Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 503881-2020

Submission deadline has been amended by:  599182-2020
23/10/2020    S207

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2020/S 207-503881

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Bálint
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000607362020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000607362020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Eurovelo 6 Dömös-Dunabogdány-Kisoroszi - tervezés

Hivatkozási szám: EKR000607362020
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. rész: Tervezési szerződés az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal fejlesztésének részét képező Dömös-Dunabogdány szakasz engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése tárgyában.

2. rész: Tervezési szerződés az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal fejlesztésének részét képező Dunabogdány -Kisoroszi közötti tervezett új gyalogos-kerékpáros Duna-híd és a csatlakozó Dunabogdányi kerékpárúti szakasz engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése tárgyában.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Eurovelo 6 Dömös-Dunabogdány szakasz

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő feladata:

Az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal fejlesztésének részét képező Dömös-Dunabogdány szakaszon összesen egybefüggően ~ 9,3 km hosszan, a 11. sz. főút mentén, külön vizsgálva az alkalmazható műszaki megoldásokat a Visegrád-Dunabogdány szakaszon (~ 2,5 km hosszon) engedélyezési, és kiviteli tervének elkészítése az alábbiak szerint:

A következő munkarészek képezik a tervező feladatát:

— engedélyes és kiviteli tervek elkészítése (kerékpárforgalmi létesítmények, illetve szükség szerint a hozzá kapcsolódó műtárgyak, közművek tervezése),

— a szükséges engedélyek megszerzése, illetve a hatósági eljárásokban való közreműködés,

— kisajátítási tervek elkészítése, földhivatali és építéshatósági záradékának beszerzése, szükség esetén településrendezési eszköz módosítása

— az EVD felülvizsgálata keretében a természetvédelmi munkarészek felülvizsgálata, és engedélyeztetése

A kerékpárút nyomvonaladottsága, mintegy ~2,5 km hosszú szűk keresztmetszeten szükségessé teszi a szerkezettervezést, műtárgytervezést.

Az Eurovelo 6 kerékpár útvonal fejlesztése a Dömös-Szentendre szakaszon Tanulmányterv részeként elkészült EVD, illetve KHT, engedélyezési tervkészítéssel kapcsolatos felülvizsgálata és az esetleges módosításhoz szükséges környezetvédelmi dokumentációk elkészítése.

AK „EVD” alatt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti Előzetes Vizsgálati Dokumentációt érti.

AK „KHT” alatt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti Környezeti Hatástanulmányt érti.

Részletek a KD-ban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az M/2.1. pont szerinti szakember 36 hónap feletti, közút tervezése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi többlettapasztalata (max. 24 hó) (hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M/2.2. pont szerinti szakember 36 hónap feletti, közút tervezése területén szerzett útépítési szakági tervezői többlettapasztalata (max. 24 hó) (hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M/2.3. pont szerinti szakember 36 hónap feletti, tartószerkezeti vagy hídszerkezeti tervezési szakterületen szerzett többlettapasztalata (max. 24 hó) (hó) - Súlyszám: 10 / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M/2.4. pont szerinti szakember 36 hónap feletti, természetvédelmi területen szerzett többlettapasztalata (max. 24 hó) (hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

VEKOP-4.1.1-15-2017-00013

II.2.14)További információk

1. A II.2.7) pontban feltüntetett időtartam a szerződés hatálybalépéstől számítandó, azzal, hogy AK a 12 hónap időtartam alatt 365 naptári napot ért a Szerződésben részletezettek szerint.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Eurovelo 6 Dunabogdány-Kisoroszi szakasz

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

AK mindenkori székhelye (MAGYARORSZÁG, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő feladata:

Az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal fejlesztésének részét képező Dunabogdány-Kisoroszi közötti tervezett kb 300 m felszerkezet hosszú, melynek legnagyobb támaszköze kb. 160 m, új gyalogos-kerékpáros Duna feletti híd és a csatlakozó Dunabogdányi kerékpárúti szakasz (PST: B001.11) összesen egybefüggően ~ 1,5 km hosszon engedélyezési, és kiviteli tervének elkészítése alábbiak szerint:

