Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 503370-2022

16/09/2022    S179

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2022/S 179-503370

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 24290188241
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Iváncsa szennyvíz tervezés és kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001152382021
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Iváncsa szennyvíz tervezés és kivitelezés

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Iváncsa 064/4 hrsz.; Iváncsa 064/5 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Jelen beruházási projekt keretében zöldmezős beruházásként új szennyvíztisztító telep épül, mely Iváncsa településen létesülő ipari területen keletkező összes ipari és kommunális szennyvizének tisztítását végzi, a szennyvíz közös csatornán kerül az új tisztító telepre.

A szennyvíztisztító telepen kialakításra kerülő tisztító sor technológiája: A gépi finomszűrés és homokfogás után a szennyvíz kiegyenlítése, majd membrán biológiai műtárgyakból (MBR) álló technológia, vegyszeres foszforeltávolítással. A tisztítás során képződő fölösiszap sűrítést követően víztelenítésre kerül.

A tisztított szennyvíz befogadója a Csiba-völgyi árok, a bevezetés új gravitációs vezetéken történik.

A projekt eredményeként egy 4 000 m3/d (9 650 LE) tisztítási kapacitású eleveniszapos szennyvíztisztító telep épül. A szennyvíztisztító telep főbb elemei:

Szennyvíztisztítás:

1 klt. előmechanika rendszer (szűrés-homokfogás-rácsszemét préselés)

1 klt. kiegyenlítő műtárgyak (iker) és szennyvíz feladó rendszer

1 klt. membrános biológiai szennyvíztisztító műtárgy (3 párhuzamos sor)

1 klt. iszapsűrítők (2 db sűrítő)

1 klt. iszapvíztelenítő rendszer

1 ktl. udvartéri vezetékek és kisműtárgyak (osztók, mérőaknák, csurgalékvíz átemelő)

1 klt. kapcsolódó elektromos- és gépészeti egységek

1 klt. közlekedő, burkolt felületek, kerítés és egyéb kiszolgáló létesítményrészek (kezelő épület, technológiai gépházak stb.)

Egyéb:

1 klt. gravitációs tisztított szennyvíz elvezetés és parti bevezetés a befogadóba

1 klt. bekötő út

1 klt. közmű ellátás (víz, gáz, áram)

1 klt. talajvízmegfigyelő rendszer létesítése

Az új szennyvíztisztító telep és az ipari park között 1313 fm D400 KPE SDR17 PN10 nyomóvezeték építése szükséges, egy átemelő létesítésével.

Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.

AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, ill konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Uniós és/vagy hazai forrás

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 081-217109

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Iváncsa szennyvíz tervezés és kivitelezés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
12/04/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 27420322207
Postai cím: Fő Utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 7 361 500 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás aláírásnak a napja: 2022.09.07.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § előírásai szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/09/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Iváncsa 064/4 hrsz.; Iváncsa 064/5 hrsz.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen beruházási projekt keretében zöldmezős beruházásként új szennyvíztisztító telep épül, mely Iváncsa településen létesülő ipari területen keletkező összes ipari és kommunális szennyvizének tisztítását végzi, a szennyvíz közös csatornán kerül az új tisztító telepre.

A szennyvíztisztító telepen kialakításra kerülő tisztító sor technológiája: A gépi finomszűrés és homokfogás után a szennyvíz kiegyenlítése, majd membrán biológiai műtárgyakból (MBR) álló technológia, vegyszeres foszforeltávolítással. A tisztítás során képződő fölösiszap sűrítést követően víztelenítésre kerül.

A tisztított szennyvíz befogadója a Csiba-völgyi árok, a bevezetés új gravitációs vezetéken történik.

A projekt eredményeként egy 4 000 m3/d (9 650 LE) tisztítási kapacitású eleveniszapos szennyvíztisztító telep épül. A szennyvíztisztító telep főbb elemei:

Szennyvíztisztítás:

1 klt. előmechanika rendszer (szűrés-homokfogás-rácsszemét préselés)

1 klt. kiegyenlítő műtárgyak (iker) és szennyvíz feladó rendszer

1 klt. membrános biológiai szennyvíztisztító műtárgy (3 párhuzamos sor)

1 klt. iszapsűrítők (2 db sűrítő)

1 klt. iszapvíztelenítő rendszer

1 ktl. udvartéri vezetékek és kisműtárgyak (osztók, mérőaknák, csurgalékvíz átemelő)

1 klt. kapcsolódó elektromos- és gépészeti egységek

1 klt. közlekedő, burkolt felületek, kerítés és egyéb kiszolgáló létesítményrészek (kezelő épület, technológiai gépházak stb.)

