A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Árubeszerzések - 494948-2021

01/10/2021    S191

Magyarország-Esztergom: Uszodai berendezések

2021/S 191-494948

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Esztergom Város Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: 15729600211
Postai cím: Széchenyi Tér 1.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berek Eleonóra
E-mail: berek.eleonora@esztergom.hu
Telefon: +36 33542055
Fax: +36 33542055
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.esztergom.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Esztergom Aquasziget élményfürdő - Eszközök

Hivatkozási szám: EKR000441032021
II.1.2)Fő CPV-kód
43324100 Uszodai berendezések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A 2500 Esztergom, Táncsics Mihály u. 5. számú ingatlanon lévő Aquasziget élményfürdő korszerűsítéséhez szükséges eszközök beszerzése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 279 500 118.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
16311000 Fűnyíró
32321200 Audiovizuális berendezések
35120000 Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök
35261000 Információs táblák
37440000 Fitneszfelszerelések
37500000 Játékok és játékszerek; vásári szórakoztató eszközök
39100000 Bútorok
39141000 Konyhai bútor és felszerelés
39142000 Kerti bútorok
44510000 Szerszámok
45300000 Épületszerelési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

2500 Esztergom, Táncsics Mihály utca 5.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő a Közbeszerzési Dokumentumokban és a szerződéstervezetben részletezettek szerinti az Aquasziget élményfürdő korszerűsítéséhez szükséges eszközök szállítására, valamint a kapcsolódó szolgáltatások ellátására vállalkozik a szerződés keretében.

A feladat kiterjed többek között az alábbi eszközök szállítására, beépítésére, valamint beüzemelésére is:

- 1065 darab bútor

- üzemeltetési eszközök

- gyerek megőrző játékok, kiegészítők szett

- beléptető és IP kamera rendszer

- 800 db öltöző szekrény zár

- Szignalizációs elemek

- Medencefedés rendszer

- konyhai berendezések: 191 elem

- 4 db TV

- LED FAL

- 27 db fitness elem és mobil álpadló, valamint tükör

Eladó feladata továbbá a régi berendezési elemek leszerelése és (TV, beléptető és konyha) elszállítása is a munkaterületről, valamint a keletkezett sitt (pl. szállítási segédanyagok) elszállítása

A teljes mennyiség részletesen az ajánlati dokumentációban kerül kifejtésre.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A kötelező időtartamon felüli többletjótállás hónapokban meghatározott mértéke a kiemelt eszközök vonatkozásában (0-24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 087-224372
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Esztergom Aquasziget élményfürdő - Eszközök

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/09/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 14776355244
Postai cím: Bojtár Utca 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 12792727
Fax: +36 17002054
Internetcím: http://www.market.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 279 500 118.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

bútorok szállítása

üzemeltetési eszközök szállítása,

gyerek megőrző játékok, kiegészítők szett szállítása

beléptető és IP kamera rendszer beépítése, beüzemelése

öltöző szekrény zárak beépítése, beüzemelése

szignalizációs elemek beépítése

medencefedés rendszer beépítése, beüzemelése

konyhai berendezések beépítése, beüzemelése

TV beüzemelése

LED FAL beépítése, beüzemelése

fitness elemek beüzemelése

mobil álpadló, valamint tükör beépítése

régi berendezési elemek leszerelése és elszállítása

keletkezett sitt, szállítási segédanyagok elszállítása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő adószáma: 14776355-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/09/2021