Segítsen tökéletesíteni a TED portált, töltse ki rövid kérdőívünket!

Építési beruházás - 499567-2017

15/12/2017    S241    Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Sopron: Építési munkák

2017/S 241-499567

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK25161
Postai cím: Kolostor hegy utca 1
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Margit
E-mail: info@banfalvakolostor.hu
Telefon: +36 709023365
Fax: +36 14578041

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://utsz.hu/projektek/projekt_xs7aic/index.html

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://utsz.hu/projektek/projekt_xs7aic/index.html
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Fő utca 14–18. A. épület 7. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nép Adrienn
E-mail: adrienn.nep@chsh.hu
Telefon: +36 14578040
Fax: +36 14578041

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://utsz.hu/projektek/projekt_xs7aic/index.html

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Fő utca 14–18. A. épület 7. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nép Adrienn
Telefon: +36 14578040
E-mail: adrienn.nep@chsh.hu
Fax: +36 14578041
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://utsz.hu/projektek/projekt_xs7aic/index.html

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közérdekű tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Sümegi Püspöki palota turisztikai funkcióbővítő fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges építési és restaurátori tevékenység ellátása.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nyertes ajánlattevő az 5296 műemléki törzsszámú sümegi Püspöki palota – tervdokumentáció szerinti felújítására és a felújítással összefüggő egyéb meghatározott feladatok elvégzésére vállalkozik a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212300
45212354
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Veszprém megye, Sümeg, Szent István tér 10., hrsz: 1422/3.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A sümegi Püspöki palota felújításának kivitelezési és restaurálási munkáit tartalmazó tervekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A palota főépületének összes nettó hasznos alapterülete: 2635,87 m2. A főépület szintjei: pince, földszint, emelet, padlás szint.

Az alapmennyiségben érintett alapterület: 1536,52 m2.

A sümegi Püspöki palota egyszintes melléképületének összes nettó hasznos alapterülete: 38,23 m2.

Az építés kivitelezési munkák körében elvégzendő főbb feladatok:

— főépület tartószerkezeti, részleges szerkezet-megerősítési munkák, építőmesteri- és szakipari munkák,

— utólagos talajnedvesség elleni szigetelések munkái,

— belsőépítészet,

— gépészeti munkák, ún.: vízellátás, csatornázás, fűtés-hűtés, szellőzés, gázellátás,

— épületvillamos erősáramú munkák,

— épületvillamos gyengeáramú munkák, úm.: informatikai hálózat szerelése, épülethangosítás, biztonságtechnikai rendszer,

— telken belüli közműellátás, ún.: csapadékcsatorna hálózat,

— mélyszivárgó,

— Melléképület felújítási munkáinak elvégzése,

— a bontási munkálatok során a Megrendelő épületkutatói megfigyelést ír elő. A bontási tevékenységek végzése közben az Ajánlatadó köteles a kutatói megfigyelés feltételeit biztosítani, azaz köteles lehetővé tenni, hogy a Kutató a bontások során előkerülő építészettörténeti részleteket dokumentálhassa, és ha szükséges magát a bontási részmunkát irányítsa. Az épület kutatói megfigyelést a Megrendelő biztosítja.

A restaurátori munkák körében elvégzendő főbb feladatok:

— Festő restaurátori munkák elvégzése a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító táblázatban foglaltak szerint,

— Kőrestaurátori munkák elvégzése a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító táblázatban foglaltak szerint,

— Fa restaurátori munkák elvégzése a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító táblázatban foglaltak szerint,

— Fém restaurátori munkák elvégzése a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító műleírás szerint,

— Régészeti feltárások épületkutatások preparátumainak bemutatása a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító táblázatban foglaltak szerint.

Opcionális mennyiség:

— Környezetrendezés és kertépítészeti munkák elvégzése a kivitelezési és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint 1 235 m2 sétányfelület, valamint 2 240 m2 zöldfelület kialakításával.

A részletes leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M2.2) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M2.3) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M2.4) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Megrendelő az opciós tételek tekintetében rendelési jogát a Vállalkozási Szerződés megkötését követő 6 hónapon belül jogosult gyakorolni. Vállalkozó a Lehívás tárgyát képező Opciós Mennyiséget az Alapmennyiség Projektelemeinek teljesítési időpontjáig köteles teljesíteni.

Opció 1: utólagos vízszigetelések, vízelvezetések kiegészítő tételei – szakipari feladatok.

Opció 2: első emeleti helyiségcsoportok – szakipari és komplett restaurátori feladatok:

— 227-228-229. sz. helyiségek (múzeumpedagógiai iroda, kiállítást kiszolgáló háttér helyiségek – tároló),

— 232-233-234. sz. helyiségek (kiállító terek).

