Works - 498151-2018

13/11/2018    S218    Works - Contract award notice - Open procedure 

Lithuania-Vilnius: Engineering works and construction works

2018/S 218-498151

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“
National registration number: 300149794
Postal address: Sausio 13-osios g. 10
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-04347
Country: Lithuania
Contact person: Rūta Kiškytė-Botinienė
E-mail: r.botiniene@placiajuostis.lt
Telephone: +370 65992127

Internet address(es):

Main address: https://www.placiajuostis.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6045

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Infrastruktūros ryšio bokštams įrengimas (I regionas)

II.1.2)Main CPV code
45220000 Engineering works and construction works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Pirkimo objektas:

— I pirkimo dalis – žemės sklypų ryšio bokštams statyti parinkimas ir perdavimas užsakovui bei ryšio bokštų techninio projekto parengimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas,

— II pirkimo dalis – infrastruktūros ryšio bokštams (šviesolaidinių kabelinių linijų (toliau – ŠKL), elektros linijų) projektavimo, įrengimo ir pridavimo darbai.

Pirkimo objekto savybės nustatytos techninėse specifikacijose, pateiktose pirkimo sąlygų 5 ir 6 prieduose. Orientacinis (preliminarus) planuojamų statyti ryšio bokštų kiekis – 60 vnt., jų prijungimui planuojamų įrengti ŠKL ilgis – 169 kilometrai. Nurodyti kiekiai gali pakisti (galima paklaida) ne daugiau kaip 60 proc. Nurodyto orientacinio (preliminaraus) kiekio kitimą gali lemti tik nuo tiekėjo nepriklausančios aplinkybės, t. y. kiekio kitimas priklausys nuo perkančiosios organizacijos pateiktų užsakymų apimties. Tiekėjui bus leidžiama savo nuožiūra projektuoti tik racionalios ir ekonomiškai pagrįstos apimties ŠKL bei bokštus.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 887 599.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:

I dalis – žemės sklypų ryšio bokštams suradimas, nupirkimas arba nuoma 25 metams ir ryšio bokštų projektavimas

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
44212261 Radio masts
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“, plėsdama plačiajuosčio ryšio tinklą Lietuvoje, vykdo infrastruktūros ryšio bokštams projektavimo ir įrengimo darbų pirkimą. Pirkimo objektas:

— I pirkimo dalis – žemės sklypų ryšio bokštams statyti parinkimas ir perdavimas užsakovui bei ryšio bokštų techninio projekto parengimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas.

Pirkimo objekto savybės nustatytos techninėse specifikacijose, pateiktose pirkimo sąlygų 5 priede. Orientacinis (preliminarus) planuojamų statyti ryšio bokštų kiekis – 60 vnt., jų prijungimui planuojamų įrengti šviesolaidinių kabelinių linijų (toliau – ŠKL) ilgis – 169 kilometrai. Nurodyti kiekiai gali pakisti (galima paklaida) ne daugiau kaip 60 proc. Nurodyto orientacinio (preliminaraus) kiekio kitimą gali lemti tik nuo tiekėjo nepriklausančios aplinkybės, t. y. kiekio kitimas priklausys nuo perkančiosios organizacijos pateiktų užsakymų apimties. Tiekėjui bus leidžiama savo nuožiūra projektuoti tik racionalios ir ekonomiškai pagrįstos apimties šviesolaidinius tinklus bei bokštus.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Rizikų valdymas (T2) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų patirtis (T3) / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Darbuotojams mokamas atlyginimas (T4) / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ programos 2 prioriteto “Informacinės visuomenės skatinimas” įgyvendinimo priemonė Nr. 02.111-CPVA-V-521 “Naujos kartos prieigos plėtra”, projekto pavadinimas - Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra, projekto kodas 02.1.1-CPVA-V-521-01-0002.

II.2.14)Additional information

Pirkimas skirtas projektui „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“, iš dalies finansuojamam Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinti: „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonė Nr. 02.111-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“.

II.2)Description
II.2.1)Title:

II dalis – elektros ir šviesolaidinių kabelinių linijų suprojektavimas ir įrengimas į planuojamus statyti ryšio bokštus

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45220000 Engineering works and construction works
44212261 Radio masts
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

II pirkimo dalis – infrastruktūros ryšio bokštams (šviesolaidinių kabelinių linijų, elektros linijų) projektavimo, įrengimo ir pridavimo darbai.

Pirkimo objekto savybės nustatytos techninėse specifikacijose, pateiktose pirkimo sąlygų 6 priede. Orientacinis (preliminarus) planuojamų statyti ryšio bokštų kiekis – 60 vnt., jų prijungimui planuojamų įrengti šviesolaidinių kabelinių linijų (toliau – ŠKL) ilgis – 169 kilometrai. Nurodyti kiekiai gali pakisti (galima paklaida) ne daugiau kaip 60 proc. Nurodyto orientacinio (preliminaraus) kiekio kitimą gali lemti tik nuo tiekėjo nepriklausančios aplinkybės, t. y. kiekio kitimas priklausys nuo perkančiosios organizacijos pateiktų užsakymų apimties. Tiekėjui bus leidžiama savo nuožiūra projektuoti tik racionalios ir ekonomiškai pagrįstos apimties šviesolaidinius tinklus bei bokštus.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Linijų RKKS ilgis (T2) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Rizikų valdymas (T3) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Aplinkos apsaugos priemonių taikymas (T4) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų patirtis (T5) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Darbuotojams mokamas atlyginimas (T6) / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ programos 2 prioriteto “Informacinės visuomenės skatinimas” įgyvendinimo priemonė Nr. 02.111-CPVA-V-521 “Naujos kartos prieigos plėtra”, projekto pavadinimas - Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra, projekto kodas 02.1.1-CPVA-V-521-01-0002.

II.2.14)Additional information

Pirkimas skirtas projektui „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“, iš dalies finansuojamam Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinti: „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonė Nr. 02.111-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 145-330957
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: S4-17
Lot No: 1
Title:

Infrastruktūros ryšio bokštams įrengimas (I regionas)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/11/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „Projektai ir Co“, UAB
National registration number: 304317225
Postal address: Užtvankos g. 17, Dainiai
Town: Kaunas
NUTS code: LT LIETUVA
Country: Lithuania
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 620 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: S4-15
Lot No: 2
Title:

II dalis – elektros ir šviesolaidinių kabelinių linijų suprojektavimas ir įrengimas į planuojamus statyti ryšio bokštus

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/11/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: UAB „Energo LT“
National registration number: 302551560
Postal address: Šakių k., Stumbro g. 3
Town: Kaunas
NUTS code: LT LIETUVA
Country: Lithuania
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 267 599.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/11/2018