Egyéb:

1 klt. gravitációs tisztított szennyvíz elvezetés és parti bevezetés a befogadóba

1 klt. bekötő út

1 klt. közmű ellátás (víz, gáz, áram)

1 klt. talajvízmegfigyelő rendszer létesítése

Az új szennyvíztisztító telep és az ipari park között 1313 fm D400 KPE SDR17 PN10 nyomóvezeték építése szükséges, egy átemelő létesítésével.

A szerződésmódosítás eredményeként:

Az R-4.2 számú helyszínrajzon szereplő 0+584 szelvényben található szerelvényaknából indulva SZ-NY-TSZ jelű D400 KPE nyomóvezeték fektetése 3297,0 fm hosszban, melyhez mintegy 400 fm irányított fúrással megvalósított szakasz járul.

A vezetéken 4 db légtelenítési és 2 db ürítési lehetőséget tartalmazó csomópont kerül kialakításra. Beépítésre kerül 3+63,0 fm D 508mm acél és 222,0 fm D 560 KPE védőcső.

A nyomvonal a Cikolai vízfolyás nyomvonalát követve a 2+953 szelvényben keresztezi a 6-os főutat, majd a 3+200 és a 3+300 szelvény között az Adonyi-Duna ágat első, majd a 3+400 és a 3+500 szelvény között második alkalommal. Innen az adonyi Nagy-szigetet keresztezve éri el a Duna folyam partját, ahonnan irányított fúrással éri el a kijelölt hajózási útvonal közepén található, befogadási pontként megjelölt, sodorvonalat.”

Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.

AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, ill konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 8 464 054 355.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 27420322207
Postai cím: Fő Utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Szerződéses megállapodás 3.1. pontja az alábbiak szerint kerül módosításra:

3.1. A Szerződéses Megállapodás egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződéses Ár 8 464 054 355 Ft, azaz nyolcmilliárd-négyszázhatvannégymillió-ötvennégyezer-háromszázötvenöt forint + általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatá-lya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás ha-tálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alap-ján).

A Szerződéses megállapodás 6.1. pontja az alábbiak szerint kerül módosításra:

6.1 Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést biztosító mellékkötelezettségként teljesítési biztosítékot nyújt Megrende-lő részére, amelynek mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 %-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás ha-tálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részé-re. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint kö-teles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.

A 3.1 pont szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét érinti. Vállalkozó köteles a teljesítési biztosí-ték összegét a módosított ellenérték összegéhez igazítani a szerződésmódosí-tás hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell ér-vényben lennie. A Szerződéses Megállapodás Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvé-nyesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezes-ségvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel történő nyújtása esetén egyértelműen és köte-lező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,

- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),

- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,

- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,

- azon tényt, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettsé-get vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a szerződés hatálybalépésének időpontjától) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének si-keres műszaki átadás - átvétel időpontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)

- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötele-zettségeit,

- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Tárgyi projektben Iváncsa Községi Önkormányzata 2022.05.04-én kelt levelében nyilatkozta, hogy az Ajánlati dokumentációban befogadóként megjelölt Csiba-völgyi árok helyett a tisztí-tott szennyvíz a Duna sodorvonalába kerüljön bevezetésre. 2022.07.20-án Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kiadta javaslatát, melyben a Duna sodorvonalába kiépülő zárt rendszerű tisztított szennyvíz kivezetés kiépítéséig ideiglenesen hozzájárul a Cikolai vízfo-lyásba történő bevezetéshez, de végleges befogadónak a Duna sodorvonalát írta elő.

Az 1.a számú Változtatási javaslatban a tisztított víz Cikolai vízfolyásba vezetésére kalkulált nettó 170 940 355- Ft.

A vonatkozó költségvetés szerint a Duna sodorvonalába történő bevezetés kalkulált nettó Vállalkozói díja: 931 614 000- Ft

A felek megállapodnak, hogy a Szerződéses Megállapodást a Kbt. 141. § (2) bekezdésére te-kintettel módosítják:

A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az ere-deti szerződés jellegéhez.

Felek a Kbt. 141. § (2) - (3) bekezdéseire tekintettel megállapítják, hogy a Szerződéses Megállapodás új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a mó-dosítás eredményeként az ellenérték növekedése 1 102 554 355 Ft, amely nem éri el az erede-ti szerződéses érték 15%-át és a szerződéses Megállapodás aláírásának napján irányadó uniós értékhatárt sem, továbbá a szerződéses áron túl egyéb, az érték változásával összefüggő elem módosítására nem kerül sor, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a szerződésben eredetileg megjelölt feladatokkal egyező feladatok elvégzésére irányul.

A Felek kijelentik, hogy a fent megjelölt módosítással érintett rendelkezések a Szerződéses Megállapodás ellenértékének változásával összefüggenek és azzal arányosak.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 7 361 500 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 8 464 054 355.00 HUF