Építési beruházás - 497910-2020

21/10/2020    S205

Magyarország-Budapest: Kerékpárút építése

2020/S 205-497910

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2020/S 162-391594)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kajtár Szilárd Gordon
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14388566
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kerékpáros útvonal Székesfvár–Polgárdi-710sz. főút

Hivatkozási szám: EKR000819932020
II.1.2)Fő CPV-kód
45233162 Kerékpárút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. rész:

Budapest–Balaton kerékpáros útvonal – Székesfehérvár-Polgárdi közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítése, megvalósítása és opcionálisan közműkiváltások elvégzése (PST 3. szintű kód: B005.03.73; B005.04.73)

2. rész:

Budapest–Balaton kerékpáros útvonal – Polgárdi-710 sz. főút közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítése, megvalósítása és opcionálisan közműkiváltások elvégzése (PST 3. szintű kód: B005.04.73)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/10/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 162-391594

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 19/10/2020
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 22/10/2020
Helyi idő: 16:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 19/10/2020
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 22/10/2020
Helyi idő: 18:00
VII.2)További információk:

Jelen hirdetmény közzétételére a Kbt. 55. § (1) bekezdés alapján kerül sor. A hirdetmény közzétételével egyidejűleg Ajánlatkérő tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. A módosítás kizárólag az ajánlattételi határidőt érinti. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt már egy alkalommal módosította a TED 2020/S 197-474111 iktatószámú hirdetménnyel.