Services - 49832-2022

28/01/2022    S20

Netherlands-The Hague: Services related to noise pollution

2022/S 020-049832

Voluntary ex ante transparency notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
National registration number: 211946370
Postal address: Rijnstraat 8
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2515 XP
Country: Netherlands
Contact person: Tahnee Dikken
E-mail: tahnee.dikken@minienw.nl
Internet address(es):
Main address: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Infrastructuur en Waterstaat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Uitvoering bijdrageregeling sanering verkeerslawaai

II.1.2)Main CPV code
90742000 Services related to noise pollution
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De Regeling sanering verkeerslawaai (Rsv) is de opvolger van de subsidieregeling sanering verkeerslawaai onder de Omgevingswet. Het ministerie van IenW is voornemens om voor de uitvoering van de Rsv een overeenkomst te sluiten met Bureau Sanering Verkeerslawaai B.V.. De opdracht houdt o.a. in dat opdrachtnemer aanvragen voor bijdragen behandelt, verleningsbeschikkingen vaststelt, bijdragen uitkeert, controles uitvoert op de voorwaarden die verbonden zijn aan de bijdrage, bijdragen vaststelt, eventueel te veel verstrekte bijdragen terugvordert, en de behandeling van bezwaren voorbereidt voor besluitvorming door IenW. Zie voor een uitgebreide omschrijving van de inhoud van de opdracht het bijgevoegde document. Door een aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf te publiceren, stelt het ministerie van IenW andere partijen in de gelegenheid om in rechte op te komen tegen deze opdrachtverlening. Zie voor meer informatie het bijgevoegde document.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 6 303 925.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
92370000 Sound technician
90742400 Noise pollution advisory services
90742200 Noise pollution protection services
90742100 Noise control services
75131000 Government services
75110000 General public services
71313200 Sound insulation and room acoustics consultancy services
71313100 Noise-control consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

De totale geraamde waarde van de opdracht: € 6.303.925,00

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without prior publication
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • absence of competition for technical reasons
Explanation:

Op grond van de omvang van de opdracht zou er normaliter niet voor een enkelvoudige onderhandse procedure worden gekozen en zou Europees worden aanbesteed. Naar het voorlopig oordeel van het ministerie van IenW zijn er echter geen andere (geïnteresseerde) marktpartijen dan Bureau Sanering Verkeerslawaai B.V. die de gevraagde dienstverlening kunnen leveren. Om die reden is het ministerie vooralsnog van mening dat de opdracht per 1 juli 2022 rechtstreeks aan Bureau Sanering Verkeerslawaai B.V. kan worden verstrekt. Door een aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf te publiceren, stelt het ministerie van IenW andere partijen in de gelegenheid om in rechte op te komen tegen deze opdrachtverlening.

Indien u bezwaar heeft tegen de voorgenomen opdrachtverlening aan Bureau Sanering Verkeerslawaai B.V., wordt u verzocht om uw bezwaar binnen 25 dagen na de dag van publicatie via de berichtenmodule in TenderNed kenbaar te maken, waarbij u tevens een kopie van uw bezwaar per e-mail zendt aan tahnee.dikken@minienw.nl

Indien binnen voornoemde termijn geen bezwaren worden ontvangen, acht het ministerie van IenW zich vrij om tot rechtstreekse gunning van de hier bedoelde overheidsopdracht over te gaan. Zie voor meer informatie, alsmede de wijze voor het uitbrengen van een bezwaar hierop, het bijgevoegde document.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

Uitvoering bijdrageregeling sanering verkeerslawaai

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
24/01/2022
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Bureau Sanering Verkeerslawaai B.V.
Postal address: Steinhagenseweg 2 d
Town: Woerden
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3446 GP
Country: Netherlands
The contractor/concessionaire will be an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot/concession: 6 303 925.00 EUR
Total value of the contract/lot/concession: 6 303 925.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Den Haag
Postal address: Prins Clauslaan 60
Town: Den Haag
Postal code: 2595 AJ
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883622200
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/01/2022