Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 501783-2021

05/10/2021    S193

Hungary-Budapest: Blood-grouping reagents

2021/S 193-501783

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Országos Vérellátó Szolgálat
National registration number: 15329365243
Postal address: Karolina Út 19-21.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1113
Country: Hungary
Contact person: Sáfrány Attila
E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu
Telephone: +36 13724212
Fax: +36 13724453
Internet address(es):
Main address: http://www.ovsz.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000669692021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000669692021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Microplate és VVS szuszpenzió beszerzése

Reference number: EKR000669692021
II.1.2)Main CPV code
33696100 Blood-grouping reagents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Az ajánlatkérő tulajdonában lévő QasarIV, QasarV, HTZ Duet Reader készülékekkel (gyártó: Hook & Tucker zenix, 3rd Floor, 55 Gower Street, London WC1E 6HQ, UK) és a hozzájuk kapcsolódó leolvasóval validált microplate, továbbá használatra kész vörösvérsejt szuszpenzió készlet beszerzése.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
33696100 Blood-grouping reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
NUTS code: HU120 Pest
NUTS code: HU211 Fejér
NUTS code: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS code: HU213 Veszprém
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS code: HU222 Vas
NUTS code: HU223 Zala
NUTS code: HU231 Baranya
NUTS code: HU232 Somogy
NUTS code: HU233 Tolna
NUTS code: HU312 Heves
NUTS code: HU313 Nógrád
NUTS code: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS code: HU331 Bács-Kiskun
NUTS code: HU332 Békés
NUTS code: HU333 Csongrád
Main site or place of performance:

Budapest, Eger, Salgótarján, Vác, Tatabánya, Székesfehérvár, Veszprém, Győr,

Sopron, Szombathely, Zalaegerszeg, Pécs, Kaposvár, Szekszárd, Szeged, Békéscsaba, Kecskemét, Debrecen.

II.2.4)Description of the procurement:

37 800 darab kétoldalas ABO és RhD antigén meghatározáshoz (anti-A, anti-B, anti-AB és két különböző sejtvonalból származó anti-D tesztsavókkal fedett) microplate

2 500 darab 0,5-1,5%-os (legalább 0,5 %-os, legfeljebb 1,5 %-os) vörösvérsejt szuszpenzió készlet ABO vércsoport meghatározáshoz

Amennyiben a megajánlott microplate vagy a megajánlott vörösvérsejt szuszpenzió készlet használatához egyéb kiegészítő anyagra, oldatra is szükség van, akkor ezen anyagokat, oldatokat is meg kell ajánlani a jelen pontban megjelölt beszerzendő teljes mennyiség felhasználásához szükséges mennyiségben és az ajánlati árnak ezek ellenértékét is tartalmaznia kell. A megajánlott mennyiségű termékekkel elvégezhető vizsgálatszámra figyelemmel kell meghatározni ezen termékek mennyiségét, tehát az egyéb kiegészítő anyagokból, oldatokból olyan mennyiséget kell megajánlani és a teljes ajánlati árhoz hozzászámítani, ami a megajánlott mennyiségű termékekkel elvégezhető vizsgálatszámhoz elegendő.

Soronként a teljes mennyiséget egy termékből - azonos termékekből, azaz azonos jogi gyártó, azonos gyártmány, azonos termékcsalád, illetve a csomagolás (egység-, ill. gyűjtőcsomagolás) kivételével minden más terméktulajdonság tekintetében egyező paraméter - kell megajánlani.

A megajánlott termékek csomagolása eltérő lehet (de nem minimumkövetelmény a különböző csomagolású termékek megajánlása) azzal, hogy a különböző csomagolású termékeknek minden más tekintetben meg kell egyezniük (azonos jogi gyártó, gyártmány, termékcsalád, illetve a csomagolás kivételével minden más terméktulajdonság tekintetében egyező paraméter).

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.11.) pontjában meghatározott vételi jog (opció) alapján a szerződés lehívási hatálya alatt (szerződéskötést követő 12 hónap) a felhasználás függvényében jogosult a teljes mennyiség lehívása után a teljes mennyiség maximum 100%-ának megfelelő mennyiségű terméket megrendelni (lehívni).

A megajánlott termékekkel kapcsolatos általános és szakmai követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok VI. fejezetének III. és IV. pontja tartalmazza.

A teljesítési helyekre külföldi ajánlattevőnek DDP (INCOTERMS 2020.) paritáson, belföldi ajánlattevőnek költségmentesen kell a megajánlott terméket leszállítani.

A beszerzés tárgya központosított - országos, regionális - közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért ha a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben vagy összevont közbeszerzési eljárás keretében keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Opciók ismertetése: Ajánlatkérő vételi jogot köt ki maximum a teljes mennyiség 100%-ának szállítása tekintetében a jelen eljárást megindító felhívás VI.3.13.) pontjában meghatározottak szerint. Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre. A vételi jogát ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés lehívási hatálya alatt, annak lejártát megelőzően (szerződéskötést követő 12 hónap). A vételi joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron (egységár) kell biztosítani. Egyebekben a vételi jogra a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a vételi jog körében csak és kizárólag a teljes (alap)mennyiségre megajánlott termékkel egyező termékre tehetnek ajánlatot, a vételi jog körében nem ajánlható meg a teljes alapmennyiségre megajánlott termékektől különböző termék.

