Szolgáltatások - 5037-2022

05/01/2022    S3

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2022/S 003-005037

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25416316241
Postai cím: Horvát Utca 14-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Katalin
E-mail: toth.katalin@bfk.hu
Telefon: +36 205204272
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szerz. - fedett pályás atlétikai csarnok

Hivatkozási szám: EKR000532732021
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A beszerzés meghatározása egységesen a II.1.4 és a II.2.4 rovatokban.

A közbeszerzés tárgya: szolgáltatás megrendelése

Szerződés megnevezése: „Tervezési szerződés Fedett Pályás Atlétikai Edzőcsarnok vonatkozásában”

A budapesti Fedett Pályás Atlétikai Edzőcsarnok megvalósítását elősegítő tervezési és azzal összefüggő egyéb, teljes körű generáltervezői feladatok ellátása az alábbi tervezési helyszínen: Csepel-sziget északi csúcsának nyugati oldalán, a Duna folyam - Soroksári Duna-ág - Weiss Manfréd út - Új Duna-hídhoz kapcsolódó útszakasz által határolt, a Magyar Állam, illetve Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló, 210001, 210007/3 és 210007/4 helyrajzi számú ingatlanok, valamint a Tervezési Szerződés teljesítésével esetlegesen érintett egyéb ingatlanok (Beruházás).

A „Tervezési szerződés Fedett Pályás Atlétikai Edzőcsarnok vonatkozásában” tárgyában lefolytatásra kerülő Közbeszerzési Eljárás nyertese által a megvalósítandó Beruházás generáltervezésére vonatkozó Tervezési Szerződés teljesítése kapcsán elvégzendő Tervezési Szolgáltatások kiterjednek a Beruházás különböző tervfázisaiban (vázlattervi és előkészítő fázis, engedélyezési terv, kiviteli terv) elkészítendő terveinek elkészítése mellett minden olyan kapcsolódó terv elkészítésére is, amelyek a Beruházás megvalósításához szükségesek, vagy amelyek az ajánlati dokumentáció III. kötetét képező műszaki leírás (Műszaki Leírás vagy ML) és az ajánlati dokumentáció II. kötetét képező szerződéstervezet (Szerződés vagy Szerződéstervezet vagy SZT) egyéb mellékletei alapján meghatározhatóak, ideértve különösen az épülettel, az útkapcsolatokkal, megközelítési útvonalakkal, a szükség szerinti közműkiváltásokkal, közműfejlesztésekkel, közműcsatlakozásokkal kapcsolatos terveket is.

A nyertes ajánlattevő (Tervező) - mint generáltervező - a Szerződés alapján a Műszaki Leírásban rögzített feladatok teljes körű ellátásra köteles, beleértve a kivitelezési közbeszerzési eljárásban való közreműködést, valamint az opcionálisan megrendelhető tervezői művezetési feladatok (és a megvalósulási terv kapcsán történő közreműködés) ellátását a kivitelezés teljes időszaka alatt, valamennyi tervezési szakág vonatkozásában.

A Tervező feladata a Beruházás megvalósításához szükséges építészeti, funkcionális és egyéb elvárás kielégítését lehetővé tevő valamennyi engedély (beleértve minden érintett hatóság, szakhatóság, tervtanács, terv zsűri, egyéb erre jogosult véleményező szerv vagy személy a szükséges hozzájárulását, nyilatkozatát vagy engedélyét) (a továbbiakban együtt: Engedély) megszerzéséhez szükséges tervezési- és szakértői feladat ellátása.

A Tervező feladatát képezi minden olyan teljes körű jóváhagyatási- és engedélyezési feladat, melyeket az egyes jogszabályok, hatósági, közműszolgáltatói, vagy egyéb szakmai előírások alapján az építési engedélyezési eljárás során és annak keretében kell elvégezni, ideértve - a teljesség igénye nélkül - különösen a tűzvédelmi berendezések, erősáramú és gyengeáramú rendszerek, felvonók és más gépészeti rendszerek engedélyeztetését, illetve jóváhagyatását is. A tervdokumentációknak az Engedélyezési Tervek esetén alkalmasnak kell lennie arra, hogy az illetékes hatóság Engedélyt, illetve egyéb Engedélyt, a Kivitelezési Tervek esetén pedig végleges használatbavételi engedélyt adjon.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.4 rovatban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 488 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71323100 Villamosenergia-rendszerekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beszerzés meghatározása egységesen a II.1.4 és a II.2.4 rovatokban.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.1.4 rovatból.