A következő munkarészek képezik a tervező feladatát:

— engedélyes és kiviteli tervek elkészítése (kerékpárforgalmi létesítmények, illetve szükség szerint a hozzá kapcsolódó műtárgyak, közművek tervezése),

— a szükséges engedélyek megszerzése, illetve a hatósági eljárásokban való közreműködés,

— kisajátítási tervek elkészítése, földhivatali és építéshatósági záradékának beszerzése, szükség esetén településrendezési eszköz módosítása

— az EVD felülvizsgálata keretében a természetvédelmi munkarészek felülvizsgálata, és engedélyeztetése

Az Eurovelo 6 kerékpár útvonal fejlesztése a Dömös-Szentendre szakaszon Tanulmányterv részeként elkészült EVD, illetve KHT, engedélyezési tervkészítéssel kapcsolatos felülvizsgálata és az esetleges módosításhoz szükséges környezetvédelmi dokumentációk elkészítése.

AK „EVD” alatt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti Előzetes Vizsgálati Dokumentációt érti.

AK „KHT” alatt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti Környezeti Hatástanulmányt érti.

Részletek a KD-ban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az M/2.1. pont szerinti szakember 36 hónap feletti, hídszerkezeti tervezés területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi többlettapasztalata (max. 24 hó) (hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M/2.2. pont szerinti szakember 36 hónap feletti, közút tervezése területén szerzett útépítési szakági tervezői többlettapasztalata (max. 24 hó) (hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M/2.3. pont szerinti szakember 36 hónap feletti, hídszerkezeti tervezési szakterületen szerzett többlettapasztalata (max. 24 hó) (hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M/2.4. pont szerinti szakember 36 hónap feletti, természetvédelmi területen szerzett többlettapasztalata (max. 24 hó) (hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

VEKOP-4.1.1-15-2017-00012

II.2.14)További információk

1. A II.2.7) pontban feltüntetett időtartam a szerződés hatálybalépéstől számítandó, azzal, hogy AK a 12 hónap időtartam alatt 365 naptári napot ért a Szerződésben részletezettek szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Mindkét rész tekintetében:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

1. Előzetes igazolási mód:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 4. § (1) bek., 6-7. § szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közösen ajánlattevők mindegyike külön űrlapot nyújt be. Irányadó a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek.

Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik, hogy a kizáró okok nem állnak fenn és megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69.§ (4) bek. szerint benyújtandó ig. kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot.

A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az EEKD-ot csak a II rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat megfelelően kitöltve köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani arra vonatkozóan, hogy az alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alatt.

A Kr. 13. §-ára tekintettel Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Amennyiben van, ajánlattevőnek csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemleges nyilatkozat is csatolandó.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott ajánlattevőnek a Kr. 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a Kr. III. fejezete szerinti, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz amelyek elérhetőségét a gazdasági szereplőknek fel kell tüntetniük az EEKD-ban, azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kr. előírja.

Irányadó a Kbt. 64. §, a 69. § (11a) bek., a 74. § (1) bek. és a Kr.1-8. §, 10. §, 12-16. §.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Igazolási mód:

Előzetes igazolás során AK elfogadja AT-nek az EEKD-ben foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Rész α:)! Az engedély/jogosítvány másolatát, a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5) bek-re is (csak abban az esetben csatolandó, amennyiben nem szerepel az Ajánlatkérő által is elérhető ingyenes adatbázisban.) Ennek értelmében AK a Kbt. 65. § (1) bek c) szerinti alk.követelményt a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, a https://www.mmk.hu oldalon ellenőrzi. Dokumentumok benyújtása az előzetes igazolást követően AK erre vonatkozó felhívására a Kbt. 69. § (4) bek alapján. Kbt. 65. § (1) bek c) pont köv igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság/engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. Kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

Kbt.65.§(1)bek.c)pont szerinti köv.igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. Kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(9) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. előírásaira

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő (kapacitást biztosító szervezet) a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD-ban foglalt előzetes nyilatkozatát köteles benyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelést illetően. AK az EEKD IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan, a közbeszerzés tárgyából (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11)-(12), Kbt. 69. § (11a) bek., és a Kr. 19. § (3) és (7) bek. irányadó az igazolás során.

