Supplies - 503349-2020

23/10/2020    S207

Poland-Ełk: Medical equipments

2020/S 207-503349

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 179-431711)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.
Postal address: ul. Baranki 24
Town: Ełk
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 19-300
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Kulbacka
E-mail: przetargi@szpital.elk.pl
Telephone: +48 876219576
Fax: +48 876209599
Internet address(es):
Main address: www.promedica.elk.com.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa specjalistycznego sprzętu w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. poprzez zakup specjalist. sprzętu med. ze środków EFRR”

Reference number: 2821/2020
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020", na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., których szczegółowy opis i ilości zostały przedstawione w załącznikach od załącznika nr 1 (1) do załącznika nr 1 (20) do SIWZ – tj. Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym jednocześnie opis przedmiotu zamówienia – znak sprawy 2821/2020.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/10/2020
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 179-431711

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 21/10/2020
Local time: 08:30
Read:
Date: 27/10/2020
Local time: 08:30
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 21/10/2020
Local time: 09:00
Read:
Date: 27/10/2020
Local time: 09:00
VII.2)Other additional information: