemez csapadékvíz elleni lemezszigetelés, 2734,82 m2 felülettel,

— Az új medencék összesített vízfelülete 1852 m2, mely a kültéri medence 406,95 m2-es, a tanmedence:175,57 m2-es, a merülő medence 10 m2-es és a versenymedence 1259,32 m2-es felületéből adódik össze,

— Az új városi uszoda egy 10 pályás versenymedencével, egy melegvizes tanmedencével, egy kültéri medencével, valamint a kapcsolódó építési munkákkal (építészeti, épületgépészeti, erős és gyengeáramú épületvillamossági, felvonó szerelési, sporttechnológiai, teljes körű akadálymentesítési, konyhatechnológiai)és létesítményekkel (közműépítés, út-, járda- és parkoló építés, napelemes kiserőmű létesítése, kútfúrás, vízilétesítmények építése, környezetrendezési munkák) valamint eszközbeszerzéssel valósul meg,

— Ütemek ismertetése:

I. ütem - Létesítmény-1: a meglévő kültéri medence bontása, kútfúrás és az új kültéri medence építése,

— gépészeti terek nettó 493,35 m2 alapterülettel,

— kültéri medence 407 m2 alapterülettel és medence körüljáró burkolatok 910 m2,

— a vízilétesítmények megszüntetése és építése keretében egy darab rétegvíz kút megszüntetésre kerül, valamint egy darab hidegvízkút, 250 m-es fúrásmélységgel és egy darab termálvízkút, 1100 m-es fúrásmélységgel létesül.

II. ütem - Létesítmény-2: a meglévő uszodaépület elbontása, ezalatt a kültéri medence működését ideiglenes sátorfedés és ideiglenes öltözők biztosítják, valamint az új uszodaépület építése,

— nettó alapterülete 8069,22 m2, háromszintes, 270 fős lelátóval ellátott.

III. ütem - Létesítmény-3: strandépület felújítása, összesen nettó 364,31 m2 alapterülettel.

— Világítás teljesítménye: 1500 lux (HD TV közvetítésre alkalmas),

— Napelemes rendszer kiépítése 50,88 kWp DC oldali villamos teljesítménnyel.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Fenntarthatósági terv kidolgozottsága / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 073-161083
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/01/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5 653 522 495.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 8 868 639 790.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Lásd a VI.3) pontot!

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Ajánlattevők:

1. Ajánlattevő neve: ZÁÉV Építőipari Zrt.

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.

Adószáma: 10738885-2-20

— Ajánlattevő neve: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.

Székhelye: 9400 Sopron, Ipar krt. 13.

Adószáma: 11121426-2-08

2. Alvállalkozók bevonására kerül majd sor, alvállalkozásba adandó munkarészek:

Bontási munkák részfeladatai; organizációs és általános költségek részfeladatai; állványozás és zsaluzási munkák részfeladatai; irtás, föld- és sziklamunka részfeladatai; síkalapozási munkák részfeladatai; mélyépítési munkák részfeladatai; helyszíni beton és vasbeton munka; előregyártott épületszerkezeti elemek elhelyezése részfeladatai; falazás és egyéb kőműves munkák részfeladatai; fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése részfeladatai; vakolás és rabicolás részfeladatai; szárazépítési munkák részfeladatai; alzatkészítés, hideg és melegburkolatok készítése részfeladatai; bádogozási munkák részfeladatai; asztalos szerkezetek elhelyezése részfeladatai; lakatos szerkezetek elhelyezése részfeladatai; felületképzési munkák részfeladatai; szigetelési munkák részfeladatai; beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése részfeladatai; útépítési munkák részfeladatai; erősáramú munkák részfeladatai; gyengeáramú munkák részfeladatai; közmű építési munkák részfeladatai; épületgépészeti munkák részfeladatai; medencegépészeti munkák részfeladatai; épületfelügyelet részfeladatai; napelemek részfeladatai; sporttechnológia részfeladatai; konyhatechnológia részfeladatai; akadálymentesítés részfeladatai; felvonó szerelési munkák részfeladatai; kútfúrás részfeladatai.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/01/2019