Részletek a KD-ban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el:

— az 1. rész esetében a nettó: 40 000 000 forintot,

— a 2. rész esetében a nettó: 130 000 000 forintot.

A követelményben előírt fogalommeghatározások kapcsán lásd a KD I. kötetet.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Mindkét rész vonatkozásában irányadó:

Ajánlattevő (kapacitást biztosító szervezet) a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD-ban foglalt előzetes nyilatkozatát köteles benyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelést illetően. AK az EEKD IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3b) bek. alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 9 éven (108 hónap) belül befejezett, de legfeljebb 12 éven (144 hónap) belül megkezdett, legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjaiban előírt módon.

A Kr. 22. § (2) bek. alapján a referenciaigazolásnak vagy a referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell a következő adatokat:

— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

— a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal!),

— a teljesítés időtartamát, azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal!),

— a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kr. 21. § (3b) bek. alapján AK előírja, hogy a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 12 éven (144 hónap) belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás- a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek.szerinti adatok feltüntetése is szükséges. A Kr. 22. § (5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján csatolnia kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!). Az önéletrajznak tartalmaznia kell annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, és a jogosultság megszerzésének időpontja akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek., a Kbt. 69. § (11a) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.

Részletek a KD-ban.

Az M/1 és az M/2 követelmény körében az ajánlatkérő által előírt fogalommeghatározás - ide nem értve a jogszabály által definiált fogalmakat -valamennyi eleme az alkalmassági követelmény szerinti fordulatként ismertetendő a csatolandó igazolásban.

Ajánlatkérő szakember esetén e körben elfogadja, ha nem kerül ismertetésre valamennyi fordulat, de hivatkoznak arra, hogy az ajánlati felhívásban előírt munkakör/pozíció/feladat/munka tartalma azonos az ajánlati felhívásban megadott definícióval.

Amennyiben a referencia szerinti szerződés alapján a feladatát képezte az építési engedély megszerzése is és az engedélyezési terv készítése tárgyában az engedélyező Hatóság az engedélyt kiadta és az alkalmasság követelmény igazolási módjaként csatolandó iratból megállapítható az engedély száma és a kiadás időpontja, az e körben előírt fogalommeghatározás (engedélyezési terv) tartalmi elemeinek való megfelelősége igazolt, így annak ismertetése nem szükséges.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 9 évben (108 hónapban) összesen nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:

Az 1. rész:

M/1.1. összesen legalább 6,0 km hosszú, új és/vagy meglévő nyomvonalon tervezett, kerékpárút és/vagy országos közút engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek elkészítése tárgyú referenciával;

Az M/1.1. referencia követelmény igazolható egy vagy több szerződésből is.

M/1.2. összesen legalább 6,0 km hosszú, új és/vagy meglévő nyomvonalon tervezett, kerékpárút és/vagy országos közútra vonatkozó EVD és/vagy KHT készítése és/vagy felülvizsgálata tárgyú referenciával.

M/1.2. referencia követelmény igazolható egy vagy több szerződésből is.

A 2. rész:

M/1.1. legalább 70 m támaszközű vízfolyás feletti, új, országos és/vagy helyi közúti, vagy gyalogos vagy gyalogos és kerékpáros vagy kerékpáros híd engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek elkészítése tárgyú referenciával;

Ajánlattevő egy vagy több támaszközű híddal is megfelelhet. Ez esetben egy támaszközű híd esetén a híd támaszközének kell legalább 70 m-nek, több támaszközű híd esetén legalább az egyik támaszköznek kell legalább 70 m-nek lennie

Az M/1.1. referencia követelmény igazolható egy vagy több szerződésből is.

