Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 504431-2021

06/10/2021    S194

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2021/S 194-504431

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Matyasovszky Marcell
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368542
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Debrecen - Füzesabony vasútvonal korsz. I. ütem

Hivatkozási szám: EKR001157712019
II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Debrecen - Füzesabony vasútvonal korsz. I. ütem

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
45234160 Felsővezeték építése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71540000 Építésvezetői szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen - Füzesabony vasúti vonalszakasz (~19+00 - ~164+00 hmsz. között)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

I.Alapmennyiség

A 108. sz. vasútvonal Debrecen állomás (bez.)-Macs állomás (bez.) vasúti vonalszakaszának (~19+00 - ~164+00 hmsz.) átépítése az átmenő fővágányokon és a csatlakozó nyíltvonalakon a 108. sz. vasútvonal esetében v=80/100 km/h, a 100. sz. vasútvonal esetében v=160 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre, az állomási vágányokon v=40 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre.

Meglévő nyomvonal felújítása (~11,6 km) és szükséges korrekció építése (~3,6 km), Debrecen állomás és Tócóvölgy állomás között kétnyomúsítás építése. Állomáson központi állítású, biztosítóberendezésbe kötött, váltófűtéssel ellátott kitérők beépítése. Térvilágítás kiépítése és átalakítása az állomásokon és a létesülő megállóhelyeken. Felsővezetéki rendszer átalakítása Debrecen állomáson. Új állomási és vonali biztosítóberendezések építése, Debrecenben a jelenlegi biztosítóberendezés átalakítása központi forgalomirányító rendszer kialakítása a vonalszakaszon és központi forgalomirányítási központ létesítése Macs Ipari Park állomáson. Új kábelalépítmény és kábelhálózat kiépítése az állomásokon és a vonalon. Integrált vasúti távközlő rendszer kiépítése. Zajvédő fal építése, aszfalt burkolatú út, kerékpárút és járda építése, burkolt vágányok és rakterületek építése, a csatlakozó útszakaszokkal. Debrecen állomáson az üzemi épület átalakítása, Tócóvölgy állomáson a jelenlegi felvételi épület átalakítása, Macs Ipari Park állomáson új üzemi épület építése, Macs állomáson a jelenlegi felvételi épület helyén új felvételi épület építése. A megállóhelyeken esőbeállók telepítése.

Főbb mennyiségek:

- hézagnélküli vágány építése 54/60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljakkal 31,4 km hosszban

- Debrecen állomás átépítése során 3 csoport B60-XI kitérő beépítése, 2 csoport B60-800 kitérő beépítése, 40 mező előregyártott gumielemes közúti útátjáró építése, 12 mező előregyártott gumielemes gyalogos átjáró építése,

- Tócóvölgy állomás átépítése során, 6 csop. új B60-XI kitérő beépítése, 2 csop. új B54-XI kitérő beépítése, 5 csop. új B54-XIII kitérő beépítése, 4 csop. új B60-800 kitérő beépítése, 32 mező előregyártott gumielemes közúti útátjáró építése, 10 mező előregyártott gumielemes kerékpáros átjáró építése, 14 mező előregyártott gumielemes gyalogos átjáró építése,

- Macs Ipari Park állomás építése során 2 csop. új B60-XI kitérő beépítése, 14 csop. új B54-XI kitérő beépítése, 2 csop. új B54-XIII kitérő beépítése, valamint 46 mező előregyártott gumielemes útátjáró építése, 8 mező új előregyártott vasbetonelemes átjáró építése.

- Macs állomás átépítése során, 2 csop. új B60-XI kitérő beépítése, 1 csop. új B54-XII kitérő beépítése, 1 csop. új B54-XIII kitérő beépítése, valamint 7 mező új előregyártott gumielemes közúti útátjáró építése

- a kitérők cseréje vagy beépítése mind a négy állomáson al-és felépítménnyel együtt valósul meg.