Opció 3: pinceszinti és első emeleti helyiségcsoportok - szakipari és komplett restaurátori feladatok:

— 011/a-0,11/b-012-013. sz. helyiségek (Sala Terrena kertbe vezető területének helyiségei),

— 210. és 242. sz. helyiségek (vizesblokkok),

— 235-236-237. sz. helyiségek (kiállító terek).

Opció 4: első emeleti Dny-i épületszárny helyiségei (ún. Püspöki lakosztályok) – szakipari és restaurátori feladatok: 215-216-218-219-221-222-222/B-226. sz. helyiségek (kiállító terek).

Opció 5: földszinti és első emeleti helyiségcsoportok – szakipari és komplett restaurátori feladatok:

— 102-104. sz. helyiségek (Szent Márton kápolna és kápolna folyosója),

— 104. sz. helyiség farestaurátori munkái,

— 129-130-133. sz. helyiségek (barokk különterem, általános tároló),

— 141-142. sz. helyiségek (ún. „dézsmapince”),

— 143-144. sz. helyiségek (többcélú kiállítótér - múzeumpedagógia),

— 203-205-207-208. sz. helyiségek (kiállítóterek és oratórium),

— 243-244-245. sz. helyiségek (kiállító terek).

Opció 6: környezetrendezés és melléképület felújításának kiegészítő tételei- szakipari feladatok:

— környezetrendezés keretein belül a gazdasági udvar bontási, fakivágási munkálatait és helyreállítását, a nyugati díszkert bontási, fakivágási és helyreállítási munkálatai, a belső udvarban lévő itatóvályú megvalósítása, valamint a palota előterében a borospincétől délre eső terület burkolatépítési munkái, a meglévő rossz állapotú támfalak helyreállítási munkái,

— kerti melléképület külső-belső felújítása kompletten,

— - -.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

— Ajánlatkérő a II.2.5) pontban foglaltak kiegészítéseként közli, hogy Ár szempont az alábbiak szerint kerül értékelésre:

Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár, Súlyszám: 47.

Opcionális mennyiség 1. vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár: Súlyszám: 6.

Opcionális mennyiség 2. vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár: Súlyszám: 5.

Opcionális mennyiség 3. vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár: Súlyszám: 4.

Opcionális mennyiség 4. vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár: Súlyszám: 3.

Opcionális mennyiség 5. vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár: Súlyszám: 3.

Opcionális mennyiség 6. vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár: Súlyszám: 2.

— Az értékelés során adható pontszám 0,00 (legrosszabb) - 10,00 (legjobb érték),

— Az értékelés az 1-3. részszempont esetén egyenes, a 4. részszempont esetén fordított arányosítással történik,

— Jelen eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai: dr. Szterényi Sándor (00159),

— Tartalékkeret 3 %,

— Kiegészítő nemzeti forrás rendelkezésre bocsátása esetén a vonatkozó közbeszerzési / támogatási elszámolási szabályoknak való megfelelés érdekében Felek kötelezettséget vállalnak a szükséges szerződés-módosításra (pl.: előleg/számlázási rend/fizetési rend), melyeket előzetesen a Kbt. 141.§ (4) a) pontja szerinti módosításoknak minősítik,

— A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás komplexitása, elektromos és épületgépészeti munkái, a műemlék elhelyezkedése, és a műemléki környezet által biztosított korlátozott organizációs lehetőség műszaki-szakmai szempontból nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. Egyes részek sikertelen vagy eredménytelen zárása jelentősen veszélyeztetné a projekt megvalósítás ütemezését.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása, GINOP 7.1.1-15-2015-00003
II.2.14)További információk

II.1.5) és II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő azt nem kívánja megadni, a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Kizáró okok igazolási módja:

Ajánlattevő (közös ajánlattevő), adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát.

Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell.

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8., 10., 12-14. és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban vele szemben.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.

Nyilvántartásban való szereplés követelménye:

K1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem szerepelnek a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkeznek a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés a K1) pont esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy az előirt feltétel személyhez kötötten értelmezhető.

Nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:

K1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolatát.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) és (5); valamint a 26. § (2) bekezdésére, valamint a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bekezdésére.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az AF feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett a közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése.

AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az egységes európai dokumentumban nem szükséges az alkalmassági követelménynek való megfelelést részletesen feltüntetni.

ATnek az M1) pontban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolnia.

Az igazolás tartalmára vonatkozó részletes előírásokat lásd a KD-ban.

Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.

M2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével igazolható, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az M2.1)-M2.4) alkalmassági feltétel esetében a képzettség és szakmai gyakorlati idő feltételnek való megfelelés ellenőrzésére:

— amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]),

— amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges),

— egyéb esetben a „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés – az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettség és szakmai gyakorlati idő – ellenőrzése a szakember által aláírt, a szakmai gyakorlati idő megállapíthatóságához szükséges részletezettségű önéletrajz és a képzettséget bizonyító dokumentum (egyszerű másolat) alapján történik, melyeket az ajánlatnak tartalmaznia kell.

AK elfogadja a korábbi szabályozás szerinti, az előírtakkal megegyező szakmai területre vonatkozó, egyenértékű érvényes jogosultságokat is.

Az M2) alk. feltétel vonatkozásában a szakemberek megnevezése és az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása az ESPDbe foglalt nyilatkozat benyújtásával történik, figyelemmel a Kbt. 67. §-ában foglaltakra.

AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az egységes európai dokumentumban nem szükséges az alkalmassági követelménynek való megfelelést részletesen feltüntetni.

A fent ismertetett alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, az alábbi referenciákkal:

Műemlék épület vagy műemlék épületek felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó, szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt), olyan kivitelezési referenciamunkával vagy referenciamunkákkal, mely/melyek esetében a felújítással és/vagy rekonstrukcióval érintett alapterület elérte legalább az 1100 m2-t, és mely/melyek tartalmazta/tartalmazták legalább az alábbi munkarészeket: környezetrendezés, belsőépítészet, épületgépész, elektromos és közmű építés, utólagos talajnedvesség elleni szigetelés és fa, -fém, festő restaurálás.

Az M1) alkalmassági minimumkövetelményt legfeljebb két szerződésből lehet teljesíteni. Amennyiben az M1) alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés két külön szerződésből származó referenciamunka bemutatásával történik, akkor nem előírás, hogy a két referencia külön-külön tartalmazza a felsorolt munkarészek mindegyikét, hanem a megadott munkarészeket a két külön szerződés együttesen is lefedheti.

Műemlék alatt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 7.§ 15. pont alatti fogalom értendő.

Épület alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben így meghatározott fogalom értendő.

Amennyiben az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített referencia kerül ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni.

Amennyiben az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített referencia kerül ismertetésre, akkor az épület fogalma alatt az adott ország jogrendje szerinti épület vagy azzal egyenértékű fogalmat kell érteni.

M2) Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:

M2.1) legalább 1 fő szakemberrel, aki az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik:

Képzettség és szakmai gyakorlati idő:

Szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján megfelel a felelős műszaki vezetői pozíció betöltésére előírt 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 4. pont építési szakterület műemléki részszakterülete MV-É-M jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

M.2.2) legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek, 3. pont építménygépészeti szakterület MV-ÉG jelölésű, felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

M.2.3) legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek, 5. pont, építményvillamossági szakterület. MV-ÉV jelölésű, felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

M2.4) legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterület, festő-restaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek. [439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése és 8. § (4) bekezdés].

Egy szakember megfelelőség esetén több pozícióra is jelölhető.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegű előleg kifizetését kérheti.

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint.

Finanszírozás módja: utófinanszírozás.

A szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a 322/2015. (X.30.) Kr. 30-32. §-ában, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/01/2018
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/01/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:

Szterényi Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő utca 14–18. A. épület 7. emelet).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek, eljárás pedig a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

— Karakterkorlát miatti rövidítések: AF = ajánlati felhívás; KD = közbeszerzési dokumentum; AK = ajánlatkérő; AT = ajánlattevő; ESPD = egységes európai közbeszerzési dokumentum,

— Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt legalább egy AT, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse és a teljes körűen kitöltött, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolja az ajánlattételi határidő lejártáig. A regisztrációs adatlapot meg kell küldeni fax útján a +36 14578041 telefax számra, vagy elektronikus úton - figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bekezdésben foglaltakra - az adrienn.nep@chsh.hu címre,

— AK ajánlati biztosíték nyújtásához köti az ajánlattételt, melynek összege 5 000 000 Ft. Ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. Amennyiben AT az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, azt 10033001-00338783-00000017 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatban csatolni. További információ a KD-ban található,

— Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. §-a szerint, valamint a KD-ban részletezettek szerint,

— Helyszíni bejárás ideje: 2018.01.11., 11:00, Sümeg, Szent István tér 10., hrsz: 1422/3,

— Ajánlatban AT-nek, meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni; az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat [Kbt. 66. § (6) bekezdés],

— Ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot,

— AT-nek jelen AF-ban és a KD-ban foglalt információk figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania,

— Hiánypótlás lehetőségét AK biztosítja, összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza,

— Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza,

— Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását,

— Eljárás nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a dokumentumban részletezettek szerint,

— AF-ben meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők,

— A-ban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. Átszámítás kapcsán lásd a dokumentum szabályozását,

— AK AT-k alkalmasságának feltételeit és igazolásit a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg,

— Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Az ajánlatkérő projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevő és a közös ajánlattevő nyertes ajánlattevők tekintetében is kizárja. (Kbt.35.§ (8) bekezdés),

— Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési dokumentumban foglalt felelősségbiztosításokat kötni a KD-ban részletezettek szerint,

— Jelen AF-ban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre,

— Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezési szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/12/2017