Építési beruházás - 498796-2021

04/10/2021    S192

Magyarország-Budapest: Útburkolat építése

2021/S 192-498796

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Andresz-Bódi Zita
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 17829640
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nyíregyháza,Nagykörút DNY-i szakasz négysávosítása

Hivatkozási szám: EKR000456852021
II.1.2)Fő CPV-kód
45233228 Útburkolat építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nyíregyháza, Nagykörút délnyugati szakasz négysávosítása (PST: K331.02.73)

A Nyíregyháza, Nagykörút délnyugati szakaszát, a Huszár sort és a Móricz Zs. utcát érintő nagykörúti szakasz (egybefüggően ~ 1,2 km) meglévő 2x1 sávos részének kapacitásbővítése 2x2 sávosra, 5 db jelzőlámpás csomópont és gyalog-kerékpárút, valamint egy 423 m2 pályafelületű híd létesítésével.

Főbb mennyiségek:

Útépítés:

- Földmű építése: 40 800 m3

- Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 350 m3

- Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 7 200 m3

- Út- és közvilágítás építése: 3777 m

- Közművezetékek építése:~16 800 fm

Híd:

- Tömör vasbeton hídfő felmenőfal és szárnyfal: 182 m3

- Előregyártott, feszített vasbeton panel: 733 m

Részletek: KD

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 578 144 901.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233228 Útburkolat építése
45221111 Közúti híd építése
45230000 Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés
45231200 Olaj- és gázvezetékek építése
45233125 Útkereszteződés építése
45233221 Útburkolati jelek festése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Nyíregyháza Nagykörút délnyugati szakasza, Huszár sort és a Móricz Zs. utcát érintő nagykörúti szakasz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyíregyháza, Nagykörút délnyugati szakasz négysávosítása (PST: K331.02.73)

A Nyíregyháza, Nagykörút délnyugati szakaszát, a Huszár sort és a Móricz Zs. utcát érintő nagykörúti szakasz (egybefüggően ~ 1,2 km) meglévő 2x1 sávos részének kapacitásbővítése 2x2 sávosra, 5 db jelzőlámpás csomópont és gyalog-kerékpárút, valamint egy 423 m2 pályafelületű híd létesítésével.

Főbb mennyiségek:

Útépítés:

# Földmű építése: 40 800 m3

# Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 350 m3

# Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 7 200 m3

# Út- és közvilágítás építése: 3777 m

# Közművezetékek építése:~16 800 fm

Híd:

# Tömör vasbeton hídfő felmenőfal és szárnyfal: 182 m3

# Előregyártott, feszített vasbeton panel: 733 m

Részletek: KD

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1 - III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hónapban (min.0, max. 24 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. III.1.3) M/2.2. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hónapban (min.0, max. 24 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Feltételes közbeszerzés: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indította meg. Ajánlatkérő tárgyi projekt pénzügyi fedezetének biztosítására támogatási igényt nyújtott be, amely igény el nem - vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Amennyiben a TSZ aláírása nem történik meg, úgy Ajánlatkérőnek lehetősége van az eljárást eredményessé nyilvánítani azzal a feltétellel, hogy a szerződéskötéstől vagy a szerződéskötést követően a szerződéstől elállhat a támogatási igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében. Utóbbi feltételek a szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételei. Bontó feltétel: a Szerződés a létrejöttétől számított 6 hónapon belül nem lép hatályba.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 082-210154
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

„Nyíregyháza, Nagykörút délnyugati szakasz négysávosítása”

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/09/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11876566215
Postai cím: Vécsey Utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@keviz.hu
Telefon: +36 42420191
Fax: +36 42506821
Internetcím: http://www.keviz.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 12523326215
Postai cím: Petőfi Utca 24. A. épület
Város: Tivadar
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4921
Ország: Magyarország
E-mail: info@zemplenko.hu
Telefon: +36 42506514
Fax: +36 42506515
Internetcím: http://www.zemplenko.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 578 144 901.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés, Előrehaladás nyomonkövetés, Állapotfelvétel, Geodézia, Környezetvédelmi monitoring, Ideiglenes, végleges

forgalomtechnika kiépítés, Terület fenntartás, depóhely kialakítás, megszüntetés. Bázis, és aktualizált dokumentáció készítés,Közmű kiváltások, Hídépítés és részmunkái, Növénytelepítés, Vízépítés, Előkészítő és

földmunkák részfeladatai, Útépítés és egyéb pályaszerkezet építés részfeladatai,Egyéb szolgáltatások, Szállítás, Laborvizsgálatok, Hulladék- és veszélyes hulladék szállítás, elhelyezés, kezelés, ártalmatlanítás

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2. (Adószám: 10776456443)

2. "KE-VÍZ 21" zRt. - ZEMPLÉNKŐ KFT. Közös Ajánlattevő

Vezető: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság, Magyarország 4400 Nyíregyháza, Vécsey Utca 21. (adószám: 11876566215)

Tag: ZEMPLÉNKŐ KFT., 4921 Tivadar, Petőfi utca 24. A. épület (adószám: 12523326215)

Nyertes Ajánlattevő: "KE-VÍZ 21" zRt. - ZEMPLÉNKŐ KFT. Közös Ajánlattevő

Vezető: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság, Magyarország 4400 Nyíregyháza, Vécsey Utca 21. (adószám: 11876566215)

Tag: ZEMPLÉNKŐ KFT., 4921 Tivadar, Petőfi utca 24. A. épület (adószám: 12523326215)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/09/2021