- számítógép által vezérelt villamos váltófűtés kiépítése az összes beépített kitérőben,

- távközlő rendszer átalakítása 4 állomáson

- vasúti műtárgyak: 7 db kisműtárgy építése/átépítése/felújítása, 3 db nagyműtárgy átépítése

- ~ 22 000 m2 aszfaltburkolatú út építése, 51 000 m2 beton burkolatú rakterület

- új biztosítóberendezés és távközlési hálózat kiépítése a teljes vonalszakaszon

- kivitelezéshez szükséges minden egyéb terv elkészítése, szükséges nyilatkozat, jóváhagyás beszerzése a nyertes Ajánlattevő feladatát képezi

II.Opcionális mennyiség

- hézagnélküli vágány építése 54/60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljakkal 2 vkm hosszban

- Macs Ipari Park állomás építése során 2 csoport új B54-XI kitérő beépítése, 8 mező új előregyártott gumielemes üzemi átjáró építése

- 33 000 m2 beton burkolatú rakterület

- Konténerterminál parkoló-19 215 m2

A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlat csak a közbeszerzés tárgyának egészére, azaz az alapmennyiségre + opcionális mennyiségre együtt tehető.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 042-098310

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Debrecen - Füzesabony vasútvonal korsz. I. ütem

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
20/02/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32314863
Postai cím: KARIKÁS FRIGYES UTCA 20
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: ISTVAN.SARVARY@VHID.HU
Telefon: +36 204789606
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 54 859 115 262.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 3. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma 2021. szeptember 21.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/10/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
45234160 Felsővezeték építése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71540000 Építésvezetői szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen - Füzesabony vasúti vonalszakasz (~19+00 - ~164+00 hmsz. között)

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

I.Alapmennyiség

A 108. sz. vasútvonal Debrecen állomás (bez.)-Macs állomás (bez.) vasúti vonalszakaszának (~19+00 - ~164+00 hmsz.) átépítése az átmenő fővágányokon és a csatlakozó nyíltvonalakon a 108. sz. vasútvonal esetében v=80/100 km/h, a 100. sz. vasútvonal esetében v=160 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre, az állomási vágányokon v=40 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre.

Meglévő nyomvonal felújítása (~11,6 km) és szükséges korrekció építése (~3,6 km), Debrecen állomás és Tócóvölgy állomás között kétnyomúsítás építése. Állomáson központi állítású, biztosítóberendezésbe kötött, váltófűtéssel ellátott kitérők beépítése. Térvilágítás kiépítése és átalakítása az állomásokon és a létesülő megállóhelyeken. Felsővezetéki rendszer átalakítása Debrecen állomáson. Új állomási és vonali biztosítóberendezések építése, Debrecenben a jelenlegi biztosítóberendezés átalakítása központi forgalomirányító rendszer kialakítása a vonalszakaszon és központi forgalomirányítási központ létesítése Macs Ipari Park állomáson. Új kábelalépítmény és kábelhálózat kiépítése az állomásokon és a vonalon. Integrált vasúti távközlő rendszer kiépítése. Zajvédő fal építése, aszfalt burkolatú út, kerékpárút és járda építése, burkolt vágányok és rakterületek építése, a csatlakozó útszakaszokkal. Debrecen állomáson az üzemi épület átalakítása, Tócóvölgy állomáson a jelenlegi felvételi épület átalakítása, Macs Ipari Park állomáson új üzemi épület építése, Macs állomáson a jelenlegi felvételi épület helyén új felvételi épület építése. A megállóhelyeken esőbeállók telepítése.

