Services - 502776-2021

Submission deadline has been amended by:  562910-2021
05/10/2021    S193

Suomi-Vantaa: Tulkkauspalvelut

2021/S 193-502776

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Vantaan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0124610-9
Postiosoite: PL 1100
Postitoimipaikka: Vantaan kaupunki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 01030
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Sanna-Kaisa Sutinen
Sähköpostiosoite: sanna-kaisa.sutinen@vantaa.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.vantaa.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201256-6
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Satu Hiltunen
Sähköpostiosoite: hankinnat@hel.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hel.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Keravan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0127485-5
Postitoimipaikka: Kerava
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Hanna Salovuori
Sähköpostiosoite: hankintapalvelut@kerava.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.kerava.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1567535-0
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Jussi Luomanpää
Sähköpostiosoite: jussi.luomanpaa@hus.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hus.fi
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=364511&tpk=825d4549-c836-40ce-a7b0-f0411a8afe9d
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=364511&tpk=825d4549-c836-40ce-a7b0-f0411a8afe9d
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tulkkauspalveluiden hankinta

Viitenumero: VD/1021/02.08.00.00/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79540000 Tulkkauspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Vantaan kaupunki pyytää tarjousta tulkkauspalveluista ja niihin liittyvistä asiantuntijapalveluista.

Hankinta tehdään yhteishankintana Vantaan, Helsingin ja Keravan kaupunkien sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Hankinta on jaettu osa-alueisiin seuraavasti:

Osa alue 1: Läsnäolotulkkaus ja erityisryhmien tulkkaus

Osa-alue 1 sisältää seuraavat palvelut:

- läsnäolotulkkaus

- erityisryhmien tulkkaukset

- tulkkauspalveluihin liittyvät, hankintayksikkökohtaiset kouluttamiseen ja kehittämiseen liittyvät, erikseen tilattavat lisäpalvelut.

Osa-alue 2: Etätulkkaus

Osa-alue 2 sisältää seuraavat palvelut:

- etätulkkaus

- pikatulkkaus

- ilmoitustulkkaus

- tulkkauspalveluihin liittyvät, hankintayksikkökohtaiset kouluttamiseen ja kehittämiseen liittyvät, erikseen tilattavat lisäpalvelut.

Edellä mainitut tulkkaukset ovat määritelty palvelukuvauksessa (liite 3).

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta kiinteänä, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuskauden arvioitu alkamisaika on 1.1.2022.

Kumpaankin osa-alueeseen valitaan yksi (1) sopimustoimittaja.

Kukin hankinnassa mukana oleva hankintayksikkö tekee hankinnasta oman päätöksen ja hankintasopimukset.

Arvioidut hankinta-arvot hankintayksiköittäin (48 kk) per osa-alue:

Osa-alue 1

Helsinki: 2 055 000 €

HUS: 2 360 000 €

Kerava: 140 000 €

Vantaa: 1 000 000 €

Yhteensä 5 555 000 €

Osa-alue 2

Helsinki: 12 550 000 €

HUS: 8 650 000 €

Kerava: 910 000 €

Vantaa: 7 950 000 €

Yhteensä 30 060 000 €

Edellä mainitut arvot ovat vain arvioita edellisten vuosien perusteella eikä tilaajat sitoudu edellä mainittuihin hankinta-arvoihin tai määriin.

Toimittajan on sitouduttava tuottamaan palvelua tarjouspyynnössä kuvatussa laajuudessa koko sopimuskauden ajan.

Vantaan osalta sopimuksen perusteella hankintoja voivat tehdä Vantaan kaupungin kaikki toimialat, liikelaitokset sekä Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy.

Helsingin osalta sopimuksen perusteella hankintoja voivat tehdä Helsingin kaupungin kaikki toimialat ja liikelaitokset.

HUS:n osalta sopimuksen perusteella hankintoja voivat tehdä kaikki HUS-konsernin toimijat; HUS-kuntayhtymän sisäiset yksiköt, kuten sairaanhoitoalueet, tulosalueet tai tulosyksiköt sekä HUS-konserniin kuuluvat tytär- ja osakkuusyhtiöt.

Keravan osalta sopimuksen perusteella hankintoja voivat tehdä Keravan kaupungin kaikki toimialat ja liikelaitokset.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Läsnäolotulkkaus ja erityisryhmien tulkkaus

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79540000 Tulkkauspalvelut
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osa-alue 1 sisältää seuraavat palvelut:

- läsnäolotulkkaus

- erityisryhmien tulkkaukset

- tulkkauspalveluihin liittyvät, hankintayksikkökohtaiset kouluttamiseen ja kehittämiseen liittyvät, erikseen tilattavat lisäpalvelut.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 5 555 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta kiinteänä, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Etätulkkaus

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79540000 Tulkkauspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osa-alue 2 sisältää seuraavat palvelut:

- etätulkkaus

- pikatulkkaus

- ilmoitustulkkaus

- tulkkauspalveluihin liittyvät, hankintayksikkökohtaiset kouluttamiseen ja kehittämiseen liittyvät, erikseen tilattavat lisäpalvelut.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 30 060 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta kiinteänä, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kohtaa III.1.1 koskevat vaatimukset ovat tarjouspyynnön ESPD-lomakkeen tiedoissa ja muissa tarjouspyynnön dokumenteissa.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot ovat tarjouspyynnön liitteessä 1 (sopimusluonnos).

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 04/11/2021
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 04/11/2021
Paikallinen aika: 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/58804/notice/82903

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30/09/2021