Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 501956-2021

05/10/2021    S193

Lithuania-Kaunas: Gas-therapy and respiratory devices

2021/S 193-501956

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
National registration number: 135163499
Postal address: Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Town: Kaunas
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 50161
Country: Lithuania
Contact person: Vaida Koniuchovienė
E-mail: vaida.koniuchoviene@kaunoklinikos.lt
Telephone: +370 37326140
Internet address(es):
Main address: http://www.kaunoklinikos.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=600133
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=600133&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai vaikams

II.1.2)Main CPV code
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai vaikams

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, adresas Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas

II.2.4)Description of the procurement:

Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai vaikams - 2 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr. J02-CPVA-V-06-0001

II.2.14)Additional information

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos numato įsigyti dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatus vaikams vykdant projektą „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose”.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma

Minimum level(s) of standards possibly required:

Netaikoma

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma

Minimum level(s) of standards possibly required:

Netaikoma

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Pardavėjas per 5 d. d. nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją (originalą) ar draudimo bendrovės laidavimą (draudimo laidavimo rašto ir poliso originalus) ne mažesnei kaip 5 % sumai nuo Pradinės sutarties vertės su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

2. Pardavėjas laiku nepateikęs prekių, Pirkėjui reikalaujant, privalo sumokėti Pirkėjui 0,02% prekių vertės netesybas už kiekvieną pavėluotą dieną.

3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Pirkėjas, Pardavėjui pareikalavus, privalo sumokėti 0,02% dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/11/2021
Local time: 10:45
Place:

LSMUL Kauno klinikos, Paslaugų centras (III aukštas), Viešųjų pirkimų tarnyba, Eivenių g. 2, Kaunas

Information about authorised persons and opening procedure:

Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje tiekėjai dalyvauti nekviečiami

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Atsiskaitymo sąlygos:

1. Už pristatytas prekes Pirkėjas apmoka Pardavėjui per 30 dienų po prekių pristatymo ir instaliavimo bei „Naujo ilgalaikio turto – medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo akto” pasirašymo mokestiniu pavedimu per banką pagal pateiktas tik elektroniniu būdu sąskaitas-faktūras. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą (kaip nurodyta LR VPĮ 22 str. 3 d.), teikiamos Pardavėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

2. Galimas avansas iki 30 proc. Avansas išmokamas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, po to kai Pardavėjas pateikia Pirkėjui sąskaitą-faktūrą arba PVM sąskaitą-faktūrą avansiniam mokėjimui ir Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio licenciją banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą visai avansinio mokėjimo sumai. Banko garantija ir draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas turi galioti ne trumpiau kaip 12 (dvylika) mėnesių.

3. Jeigu bus mokamas avansas, likusią sumą už pristatytas prekes Pirkėjas apmoka Pardavėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pasirašius „Naujo ilgalaikio turto-medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo aktą“ mokestiniu pavedimu per banką pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą.

4. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė: yra.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Kauno apygardos teismas
Postal address: A. Mickevičiaus g. 18
Town: Kaunas
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/09/2021