Főbb mennyiségek:

- hézagnélküli vágány építése 54/60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljakkal 31,4 km hosszban

- Debrecen állomás átépítése során 3 csoport B60-XI kitérő beépítése, 2 csoport B60-800 kitérő beépítése, 40 mező előregyártott gumielemes közúti útátjáró építése, 12 mező előregyártott gumielemes gyalogos átjáró építése,

- Tócóvölgy állomás átépítése során, 6 csop. új B60-XI kitérő beépítése, 2 csop. új B54-XI kitérő beépítése, 5 csop. új B54-XIII kitérő beépítése, 4 csop. új B60-800 kitérő beépítése, 32 mező előregyártott gumielemes közúti útátjáró építése, 10 mező előregyártott gumielemes kerékpáros átjáró építése, 14 mező előregyártott gumielemes gyalogos átjáró építése,

- Macs Ipari Park állomás építése során 2 csop. új B60-XI kitérő beépítése, 14 csop. új B54-XI kitérő beépítése, 2 csop. új B54-XIII kitérő beépítése, valamint 46 mező előregyártott gumielemes útátjáró építése, 8 mező új előregyártott vasbetonelemes átjáró építése.

- Macs állomás átépítése során, 2 csop. új B60-XI kitérő beépítése, 1 csop. új B54-XII kitérő beépítése, 1 csop. új B54-XIII kitérő beépítése, valamint 7 mező új előregyártott gumielemes közúti útátjáró építése

- a kitérők cseréje vagy beépítése mind a négy állomáson al-és felépítménnyel együtt valósul meg.

- számítógép által vezérelt villamos váltófűtés kiépítése az összes beépített kitérőben,

- távközlő rendszer átalakítása 4 állomáson

- vasúti műtárgyak: 7 db kisműtárgy építése/átépítése/felújítása, 3 db nagyműtárgy átépítése

- ~ 22 000 m2 aszfaltburkolatú út építése, 51 000 m2 beton burkolatú rakterület

- új biztosítóberendezés és távközlési hálózat kiépítése a teljes vonalszakaszon

- kivitelezéshez szükséges minden egyéb terv elkészítése, szükséges nyilatkozat, jóváhagyás beszerzése a nyertes Ajánlattevő feladatát képezi

II.Opcionális mennyiség

- hézagnélküli vágány építése 54/60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljakkal 2 vkm hosszban

- Macs Ipari Park állomás építése során 2 csoport új B54-XI kitérő beépítése, 8 mező új előregyártott gumielemes üzemi átjáró építése

- 33 000 m2 beton burkolatú rakterület

- Konténerterminál parkoló-19 215 m2

A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlat csak a közbeszerzés tárgyának egészére, azaz az alapmennyiségre + opcionális mennyiségre együtt tehető.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 05/03/2020
Befejezés: 31/05/2023
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 65 693 202 977.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32314863
Postai cím: Hermina út 17.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: ISTVAN.SARVARY@VHID.HU
Telefon: +36 204789606
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

III.1.Szerz Felek megállapnak,hogy a változt érintett és a változt nem érintett műsz tartalom tételes megbontását jelen szerződésmód mellékletét képező Mérnök által elfogadni javasolt táblázat alapján Felek elfogadottnak tekintik a szerz teljesítése során.

III.2.Szerződő Felek megállapodnak, hogy a K D foglaltakat meghaladóan elrendelt kivitelezési fdattal összefüggben a Váll Szerz Megállap 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„4.1 A Vállalkozó a hiánytalan, a jelen Szerződés, valamint a vonatkozó jogszabályok és szabványok által előírt minőségi követelményeknek megfelelő teljesítésért az alábbi ellenszolgáltatásra (átalánydíj) jogosult.

Az alapmennyiség és a teljes opcionális menny. teljesítéséért járó átalánydíj összege: 65 693 202 977,-Ft +ÁFA, amelyből az

- alapmennyiség értéke tartalékkeret nélkül: 61 232 725 476,-Ft + ÁFA, („Vállalkozói Díj"),

- a teljes opcionális rész értéke tartalékkeret nélkül összesen: 4 460 477 501,- Ft + ÁFA, („Opcionális Munka Ellenértéke").