További információk a beszerzéssel kapcsolatban:

A fedett, multifunkcionális csarnok (Csarnok) a Nemzeti Atlétikai Központ részeként épül meg, az atlétika egész éves

edzéslehetőségének biztosítására. A Csarnok a szabadtéri edzőpályákkal együtt a versenysportolók mellett a fővárosi lakosságot és az atlétikát kedvelő hobbi sportolókat szolgálja ki. A Csarnok az Észak-Csepelre tervezett Atlétikai Szabadtéri Edzőpályáktól, illetve a már tervezés alatt álló új Csepeli Közparktól nyugatra eső területen, a Világbajnokságot követően kerül megvalósításra. A Csarnok tervezésénél törekedni kell arra, hogy a szomszédos Szabadtéri Atlétikai Edzőpályák létesítménnyel szinergikus működtetés, üzemeltetés előnyei kiaknázhatók legyenek. Elvárt tervezési alapelvek a célszerűség, a jó ár-érték arány biztosítása, maximalizált hatékonyság, kiemelt használati biztonság, valamint a legmagasabb színvonalú sportolási lehetőségeket biztosító tervezési megoldások összhangjának biztosítása a létesítmény egyedi arculati megjelenése mellett.

A megközelítőleg 12 000 m² alapterületű Csarnok napi használata során edző létesítményként fog üzemelni az amatőr és professzionális sportolók számára, de versenyek lebonyolítására is alkalmas lesz. Helyet biztosít egy hatsávos, 200 m-es, a

Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics, korábban IAAF) előírásoknak megfelelő futópályának és az ehhez kapcsolódó futó, dobó és ugró létesítményeknek. Ezen túlmenően egy 100 m-es, 6 sávos egyenes futópálya is elhelyezendő a létesítményben. A pálya létesítményeit a World Athletics (volt IAAF) Track and Field Manual aktuális előírásai szerint kell tervezni! Tervezendő lelátó 1 200 ülőhellyel, részben, vagy teljes mértékben kialakítható mobil/kihúzható lelátóval, jó rálátással a futópályára. A tervezésre kerülő csarnok sportlétesítménynek minősül [Ajánlatkérő (AK) sportlétesítménynek tekinti a sportról szóló 2004.évi I. tv 77. § s) pontja szerinti definíció hatálya alá tartozó létesítményeket.]. A sportszakmai kiszolgáló terek (öltözők, elsősegély- és fizioterápiás helyiségek, egyéb kiszolgáló, többfunkciós terek, stb.) kialakítása mellett megfelelő közönségforgalmi teret kell biztosítani a várható maximális nézőlétszám számára, beleértve a mosdókat, büféket és egyéb árusító helyeket, információs pontokat és hasonló létesítményeket. A fűtést, légkondicionálást és a szellőző rendszert úgy kell megtervezni, hogy az hatékonyan szolgálja a nézők kényelmét; a terem akusztikájának pedig alkalmasnak kell lennie a várható különféle események megfelelő kezelésére. Edzőterületként fontos a természetes fény alkalmazása energiatakarékosság, valamint a megfelelő atmoszféra megteremtése céljából. Fontos ugyanakkor a természetes fény szabályozása, szükség esetén teljes elsötétítés is legyen megvalósítható.

A Csarnok számára mintegy 3,6 ha-os terület áll rendelkezésre, melyen meglévő épületek bontandók, de azok bontásának előkészítése nem része jelen közbeszerzésnek. A látogatói tömegek kezelésének módját tervezői alapvetésként meg kell határozni, az utcabútorokat, a térvilágítást, valamint a környezetrendezési és tájépítészeti megoldásokat ennek megfelelően kell megválasztani. Megfelelő, lehetőleg fedett várakozási és sorban állási tereket kell a látogatók részére kialakítani minden beléptetési pontnál, a jegykezelő pontok előtt. Tervező feladata a telken belüli és közvetlen kapcsolódó területeken komplex út és közműtervezés, a telken belül mintegy 3,8 ha területen közkert/közpark tervezéssel (engedélyezési és kiviteli terv szintű tájépítészeti tervezés) és engedélyezéssel.

