A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 496805-2020

20/10/2020    S204

Magyarország-Budapest: Erdészeti szolgáltatások

2020/S 204-496805

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 704897530
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Faátültetési és előkészítési munkák elvégzése

II.1.2)Fő CPV-kód
77200000 Erdészeti szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Faátültetési és előkészítési munkák elvégzése a Városliget területén

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 200 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77200000 Erdészeti szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1146 Budapest, Városliget (Hrsz.: 29732/11)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Városliget (Hrsz.: 29732/11) területén – városi környezetben – idős fák előkészítésével és átültetésével kapcsolatos munkák elvégzése mintegy 200 000 000 HUF keretösszegben.

A Liget Budapest Projekt keretében a Városliget területén (hrsz.: 29732/11) a parkfejlesztés során kiemelt hangsúlyt kap a park meglévő ökológiai értékét képviselő idős fák védelme. Az Európában egyedülálló parkrekonstrukció megvalósításához elengedhetetlen, hogy bizonyos fák helyén új funkció létesüljön. Ezeken a helyeken lévő fák kivágása helyett, ezen fákat át kívánjuk ültetni. Feladat az érintett, ökológiailag megvédhető, idős fák előkészítése és átültetése a park más részein, illetve az utógondozási munkák elvégzése. A faátültetést

A Városliget Zrt. által meghatározott faprotokoll előírásait betartva kell megvalósítani.

Az érintett fák előirányzott mennyisége összesen 91 db.

Nagyságuk szerint kategorizálva:

1. kategória (0–25 cm törzsátmérő) 43 db

2. kategória (26–50 cm törzsátmérő) 24 db

3. kategória (50–110 cm törzsátmérő) 19 db

Átültetendő összesen: 86 db

Előkészítés összesen: 5 db

Az idős fák átültetését legalább 80 %-os eredési eredménnyel kell végezni.

A feladatok részletezését a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A megajánlott technológia szakmai színvonala / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 092-222820
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Faátültetési és előkészítési munkák elvégzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Galapagos Zoo Service Zoológiai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_88666204
Postai cím: Vas Gereben utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1183
Ország: Magyarország
Telefon: +36 709460326
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 200 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Faátültetési és előkészítési valamint fenntartási munkák során szakértői felügyelet ellátása, faültetési munkák

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

2020. II. negyedévben a keretmegállapodás alapján 22 102 040 HUF került lehívásra.

Ajánlattevő:

Galapagos Zoo Service Zoológiai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

23977688-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828594
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828594
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/10/2020