III.3. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozási Szerz Megállap 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„4.3. Tartalékkeret

4.3.1. A Megrendelő Tartalékkeretet határozott meg. A Tartalékkeretnek az alapmennyiség teljesítése során fel nem használt része teljes egészében felhasználható az opcionális feladatok teljesítése során. A Tartalékkeret összege: 195 658 091,-Ft+ ÁFA, azaz Százkilencvenötmillió-hatszázötvennyolcezer- kilencvenegy forint + általános forgalmi adó (Az alapmennyiség és a teljes opcionális mennyiség teljesítéséért járó tartalékkerettel növelt Átalánydíj: 65 888 861 068,- Ft +ÁFA).

4.3.2. A Tartalékkeret felhasználásának szabályait a Vállalkozási Szerződéses Feltételek határozzák meg.

4.3.3. Megrendelő az opciós mennyiség tekintetében nem határozott meg Tartalékkeretet.”

III.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozói Szerződéses Megállapodás 8.1.1.1. pontja a 8.1. pont más pontjainak változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint módosul:

„8.1.1. A Teljesítési Biztosíték mértéke a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozói Díj és a Szerződéses Megállapodás 4.1. pontjában foglalt, Opcionális Munka általános forgalmi adó nélkül számított Ellenértékének 5 (öt) %- a, az alábbiak szerint:

8.1.1.1. Az opciós mennyiség lehívására vonatkozó jog gyakorlásáig Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj (tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás) 5%-ának, 3 061 636 274,- Ft-nak, azaz nettó Hárommilliárd-hatvanegymillió-hatszázharminchatezer-kettőszázhetvennégy forintnak megfelelő összegű Teljesítési Biztosítékot köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A Vállalkozó a jelen Szerződés hatálybalépésével egyidejűleg köteles a Teljesítési Biztosítékot a Szerződéses Feltételek szerint a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.”

III.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozói Szerződéses Megállapodás 8.2.1.2. és 8.2.1.3. pontja a 8.2. pontja más pontjainak változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint módosul:

„8.2.1.1. A Jótállási Biztosíték mértéke a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozói Díj és a Szerződéses Megállapodás 4.1. pontjában foglalt Opcionális Munka általános forgalmi adó nélkül számított Ellenértékének 5 (öt) %-a az alábbiak szerint:

8.2.1.2. Amennyiben az opciós mennyiség lehívására nem kerül sor, úgy a Jótállási Biztosíték mértéke a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, nettó 3 061 636 274,-Ft-nak, azaz nettó Hárommilliárd-hatvanegymillió-hatszázharminchatezer-kettőszázhetvennégy forint, illetve amennyiben a Szerződés szerint Rész Műszaki Átadás-átvétel kerül rögzítésre, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső nettó Vállalkozói Díj 5 %-a.

8.2.1.3. Az opciós mennyiség lehívása esetén a Jótállási Biztosíték mértéke a nettó Vállalkozói díj és a Szerződéses Megállapodás 4.1. pontjában foglalt Megrendelő által lehívott opcionális munka általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékének 5 (öt) %-a, 3 284 660 149,- Ft azaz Hárommilliárd-kettőszáznyolvannégymillió-hatszázhatvanezer-száznegyvenkilenc forint.”

III.6.Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozói Szerződéses Megállapodás 9. pontja az alábbiak szerint módosul:

„ 9. Teljesítési határidők

9.1 A szerződés teljesítési határideje:

# „a Debrecen - Füzesabony vasútvonal korszerűsítése I. ütem” projekt 3. sz. szerződésmódosítás mellékletében megjelölt változtatással nem érintett műszaki tartalom (I. Építési Szakasz) megvalósításának teljesítési határideje 2021. december 31. (a továbbiakban: „Részhatáridő”), amely határidő kötbérterhes határidőnek minősül;

# „a Debrecen - Füzesabony vasútvonal korszerűsítése I. ütem” projekt 3. sz. szerződésmódosítás mellékletében megjelölt változtatással érintett műszaki tartalom (II. Építési Szakasz) megvalósításának teljesítési határideje 2023. május 31. (a továbbiakban: „Befejezési Határidő”) napja, amely határidő kötbérterhes határidőnek minősül és magába foglalja a sikeres műszaki átadás-átvételt is.”