A generáltervezői feladatok körében különösen az alábbi feladatok ellátása szükséges (a kb-i dok-okban foglalt részletes feltételek szerint): - Vázlatterv és előkészítő feladatok elvégzése - Koncepcióterv készítése - Engedélyezési tervek elkészítése, engedélyek

beszerzése - Kivitelezési tervek elkészítése, Kivitelezési tervekhez kapcsolódó engedélyek megszerzése - A kivitelezési közbeszerzési eljárás kiegészítő tájékoztatása és a dokumentáció előkészítésében való közreműködés. A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (különösen a 321/2015. (X.30.) Korm. rend., a 191/2009 (IX.15.) Korm. rend., a 322/ 2015 (X.30.) Korm. rend, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend.), továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges Engedélyt, megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen. A teljes körű tervezési feladatok ellátása mellett a generáltervezői feladatok körébe sorolandó a kivitelezési közbeszerzési eljárásban való közreműködés, valamint az opcionálisan megrendelhető tervezői művezetési feladatok (és a megvalósulási terv kapcsán történő közreműködés) ellátása a kivitelezés teljes időszaka alatt, valamennyi tervezési szakág vonatkozásában.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szakemberek többlettapasztalata, többlettapasztalattal bíró szakember bevonása / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A tervezői művezetés (valamint a megvalósulási tervvel kapcsolatos tervezői közreműködés) opcionálisan rendelhető meg a kivitelezés időtartama alatt a Tervezési Díjrész (a szerződéstervezetben meghatározott Tervezési Díjrész értékének (nyolc) 8 %-ával megegyező mértékű Tervezői Művezetési Díjrész, mint keretösszeg terhére. A Tervezési Díjrész a fentiek alapján nem foglalja magában a Tervezői Művezetési Díjrészt.

Az opcionálisan megrendelhető tervezői művezetés a kivitelezés lezárásáig rendelhető meg az Ajánlatkérő részéről, illetve teljesíthető az ajánlattevő részéről.

Amennyiben az Ajánlatkérő helyszíni tervezői művezetésre tart igényt, azt külön írásbeli megrendelés formájában, az abban részletezett teljesítéssel rendeli meg. Hasonlóképpen, ha a megvalósulási tervvel kapcsolatos tervezői közreműködési kötelezettség szükségessége merül fel, ezt is külön írásbeli megrendeléssel rendeli meg Ajánlatkérő. A tervezői művezetési (és a megvalósulási tervvel kapcsolatos tervezői közreműködéshez kapcsolódó) napidíj összege 140 000,-Ft/mérnöknap+ÁFA, azzal hogy a tervezői művezetés (és a megvalósulási tervvel kapcsolatos tervezői közreműködés) fél mérnöknaponként is megrendelhető.

A tervezői művezetés kapcsán Ajánlatkérő az alábbiakat rögzíti:

a) Ajánlattevő a terv szerinti kivitelezést - elsősorban a kivitelezés helyén - az Ajánlatkérő által kívánt időszakokban figyelemmel kíséri, magyarázattal és tanácsadással segíti az Ajánlatkérőt, illetve közreműködik a kivitelezés során felmerülő szakmai kérdések megválaszolásában.

b) Kivitelezés során Tervezői képviselet biztosítása építtetővel, harmadik féllel történő egyeztetéseken, műszaki kérdésekben az Ajánlatkérő döntéseinek elősegítése.

c) A kivitelezés során felmerülő műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az Ajánlatkérő részére.

Az opciókra vonatkozó részletes szabályok a Szerződéstervezetben és a Műszaki Leírásban kerültek rögzítésre.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 181-470400
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tervezési szerződés Fedett Pályás Atlétikai Edzőcsarnok vonatkozásában

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10569731241
Postai cím: Lublói Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: blasko.monika@kozti.hu
Telefon: +36 209718189
Fax: +36 14872609
Internetcím: http://www.kozti.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 488 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Építészet, épületgépészet, épületelektromos tervezés, tartószerkezeti tervezés, belsőépítészet, geodézia, talajmechanika, Sporttechnológia, tűzvédelem, felvonó tervezés, út- és közműtervezés, környezetvédelem, akadálymentesítés, Konyhatechnológia, közlekedés tervezés, sprinkler, épületautomatika (épületfelügyelet), akusztika, Épületszerkezetek, infografika, táj- és kertépítészet, öntözőhálózat, költségvetés-költségbecslés készítés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:

1. számú ajánlattevő: Napur Architect Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1033 Budapest Laktanya Utca 33/A.

adószáma: 13855453-2-41

2. számú ajánlattevő: Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság

székhelye: 1023 Budapest Lublói Utca 2.

adószáma: 10569731-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/12/2021