M/1.2. összesen legalább 1,0 km hosszú, új és/vagy meglévő nyomvonalon tervezett, kerékpárút és/vagy országos közút engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek elkészítése tárgyú referenciával;

Az M/1.2. referencia követelmény igazolható egy vagy több szerződésből is

M/1.3. összesen legalább 1,0 km hosszú, új és/vagy meglévő nyomvonalon tervezett, kerékpárút és/vagy országos közútra vonatkozó EVD és/vagy KHT készítése és/vagy felülvizsgálata tárgyú referenciával.

M/1.3. referencia követelmény igazolható egy vagy több szerződésből is.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

Az 1. rész:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint

— összesen legalább 36 hónap közút tervezése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal

M/2.2. legalább 1 fő úttervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint

— legalább 36 hónap közút tervezése területén szerzett útépítési szakági tervezői szakmai tapasztalattal.

M/2.3. - legalább 1 fő tartószerkezeti tervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „T” vagy „HT” (vagy ezekkel egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint

— legalább 36 hónap tartószerkezeti vagy hídszerkezeti tervezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal.

M/2.4. legalább 1 fő környezetvédelmi szakemberrel, aki rendelkezik a 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet szerinti „SZTV 2.1.” (élővilágvédelem) (vagy azzal egyenértékű) szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel valamint,

— legalább 36 hónap természetvédelmi szakértői szakmai tapasztalattal.

A 2. rész:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „HT” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint

— összesen legalább 36 hónap hídszerkezeti tervezése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal

M/2.2. legalább 1 fő úttervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint

— legalább összesen 36 hónap közút tervezése területén szerzett útépítési szakági tervezői szakmai tapasztalattal.

M/2.3. legalább 1 fő hídszerkezeti tervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „HT” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel valamint

— legalább összesen 36 hónap hídszerkezeti tervezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal.

M/2.4. legalább 1 fő környezetvédelmi szakemberrel, aki rendelkezik a 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet szerinti „SZTV 2.1.” (élővilágvédelem) (vagy azzal egyenértékű) szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint

— legalább összesen 36 hónap természetvédelmi szakértői szakmai tapasztalattal.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azaz a szakemberek közötti átfedés nem megengedett.

Valamely részre bemutatott szakember a másik részre is bemutatható.

Fogalommeghatározások karakterkorlát miatt VI.4.3)

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Mindkét rész esetén irányadó rendelkezés:

Teljesítési biztosíték: mértéke a nettó tervezői díj 5 %-a a szerződés és a Kbt. 134. § (1)-(2), (4)-(6), (8) bek. szerint, érvényességi ideje: okirati formában nyújtott biztosíték esetén a teljesítési határidő+45 nap, nem okirati formában nyújtott biztosíték esetén a teljesítési határidő napja

Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díjának 0,5 %-a/nap

Hibás teljesítési kötbér: érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja 15 %-a

Hibák kijavítására, hiányosságok pótlására előírt póthatáridőre vonatkozó kötbér: érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja 1 %-a

A kötbérek maxiuma: nettó tervezői díja 15 %-a

Jótállási idő: 36 hónap

Jótállási biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a, érvényességi ideje: okirati formában nyújtott biztosítékok esetében a végszámla benyújtásától számított 36 hónap+45 nap

Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20 %-a

Forrás: VEKOP és hazai, a szerződés utófinanszírozott.

AK előleget nem biztosít, az ajánlattétel, szerződés és kifizetés pénzneme: HUF.

A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint kerül kifizetésre. Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bek., ill. a Ptk. 6:155.§.

Irányadó a Kbt. 27/A.§-a.

További részletek (ideértve a számlázási ütemtervet) a KD-ban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/11/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/11/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására az EKRr. 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK jelen eljárást a Kbt. 41. § (3) bek., ill. az EKRr. szerint az EKR-n keresztül kívánja lebonyolítani, ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el. Az ajánlatot elektronikusan kell benyújtani.

2. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött mindkét részben:

Mértéke: 1. rész: 600 000 Ft, 2. rész: 2 000 000 Ft

AK fizetési számlaszáma: 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB)

Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerinti módokon. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a KD tartalmazza.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az AK kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire.