A vételi jog tárgyát képező termékek mennyiségére vonatkozó külön ajánlatot ajánlattevők nem tehetnek, megajánlásuk a teljes mennyiségre (opciós tételekre is) szól.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A termékeket klinikai transzfuziológiai vizsgálatok végzéséhez kompatibilis, választott VK előállításhoz használjuk, amikor a beteg transzfundálandó személy ellenanyaggal rendelkezik. A vizsgálatok elvégzése elengedhetetlen a lehető legkevesebb kockázatot hordozó transzfúziókhoz. A szabályoknak megfelelő vizsgálat elvégezhetőségét a két termék együtt biztosítja,így AK a részajánlat tételt kizárja

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ajánlatkérő által előírt kizáró okok:

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. §-ának (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll és megbízhatóságát nem tudja kellőképpen igazolni.

- Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Igazolási mód:

A jelen pontban meghatározott kizáró okok fenn nem állását ajánlattevő előzetesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal köteles igazolni a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1-8. §, 10. §, 12-16. §-aiban foglaltak szerint. A Korm. rendeletben meghatározott igazolási módok kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Adott esetben az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, illetve amennyiben az ajánlatok bírálata során ajánlatkérőnek alapos kétsége merül fel, ajánlatkérő felkérésére a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Korm. rendelet 8. §- a, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 10. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában a Korm. rendelet 15. §-a szerint kell az egységes európai közbeszerzési dokumentummal kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állásáról.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra is.

Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ajánlatkérő jelen eljárás során nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ajánlatkérő jelen eljárás során nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Az ajánlattevők, közös ajánlattevők műszaki, illetve szakmai alkalmasságukat az alábbi dokumentumok benyújtásával tartoznak igazolni:

M1.) A Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont tekintetében az ajánlati felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5) pontja) visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a beszerzés tárgyát képező, azaz QasarIV, QasarV, HTZ Duet Reader készülékkel és a hozzájuk kapcsolódó leolvasóval validált ABO vércsoport és RhD antigén meghatározására alkalmas microplate-k és/vagy vörösvérsejt szuszpenziók szállítására vonatkozó referenciáinak csatolása, a Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésével összhangban.

A referenciáknak legalább az alábbi adatokat tartalmaznia kell:

- a szerződést teljesítő szervezet (ajánlattevő/az igénybe venni kívánt alvállalkozó/a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti szervezet) neve, címe (székhelye),

- a teljesítés időtartama (a kezdési és befejezési határidő év, hónap, nap -tól -ig megadásával),

- a szerződést kötő másik fél megnevezése,

- a szállítás tárgya,

- szállítás mennyisége (darab),

- a referenciát nyújtó személy neve és elérhetősége,

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e,

- adott esetben információ a saját teljesítés arányáról,

- nyilatkozat arról, hogy a referencia tárgya QasarIV, QasarV, HTZ Duet Reader készülékkel és a hozzájuk kapcsolódó leolvasóval validált.

Az alkalmassággal kapcsolatban ismertetendő adatokat olyan pontossággal kérjük megadni, hogy abból a jelen felhívásban meghatározott alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt követelményeket, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke megfelel a Kbt-ben foglaltaknak.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, közös ajánlattevők amennyiben

M1.) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5) pontja) visszafelé számított 3 évből származó, legfeljebb 6 éven belül megkezdett, maximum 3 különböző szervezetnek szállított, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő teljesítést igazoló QasarIV, QasarV, HTZ Duet Reader készülékkel és a hozzájuk kapcsolódó leolvasóval validált ABO vércsoport és RhD antigén meghatározására alkalmas microplate-k és/vagy vörösvérsejt szuszpenziók szállítására vonatkozó referenciával, amelynek mennyisége legalább 10 000 darab.

Ajánlattevőnek nem szükséges mind ABO vércsoport és RhD antigén meghatározására alkalmas microplate-kre, mind ABO vércsoport és RhD antigén meghatározására alkalmas vörösvérsejt szuszpenziókra vonatkozóan referenciát hoznia, választása szerint a benyújtandó referencia vonatkozhat csak a microplate-kre, csak a vörösvérsejt szuszpenziókra, vagy mindkét termékre tetszőleges arányban..

Amennyiben a szerződést kötő fél nem magyarországi szervezet, akkor kérjük az ajánlatban megjelölni, hogy a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül-e.

A referencia vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésére, miszerint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.

A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve elegendő, ha közülük egy felel meg (Kbt. 65. § (6) bekezdés).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

AK előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítése a tárgyi, ill. a 2 munkanapon belüli szállítások esetén a sürgős lehívásban szereplő teljes mennyiség igazolt szerződésszerű leszállítását követően havonta utólag, a számla AK általi kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással történik, a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdése szerint, figyelemmel a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésében és a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra is.

Irányadó továbbá a Kbt. 135. § (1) bekezdése

Az elszámolás és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).

Szerződést biztosító MK: késedelmi kötbér, hibás teljesítésre vonatkozó kötbér, meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték

A finanszírozási, fizetési feltételek és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását az egyéb közbesz dok-ok tartalmazzák.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/11/2021
Local time: 12:00
Place:

EKR

Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy tekintettel az EU Hivatalos Lapjának szigorú karakterkorlátozására, az egyéb információk teljes tartalmát meghatározni, ezért azok részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.

2. A jelen felhívás a III.1.3) M.1) pontokban a minősített AT-k jegyzékénél szigorúbb alkalmassági követelményeket

tartalmaz.

3. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. AK a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők részére elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az I.3. pont szerinti honlapon.

4. AK a Kbt. 35.§ (8)-(9) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőktől.

5. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok listáját és további információkat terjedelmi korlátok miatt részletezve az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

6. A Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti esetben ajánlatkérő csak egy alkalommal biztosít hiánypótlási lehetőséget.

7. FAKSZ: Dr. Takács Mária (lajstromszám: 00799.)

8. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

9. Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

10. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. előírásait.

11. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is benyújtandó.

13. AK a felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 napot ért.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/09/2021