Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Works - 50050-2022

28/01/2022    S20

Lithuania-Vilnius: Hydro-electric plant construction work

2022/S 020-050050

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
National registration number: 303200016
Postal address: Laisvės pr. 10
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-04215
Country: Lithuania
Contact person: Mindaugas Brusokas
E-mail: Mindaugas.Brusokas@ignitis.lt
Telephone: +370 65509771
Internet address(es):
Main address: http://www.ignitisgrupe.lt/
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/40209
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=617216
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=617216&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Other activity: Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

(2022-GEN-36) Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės plėtra įrengiant hidroagregatą Nr. 5

II.1.2)Main CPV code
45251120 Hydro-electric plant construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės plėtros darbai, įrengiant hidroagregatą Nr. 5

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės plėtros darbai, įrengiant hidroagregatą Nr. 5.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 96
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 1
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Vadovaujantis PĮ 91 straipsnio nuostatomis, Pirkimas atliekamas kito Perkančiojo subjekto vardu. Įgaliojusi organizacija – AB „Ignitis gamyba”.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pateikia užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD) ir visus pagal EBVPD reikalaujamus dokumentus.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sutartyje bus numatyti Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai, tokie kaip Sutarties įvykdymo

užtikrinimas (banko garantija), delspinigiai ir baudos už Sutartyje numatytų įsipareigojimų

netinkamą vykdymą ir (ar) nevykdymą.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/02/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Atsižvelgiant į atlikto rinkos tyrimo duomenis bei siekdama racionalaus ir efektyvaus Pirkimui skirtų lėšų panaudojimo, vadovaudamasi PĮ 29 str. nurodytais pagrindiniais viešųjų pirkimų principais ir 94 str., įgaliojusi organizacija – AB „Ignitis gamyba”, atlikus viešojo pirkimo procedūras sudarys Pirkimo sutartį 8 (aštuonerių) metų laikotarpiui.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus m. apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40
Town: Vilnius
Postal code: 01501
Country: Lithuania
Telephone: +370 70668369
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dalyvis, norėdamas iki Sutarties (ar Preliminarios sutarties) sudarymo ginčyti Pirkėjo sprendimus ar veiksmus, turi teisę pateikti Pirkėjui pretenziją: 1) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju - per 5 darbo dienas) nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo Dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, - per 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo dalyviams dienos; 2) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju - per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie Pirkėjo priimtą sprendimą dienos, jeigu VPĮ arba PĮ nėra reikalavimo raštu informuoti Dalyvius apie Pirkėjo priimtus sprendimus.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/01/2022