Works - 493818-2021

01/10/2021    S191

Sverige-Västerås: Byggnation av ålderdomshem

2021/S 191-493818

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Byggentreprenader

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 128-338464)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: VÄSTERÅS KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-2080
Postadress: Fiskartorget 1
Ort: Västerås
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 72212
Land: Sverige
Kontaktperson: Daniel Salomonsson
E-post: daniel.salomonsson@vasteras.se
Telefon: +46 72140996
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.vasteras.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Nybyggnation Ängsgärdets Äldreboende

Referensnummer: FN 2021/00242–2.6.1
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45215212 Byggnation av ålderdomshem
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Objektet avser utförande av nybyggnation av 80 lgh Äldreboende (exklusive stomme)

Stommen utförs i annan entreprenad.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
27/09/2021
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 128-338464

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.7
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets slutdatum
I stället för:
Ska det stå:
Datum: 12/04/2022
Avsnitt nummer: IV.2.2
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 09/09/2021
Ska det stå:
Datum: 21/10/2021
Avsnitt nummer: IV.2.6
Plats där texten ska ändras: Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 08/03/2022
Ska det stå:
Datum: 19/04/2022
Avsnitt nummer: IV.2.7
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 10/09/2021
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 22/10/2021
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: