A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 505317-2017

19/12/2017    S243

Magyarország-Sopron: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák

2017/S 243-505317

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK25161
Postai cím: Kolostorhegy utca 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Margit
E-mail: info@banfalvakolostor.hu
Telefon: +36 14578040
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://letoltes.cordict.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://letoltes.cordict.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: CORDICT Kft.
Postai cím: Attila út 79. 1/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szabó László
E-mail: szabo.laszlo@cordict.hu
Telefon: +36 17927404
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.cordict.hu/
A felhasználói oldal címe: http://letoltes.cordict.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: CORDICT Kft.
Postai cím: Attila út 79. 1/7.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szabó László
Telefon: +36 17927404
E-mail: szabo.laszlo@cordict.hu
Fax: +36 17927447
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.cordict.hu/
A felhasználói oldal címe: http://letoltes.cordict.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Örökségvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kivitelezési szerződés.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kivitelezési szerződés a GINOP-7.1.1-15-2015-00002 azonosítószámú projekt keretében a "Majki Kamalduli Remeteség turisztikai célú fejlesztése II.ütem" című projekt megvalósításához szükséges építőipari, restaurátori, táj- és kertépítészeti kivitelezési feladatok ellátására.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
45112712 Tereprendezési munkák kertekben
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

2840 Oroszlány-Majkpuszta, (HRSZ: 061/9; 072,073,074/19,20, 078)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

I. A műemléki épületre vonatkozó fejlesztés műszaki leírása:

Mennyiségi adatok:

Fejlesztési terület nettó [m2] bruttó [m2].

Meglévő épületek.

Cellaházak – 17 db 986,00 1 360,00.

Műhely (egykori jégverem) 33,00 55,00.

Meglévő templomtorony (7 szint) 145,00 305,00.

Grotta kápolna 15,00 25,00.

1 179,00 1 745,00

Tervezett épületek.

Fogadó épület 585,00 686,00.

Kiszolgáló épület 157,00 198,00.

742,00 884,00

Tervezett park helyreállítás.

Barokk kert – helyreállítás 8 100,00.

Angol kert – helyreállítás 15 400,00.

Cellaházak kertje – 7 db 700,00.

Cellaházak kertje – 10 db 1 000,00.

Cellaházak közti kert 4 900,00.

Előudvar és környezete 4 514,00.

A remeteség és a tó közti terület 3 000,00.

Jégverem részleges helyreállítása és bővítése. Az új épületben kerül elhelyezésre a parkot kiszolgáló közönségforgalmi vizesblokk, a park karbantartásához szükséges műhely és gépek tárolására szolgáló raktár, és a gépészeti helyiség.

7 db cellaház teljes körű restaurálása és helyreállítása az új funkciónak megfelelően az elektromos és gépészeti rendszerek, berendezések cseréjével. 7 db cellaháznál teljes körű, (erős- és gyengeáramú) vezetéképítés készül. 10 db cellaháznál csak a gerincvezeték épül ki az épületfalig.

10 db cellaház homlokzatának és tetőszerkezetének javítása. Új cserépfedés készítése, meglévő kémények felülvizsgálata, szükség szerinti javítása. A homlokzati vakolatok javítása, leverése és új vakolat készítése, vakolt párkányok javítása. Homlokzati kőelemek, fa kerti kapu, bejárati ajtó és ablakok felújítása, négyzetes ablakok cseréje.

A Klauzurát határoló - cellaházak közötti - épített kerítések teljes körű helyreállítása a hozzájuk tartozó építészeti díszek, „építmények” és képzőművészeti alkotások restaurálásával együtt. A klauzúra területén a meglévő csapadékvíz hálózat kibővítése készül. A víz- és szennyvízhálózat szükséges felújítása mellett új bekötések is készülnek.

A grotta-kápolna teljes körű restaurálása és helyreállítása, utólagos falszigetelés is készül.

Templomtorony teljes körű restaurálása és helyreállítása. A megsemmisült templomfalak bemutatását kertépítészeti eszközökkel és egyszerű, az épületegyütteshez illeszkedő anyaghasználattal. A feltárt kripta bemutatása, a meglévő állapot műszaki kiegészítése, látogatható állapotba hozása.

A műemlék-együttestől távolabb egy fogadóépület építése. A fogadóépület többek között információs pontnak, jegypénztárnak, ajándékboltnak, és étteremnek, kávézónak fog helyet biztosítani a két tömegre bontott épületében. A jegypénztár épülete szerkezetkészre készül, míg az étterem épülete szerkezetkészre. A homlokzat teljes egészében elkészül, míg a belső befejező munka csökkentett műszaki tartalommal valósul meg.

Kert.

A Fogadótér az új Fogadóépület melletti pihenőparkból és játszótérből, gyalogos járdák és part menti sétány kiépítéséből, valamint a meglévő parkolót kiegészítő további parkolók kialakításából áll.

