Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 503741-2023

21/08/2023    S159

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások

2023/S 159-503741

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti azonosító szám: 15847397241
Postai cím: Alkotmány Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu
Telefon: +36 18025785
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Iváncsa vasúti infrastruktúra fejlesztés mérnök

Hivatkozási szám: EKR002013042022
II.1.2)Fő CPV-kód
71300000 Mérnöki szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra fejlesztésének tervezése és kivitelezése munkálataihoz kapcsolódó mérnök feladatok ellátása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 389 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71247000 Építési munka felügyelete
71248000 Projektfelügyelet és dokumentáció
71250000 Építészeti, mérnöki és felmérési szolgáltatások
71311230 Vasútmérnöki szolgáltatások
71631400 Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 42. számú vasútvonalról újonnan kiágazó, Adony állomás (bez.) - Iváncsa ipari-innovációs terület (bez.) és közötti vasúti infrastruktúra fejlesztési terület

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra fejlesztésének tervezése és kivitelezése munkálataihoz kapcsolódó mérnök feladatok ellátása

Ajánlatkérő lebonyolításában kerül megvalósításra „Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra fejlesztésének tervezése és kivitelezése” tárgyú vasúti építési beruházás. A beruházás során Ajánlattevő feladata a lebonyolítást támogató független mérnöki, műszaki ellenőri szolgáltatások ellátása.

A projekt főbb műszaki paraméterei:

Döntéselőkészítési Tanulmány szerinti II. nyomvonal változat-, valamint Adony vasútállomás V04 verzió szerinti vágánykép kialakítás szerinti műszaki tartalom:

- új építésű, zöldmezős nyíltvonali normál nyomtávú vasúti vágány 5052 m, al- és felépítményekkel együtt, amely az országos vasúti pályahálózat (OVP) részévé fog válni. A vasúti zöldmezős beruházásoknak olyan vonalas létesítmény telepítést nevezünk, amit korábban mezőgazdasági művelés alatt álló területeken létesítenek, és teljes egészében, építészeti vagy üzemi előzmények nélkül újonnan létesítenek. A zöldmezős beruházások keretein belül építtetett létesítmények teljesen új beruházások, új infrastruktúra és új létesítmények létrehozásával valósul meg.

- új építésű országos vasúti pályahálózat (OVP) részét képező állomási normál nyomtávú vágány 1053 m, al- és felépítményekkel együtt

- átépítéssel, korszerűsítéssel érintett vágányok (Adony állomás I. vágány 740 m, illetve az állomás páratlan oldalán Adony-Dunapart szolgálati helyre vezető nyíltvonali vágány bejárati íve 347 m) 1087 m

- normál nyomtávú nyomtávolság 1435 mm

- nyíltvonali vontatóvágány tengely terhelése 225 kN, tervezési sebessége V= 40 km/h, UIC 54 E1 sínrendszer hézagnélküli kivitelben;

- állomási vágányok tengely terhelése 225 kN, változó tervezési sebességgel, UIC 54 E1 sínrendszer hézagnélküli kivitelben

- állomási körzetben 3 csoport kitérő bontása, 1 csoport kitérő áthelyezése, 6 csoport új kitérő építése

- vontatóvágányon 3 csoport új kitérő építése

- bazaltbetonos rakodóterület építése 20 000 m2

- térvilágítás, energiaellátás kiépítése

- zöld védelmi zóna (vasúti rakodó és a Csibavölgyi út között) tervezése és engedélyezése

- zajvédelmi elemek kiépítése

- közműkeresztezések kiváltása, védelembe helyezése

- Adony állomás felsővezeték hálózatának átalakítása

- jelfogó-függéses biztosítóberendezési átalakítások és bővítések állomási és nyíltvonali szakaszon; meglévő biztosítóberendezés átalakítása fázisonként vasúti üzem alatt; új nyíltvonali biztosítóberendezések telepítése, vasúti útátjárók biztosítása

- peronépítés és bontás

- 4 db új vasúti híd műtárgy építése

o tartóbetétes vasbeton lemezhíd (Adony 5.sz. belvízcsatorna)

o tartóbetétes vasbeton lemezhíd (Adony 5.sz. belvízcsatorna)

o tartóbetétes vasbeton lemezhíd (6207. jelű összekötő út)

o tartóbetétes vasbeton lemezhíd (Adonyi-Északi övcsatorna (Cikolai-víz)), megközelítőleg 20 m támaszközzel

- 3 db előregyártott vasbeton keret építése

o előregyártott vasbeton keret (Adony levezető árok, Vetus-Salina-csatorna)

o előregyártott vasbeton keret (Temető utcai árok)

o előregyártott vasbeton keret (Temető utcai árok)

- Adony vasútállomáson található 2 db 2,00 X 2,00 m és 1 db 1,00 X 1,00 m keresztmetszetű meglévő vasbeton kerethíd műtárgy műszaki állapotának ellenőrzése, a teherbírás biztosítása érdekében szükséges beavatkozások elvégzése;

- 3 db szintbeni útátjáró építése

o M6 gyorsforgalmi út szervízútja

o mezőgazdasági feltáró és gáztelepre vezető út

o Kilencedik utcai keresztezés

- A rakodó területén a vasútüzem számára iroda és szociális helyiségek biztosítása

- a beruházás keretében termőföldek kisajátításával és művelés alóli kivonással 33 db ingatlan érintett (kb. 50 290 m2, melyből 45 510 m2 kivonással érintett)

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

PST kód: V042.01.71.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1) Az AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. b) pontjában meghat területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (min. 0 hó, max.24 hó) / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2) Az AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. b) pontjában meghat. területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (min. 0 hó, max.24 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3) Az AF III.1.3) M/2.3. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. b) pontjában meghat. területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (min. 0 hó, max.24 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 249-728044
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Iváncsa vasúti infrastruktúra fejlesztés mérnök

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/07/2023
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosító szám: 10554885243
Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: emi@utiber.hu
Telefon: +36 12030559
Fax: +36 12037607
Internetcím: http://www.utiber.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FER-MAN Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 27938977241
Postai cím: Csalogány Utca 12/B. 3. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
E-mail: szunyogh.ferenc@fer-man.hu
Telefon: +36 309219605
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 389 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Jelenleg még nem ismert.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A Mérnök szerződéses megállapodás aláírásának napján egyidejűleg aláírásra került a szerződés 1. sz. módosítása is. Figyelemmel arra, hogy a szerződésmódosításról szóló hirdetmény feladása technikailag ezen hirdetmény megjelenését követően lehetséges, így a szerződésmódosításról szóló hirdetmény feladására a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerinti határidőben nem fogunk tudni sort keríteni.

Nyertes ajánlattevő: UTIBER Közúti Beruházó Kft. (adószáma: 10554885243) - FER-MAN Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (adószáma: 27938977241)

További ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:

1. FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Faludi u. 3., adószáma: 12037984241) - ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 39. B. ép. 5. em., adószáma: 13878959241) közös ajánlattevők

2. Vasút-Híd-Út Mérnöki Tanácsadó Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 5., adószáma: 14580574213)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/08/2023