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A VIF/80311/2020-ITM elrendelő„a Nemzeti Konténerterminál Hálózat Fejl és Üzemeltető KFT által 2020.I.élévben készíttetett„Nyugat-magyarorszi,Középmagy-,D-k-magyarorszi,É-k-magyarorszi régiókban tervezett Intermod Konténerterminál kialakítra vonatk tanulmány" eredm alapján VASÚT-I/A,VASÚT-2/A,VASÚT-2/E fdkat kiegészkkel szüks elvégezni a Khatban fogl fdok sérelme nélkül.

VIF/102140/2020-ITM alapján,hogy a Macs Ipari Park áll tervének és hatályos ép engek mód-sát a Terminál 2.ütemének megf kell elvégezni az elrendelő levélben részl műsz tart mellett;a jelenleg folyban lévő, kivitre vonatk Szerz munkáit a fenti tervezési tart figybe vételével lehet elvégezni. Megr K-52323/2020 ikt tájékoztatta a Vállt, a közbesz elj során kiadott kiviteli tervek felülvizsg és hatályos építési engek mód-sát tette szüks Macs Ipari Park állomás tervei vonatkban.A 1213/2021.(IV.29.) Korm. hatban döntött a debreceni Észak Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összef vasúti infrastr-fejlesztések 2. ütemének részbeni megvalról,a Khat melléklete tartalmazza a tárgyát képező vasúti elemeket.A Szerz KDban foglalt műsz tartalm megépítését érinti a fenti tanulmány a jelenleg folyó vasútép munkák a közeljövőben indítani tervezett elemeknek megfelelően valósuljanak meg.Fenti körülményekre tekVáll a tervek és hatályos építési engek módsát elvégezte.Megrfentiek szerint K-21365/2021 ikt utasította Vállzót az I.ütem szerz műszaki tartalmtól el nem választhó fdatok meghatra és Megri elfogsát követően azok elvégzésére.Váll Kérelmét 2021-DF-P-K-01022 benyújtotta.A kérelem mellékleteként ütemtervet,tételesen kidolg költségigény kimutnyújtott be,2021-DF-P-K-01041 ihpban szakágibontva beny a műsz tart részl bemutatását.

Mérnök FUDE/DLM/2021/252 vélemben és FUDE/DLM/2021/255 kiegben a Váll által kérelemben kidolg műsz tartalommal,költségigénnyel,hidőmódi igénnyel összefben megadta egységes szerkezetbe foglalt véleményét.Megr árszakértője 2021.08.17-én kelt vélem érintett műsz tartalom vonatkban a Vállkérelmének mellékl benyújtott költségig kimutatás mérnökFUDE/DLM/2021/252,FUDE/DLM/2021/255 vélemek felülvizsg alapján elfogad jav. Mérnök FUDE/DLM/2021/252 vélem megállap,hogy „a Váll által beadott szerzmód kérelem 2021 DF-P-K-01022 mell szereplő „Részlütemterv” az egyes munkafolyamatok kalkulált átfutási ideje reális, megfelel a munkák műszaki megvalhoz.” Mérnök FUDE/DLM/2021/252 ikt véleménye és annak FUDE/DLM/2021/255 ikt kieg alapj megállapra került,hogy a Váll valamennyi szakág tekintetében részl bemut műsz tartalom megval a kivit folyamatával összef,attól műsz nem elválasztható. Mérnök FUDE/DLM/2021/252 véleményeésFUDE/DLM/2021/255 kiegész megállap,hogy a kérelmében részl bemutatott műsz tartalom megval a projekt teljesítéséhez szükséges, Mérnök megállap bemutatott költségigény elfogadható és a határidő módosítását Váll által előterj ütemtervben foglal szerint javasolja Megr részére elfogadni,amely alapján a telj hidő 2023.05.31. Az eredeti szben nem szereplő munkák olyan mértékbenösszefüggnek a szerz eredeti műsz tartalmával,hogy műszaki okból azok megvalsa a szerztől nem elválaszthatóak, a szerződő fél személyének váltsa a projekt megvali idejének jelentős meghosszabbt eredményezné,megállapíth,hogy a fdtok műsz tartalmára tekint nem értelmhető a Szerz Fél személyének változása,az AK számára jelentős hátránnyal,költségek megsokszorozódásával,a Szerzben rögz garanciák alkalmaznak részbeni ellehetetlenülésével járna.Az ellenérték növek az eredeti szerz értékének 19,75 %-a,amely alapján megállapíth,hogy a növekedés nem haladja meg az eredeti Szerz értékének 50%-át.