Az épületekhez tartozó cellakertek megújítása és részleges helyreállítása, az épületek által határolt klauzúra területén a zöldfelület teljes körű felújítása és helyreállítása.

A teraszos mértani kert rekonstrukciója, épített elemeinek teljes körű helyreállítása, valamint az angolkert részleges rekonstrukciója.

A fejlesztés során egy összetett, több építési elemet magába foglaló fejlesztés valósul meg, melyek kiterjednek az alábbiakra is:

1. Tetőfedés, csere

2. Homlokzati, felújítási munkálatok

3. Nyílászárók felújítása vagy cseréje

4. Utólagos faszigetelési munkák

5. Fa, fém, festő és kőrestaurtori munkálatok

6. Megújuló energiával működő új komplex fűtési rendszer kialakítása

A teljes mennyiség részletesen a műszaki dokumentációban, valamint árazatlan költségvetésben kerül kifejtésre.

Opcionális mennyiség:

Szállásjellegű cellaházak homlokzati és tetőszerkezeti felújítása.

Cellaházak közötti kerítés és angolpark.

A tartalékkeret mértéke: 3 %.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M.2.1. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M.2.3. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata ((hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M.2.4. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 360
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

1. Megrendelő az opciós tételek tekintetében rendelési jogát a Vállalkozási Szerződés megkötését követő 3 hónapon belül jogosult gyakorolni. Vállalkozó a Lehívás tárgyát képező Opciós Mennyiséget az Alapmennyiség Projektelemeinek teljesíti időpontjáig köteles teljesíteni. Az opciós tételek a műszaki dokumentációban, valamint árazatlan költségvetésben kerülnek részletesen elhatárolásra. Az opcionális tételekre kötelező az ajánlattétel.

2. Ajánlatkérő a II.2.5) pontban foglaltak kiegészítéseként közli, hogy az Ár szempont az alábbiak szerint kerül értékelésre:

Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű, nettó ajánlati ár (nettó Ft), Súlyszám: 57.

Szállásjellegű cellaházak homlokzati és tetőszerkezeti felújításara vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (Opció 1) - Súlyszám: 7.

Angolparkra vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) (Opció 2) - Súlyszám: 4.

Cellaházak közötti kerítésre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) (Opció 3) - Súlyszám: 2.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2015-00002
II.2.14)További információk

1. Az építési beruházás komplexitása, épületvillamossági és épületgépészeti munkái, valamint a kivitelezés alatt is fenntartandó látogathatóság, a műemléki környezet által biztosított korlátozott organizációs lehetőség műszaki-szakmai szempontból oszthatatlan, vagyis nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.

3. A II.2.7) pont szerinti időtartam naptári napban értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 67. § (1) - (3) bekezdés szerint szükséges a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat(ok) ajánlatba történő csatolása.

Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők külön kötelesek az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozataikat megtenni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:

Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 8. §-ban foglaltak szerint kell igazolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. §-ban foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadóak. A Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az ajánlatban a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

További feltételek:

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük.

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatban az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni a megfelelést:

A fenti nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján szükséges az ajánlatban az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel.

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.

A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazza.

M/2. A Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát – az adott szakemberrel igazolni kívánt minimumkövetelmény számának megjelölésével együtt –, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal, szükség esetén év/hónap/nap pontossággal kell tartalmaznia. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést – a névjegyzékbe vétel ténye által – ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]);

— amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be.

A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban műemlék épület vagy műemlék épületek felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó, egy szerződés keretében szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt) olyan kivitelezési referenciamunkával, ahol a rekonstrukcióval és/vagy felújítással érintett nettó alapterület elérte legalább a 800 m2-t és tartalmazta legalább az alábbi munkarészeket: építészeti, belsőépítészeti, épületgépész, elektromos és közmű építési, utólagos talajnedvesség elleni szigetelési és restaurálási munkálatok.

M/1.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban nem rendelkezik legalább egy darab, egy szerződés keretében teljesített, műemléki védelem alatt álló parkban és/vagy műemléki területen és/vagy műemléki épület felújításához kapcsolódóan történt kertépítészeti és/vagy kert felújítási és/vagy kert rekonstrukciós munkáira vonatkozó szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt) kivitelezési referenciamunkával, mely esetében a kertépítészeti és/vagy kert felújítási és/vagy kert rekonstrukciós munkákkal érintett alapterület elérte legalább a 2000 m2-t.

Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimum-követelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:

M.2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 4. pont építési szakterület műemléki részszakterülete MV-É-M jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

M.2.2. legalább 1 fő kert és tájépítész mérnök, vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező, legalább 24 hónap a végzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel

M.2.3. legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen kőszobrász-restaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek. [439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése és 8. § (4) bekezdés]

M.2.4. legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen festő-restaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek. [439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése és 8. § (4) bekezdés]

M.2.5. legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen faszobrász-restaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek. [439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése és 8. § (4) bekezdés]:

Ugyanazon szakember több pozícióra is megajánlható.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1)-(2) bek. szerint igazolt teljesítést követően a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ (1) és (3) bekezdéseiben meghatározottak szerint történik. Nyertes ajánlattevő kéthavonta jogosult a teljesítéssel értékarányos részszámla benyújtására. A kifizetések utófinanszírozás útján történnek.

Előleg mértéke: az alapmennyiségre vonatkozó – tartalékkeret és áfa nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összegben.

A 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit alkalmazni kell.

A támogatás szempontjából a szerződéses ellenérték 100 %-a EU és magyarországi költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra.

A szerződés biztosítékai:

— Teljesítési biztosíték,

— Jóteljesítési biztosíték,

— Késedelmi kötbér,

— Teljesítés elmaradása miatti kötbér,

— Előleg-visszafizetési biztosíték.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/01/2018
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/01/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:

CORDICT Kft. (1012 Budapest, Attila út 79. I/7.).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A Kbt. 71. § (6) alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.

2. A szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, ahol az 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.

A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot: Az „Ár” szempont esetében (alap és opciós mennyiség vonatkozásában egyaránt) a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. továbbiakban: Útm.) 1. melléklet A.1.ba) pontja szerinti arányosítás. A szakembertapasztalatot vizsgáló „minőségi kritérium” értékelési szempontok közül valamennyi esetében az Útm 1. melléklet A.1.bb) pontja szerinti arányosítás a dokumentációban meghatározottak szerint.

3. A III.1.3. M.2.1., M.2.3., M.2.4. pont szerinti szakemberek többlet szakmai tapasztalata vonatkozásában az ajánlatkérő 36 hónapban határozta meg azt a legkedvezőbb értéket, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad. Az ajánlatkérő 1 hónap alatt harminc napos időtartamot ért. Ajánlatkérő kizárólag egész hónapokat vesz figyelembe a szakmai tapasztalat vizsgálatakor. Ajánlatkérő kizárólag az alkalmassági követelmény teljesítéséhez megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalatát veszi figyelembe.

Többlet szakmai tapasztalatnak ajánlatkérő az adott szakember esetében az alkalmassági feltételben [jelen felhívás III.1.3) M.2.1., M.2.3., M.2.4. pont] meghatározott, az alkalmassági követelmény teljesítéséhez szükséges tapasztalatot meghaladó időtartamú gyakorlatot (többlettapasztalatot) fogadja el. A megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 0 hónap. Az az ajánlat, amelyikben nulla hónap a többlet szakmai tapasztalatra vonatkozó megajánlás, a pontskála alsó értékét kapja.

4. A III.1.3) M/1-M/2. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

6. A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

7. Tárgyi eljárás során eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Panácz István (lajstromszám: 00037).

8. Ajánlatkérő a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdést alkalmazza, tekintettel arra, hogy támogatásra irányuló igényt nyújtott be, amelynek el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdését alkalmazza.

10. Kiegészítő nemzeti forrás rendelkezésre bocsátása esetén a vonatkozó közbeszerzési / támogatási elszámolási szabályoknak való megfelelés érdekében Felek kötelezettséget vállalnak a szükséges szerződés-módosításra (pl.: előleg/számlázási rend/fizetési rend), melyeket előzetesen a Kbt. 141.§ (4) a) pontja szerinti módosításoknak minősítik.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

A felhívás VI.3) pontjának kiegészítése:

1. A Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton – a regisztrálási adatok megkérésének kivételével –, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi. A hozzáférés adatai: lásd jelen felhívás I.3) pontja. A Kbt. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen a fenti elérhetőségen elérhetőek. A Kbt. 57. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie.

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bekezdés), a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján eredeti példányban.

3. Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt.66.§ (4) bekezdés].

4. Az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy a felhívás III.1.3) M2.1. M2.3-M2.5. pont szerinti szakemberek nyertesség esetén a szerződéskötés időpontjára a jogszabályoknak megfelelő érvényes kamarai regisztrációval/nyilvántartásba vétellel fognak rendelkezni. Az ajánlattevőnek nyilatkozatban tudomásul kell vennie, hogy a regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köthet szerződést.

5. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell nyertessége esetére a felhívás szerinti biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról [Kbt. 134. § (5) bekezdés].

6. Az ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, abban az esetben erre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat csatolása szükséges a fenti szervezetek vonatkozásában,

— Az ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:

— az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintáját,

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

7. Ajánlattevő köteles csatolni nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdése tekintetében. (nemleges tartalommal is csatolandó).

8. Ajánlatkérő a jelen felhívás IV.2.6) pontjában foglaltak kiegészítéseként tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/12/2017