Árubeszerzések - 498032-2022

13/09/2022    S176

Magyarország-Budapest: Hangszerek, sportfelszerelések, játékok, játékszerek, kézműves, művészeti anyagok és kiegészítők

2022/S 176-498032

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Nemzeti azonosító szám: 15830731242
Postai cím: Kálvária Tér 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kőnig Attila
E-mail: Konig.Attila@nive.hu
Telefon: +36 305468362
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.nive.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.nive.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szakképzési Centrumok részére Teqball pályák

Hivatkozási szám: EKR000921512022
II.1.2)Fő CPV-kód
37000000 Hangszerek, sportfelszerelések, játékok, játékszerek, kézműves, művészeti anyagok és kiegészítők
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 717 db TEQTM LITE pályát, valamint 33 db TEQTM ONE pályát kíván beszerezni a Szakképzési Centrumok részére.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 393 225 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
37000000 Hangszerek, sportfelszerelések, játékok, játékszerek, kézműves, művészeti anyagok és kiegészítők
37400000 Sportcikkek és felszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 10 db Szakképzési Centrum. A pontos szállítási címeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

717 db TEQTM LITE pálya, valamint 33 db TEQTM ONE pálya

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban a teljesítés határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 60 nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

A közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatásra vonatkozó szerződés kizárólag egy meghatározott szervezettel köthető meg, mivel a beszerzés egésze tekintetében, az áru minden elemére kiterjedő kizárólagos jogokkal csak a TEQBALL Kft.-t (1101 Budapest, Expo tér 5-7.) rendelkezik.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 153-437374
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szakképzési Centrumok részére Teqball pályák

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/09/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TEQBALL Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 24390305242
Postai cím: Expo Tér 5-7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
E-mail: szilvia.blascsak@teqball.com
Telefon: +36 305960754
Internetcím: http://www.teqball.com
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 393 225 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti adatok:

TEQBALL Korlátolt Felelősségű Társaság (1101 Budapest, Expo tér 5-7.) 24390305-2-42

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt 148. §

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/09/2022