A Kbt. 141. § (4) bek b) szereplő feltételek az alábbiak szerint teljesülnek:a munkák, nem szerepelnek az eredeti szerzben,a kiadott KD ezzel összefben a Váll számára fdatot nem határoztak meg, Váll sem a fdattal,annak költsvel az ajánlata megtételekor nem számolhatott,ugyanakkor e változtatás figy kívül hagyása meghiúsítaná a szerz teljesíthez szüks tevékenysek megvalósítt.

A megr munkák vonatkban mérnök véleménye alapján megállapíth,hogy azok utólagosak és szükségesek,a szerződés műsz tartalmától nem elválaszthatóak,a szerződésmód megfelel a Kbt141§(4)bek b) pontjának.Mindezek mellett Felek állásp,hogy jelen módosítás a Kbt.141.§(4)bekc.) pontjában foglalt szmód jogcím feltételeinek is megfelel.Afenti indokok alapján a Felek sem a Szerz megkötkor,sem a közbesz elj nem számolh az Orsz Intermod Konténerterm Hálózat részeként tört megépítés követelményével.Váll kieg tett a kérelmhez kapcs,amelyben kérte a műsz tart két részre történő bontását és a telj hidő megbont, a meghatt fdatok csak a MACS Ipari Park állomás megépvel összefüggő munkák bef hidejére vannak kihatással,az elrendsel nem érintett fdatokat Váll az eredetileg vállalt hidőben elvégzi.Váll kérelmének mellként csatolt táblázatban megküldte a változt érintett,változt nem érintett részek elhatárolását,ami 3. sz. szmódosítás elválaszthatatlan mell képezi.Mérnök FUDE/DLM/2021/259vélemény megállap,Váll kérelem megf tartalm a vált nem érintett és vált érintett tételek megbont. vált nem érintett műsz tartalom megval hideje 2021.12.31.,váltl érintett műszi tart megval hideje 2023.05.31.Mérnök úgy ítéli meg,hogy a Váll által kezdem hidő megbontása,a bemutatott részek tekintben a rész műsz átadás-átvételi eljárás Szerz fogl feltételeinek megf lefolytatása biztosítottak.

Felek megállap,hogy a vált érintett és nem érintett műszaki tartalom tételes megbontása alapján a Szerz két építési szakaszra osztják fel,azt a jelen szerzmód mell képező Mérnök által elfogadni javasolt táblázat alapján Felek által elfogadottnak tekintik a szerz teljesítése során.Fentiekre tekintettel Felek közös megegyezéssel a bef hidőt oly módon módosítják,hogy a vált nem érintett műsz tartmegvalnak telj hideje 2021.12.31., vált érintett műsz tart megval telj hideje 2023.05.31. fent leírt többlet fd elrendvel összefügg Felek közös megegysel a Váll díjat mód,pügyi forrását a ZV990008 számú,VIF/465-8/2021-ITM_SZERZTám Szerz 2. sz. mód bizt

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 55 419 436 737.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 65 693 202 977.00 HUF