4. AK egyik részben sem írja elő a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk megadását.

5. Ajánlattevőnek a felolvasólap mellékletében mindkét részben meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül a munkadíj mellett feltüntesse a szerződéstervezet SZF 11. alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok ellenértékét is.

6. Az alkalmasság követelményei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

7. AK kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

8. A IV.2.6. pontban megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

9. AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az 1. rész tekintetében min. 50 000 000 Ft/év és min. 25 000 000 Ft/káresemény mértékű, a 2. rész tekintetében min. 100 000 000 Ft/év és min. 50 000 000 Ft/káresemény mértékű érvényes tervezői tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás meglétét írja elő.

10. AK mindkét részben a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2020/60. sz., 2020.3.25.) a mennyiségi részszempont (ár) esetében a fordított arányosítás, a 1-4. sz. minőségi résszempontok esetében az egyenes arányosítás, melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki. A 1-4. sz. minőségi részszempont esetében 24 hónap a maximálisan figyelembe vehető megajánlott többlettapasztalat, mely a maximálisan adható 10 pontot kapja.

11. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által bemutatott szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet, illetve a 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, illetve a Természetvédelmi Szakértői névjegyzékben ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

1. rész:

M/2.1-2.2. pont – „KÉ-K” jogosultság

M/2.3. – „T” vagy „HT” jogosultság

M/2.4. – „SZTV 2.1” jogosultság

2. rész:

M/2.1. – „HT” jogosultság

M/2.2. – „KÉ-K” jogosultság

M/2.3. – „HT” jogosultság

M/2.4. – „SZTV 2.1” jogosultság

12. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.

13. AK a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71. § (6) bek.).

14. AK a Kbt. 53. § (5) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Visegrád – Szentendre közötti szakaszára vonatkozó környezetvédelmi határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított peres eljárás (Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – 5.K.27/100/2020. ikt. sz.) az ajánlati kötöttség időtartama alatt nem kerül megszüntetésre.

15. Rövidítések:

AK – Ajánlatkérő

EKRr. – 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet

Kr. – 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet

EKR – elektronikus közbeszerzési rendszer

KD – közbeszerzési dokumentumok

16. A felhívásban és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók.

17. A megjelölt határidők EKR rendszeridő szerint értendők.

18. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a KD tartalmazza.

19. A 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 21. § (10) bek. szerinti adat: dr. Tóth Anita ügyvéd, lajstromszám: 00232, dr. Wellmann-Kiss Katalin ügyvéd, lajstromszám: 00241

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság az alkalmasság minimumkövetelménye(i) kiegészítése karakterkorlát miatt:

Ajánlatkérő a felhívásban meghatározott fogalmak alatt mindkét rész vonatkozásában a következőket érti:

— „országos közút” alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (1) bek.-ben foglaltakat érti,

— „kerékpárút” alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (1) bek.-ben foglaltakat érti,

— „engedélyezési terv” alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi tervfázist tartalmazó engedélyezési tervet,

— „kiviteli terv” alatt a megépítendő munka egészére vonatkozó, valamennyi munkafázist tartalmazó kiviteli tervet érti

— „támaszköz” alatt a felszerkezet két szomszédos alátámasztásának középvonala között mért vízszintes távolságát értjük,

— vízfolyás alatt: a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. pontban rögzített értelmező rendelkezés szerint szerint a folyam, folyó, patak, ér, csatornák, időszakos vízfolyás, vízmosás értendő

— Projektvezető helyettesi szakmai gyakorlat alatt azt a szakembert érti, aki egy adott tervezési projekten a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában,

— projektvezetői gyakorlat alatt a projektcélok megvalósulásáért felelős szakember olyan gyakorlatát érti, amely kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására.

Ajánlatkérő „EVD” alatt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti Előzetes Vizsgálati Dokumentációt érti.

Ajánlatkérő „KHT” alatt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti Környezeti Hatástanulmányt érti.

Az M/1) és az M/2) pontban előírt fogalommeghatározás alkalmassági követelményként értelmezendő.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/10/2020