Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 505576-2021

06/10/2021    S194

Czechia-Prague: Public transport services by railways

2021/S 194-505576

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstvo dopravy
National registration number: 66003008
Postal address: Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12
Town: Praha
NUTS code: CZ Česko
Postal code: 11015
Country: Czechia
E-mail: sekretariat.190@mdcr.cz
Telephone: +420 225131569
Internet address(es):
Main address: www.mdcr.cz
Address of the buyer profile: www.mdcr.cz
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/458374
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMD
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Veřejné služby v přepravě cestujících v drážní dopravě na lince R9 Praha – Havlíčkův Brod – Jihlava/Brno

II.1.2)Main CPV code
60210000 Public transport services by railways
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem zakázky zadávané v rámci tohoto nabídkového řízení je zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou na lince R9 Praha – Havlíčkův Brod – Jihlava/Brno ve smyslu § 4 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVS“). Předmět zakázky je blíže specifikován v dokumentaci nabídkového řízení uveřejněné na profilu Objednatele.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 6 225 000 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
NUTS code: CZ020 Středočeský kraj
NUTS code: CZ063 Kraj Vysočina
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem zakázky zadávané v rámci tohoto nabídkového řízení je zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou na lince R9 Praha – Havlíčkův Brod – Jihlava/Brno ve smyslu § 4 ZVS. Předmět zakázky je blíže specifikován v dokumentaci nabídkového řízení uveřejněné na profilu Objednatele. Předpokládaný rozsah plnění výkonů za období 15 let činí 41 702 733 km.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 225 000 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ prokáže dopravce způsobem podle § 75 ZZVZ. Dopravce v nabídce předloží kopie dokladů dle § 75 ZZVZ (výpis z evidence RT, potvrzení FÚ, prohlášení ve vztahu ke spotřební dani, prohlášení dle § 74 odst. 1. písm. c), potvrzení OSSZ, výpis z obchodního rejstříku).

Splnění profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ prokáže dopravce výpisem z obchodního rejstříku či výpisem z jiné obdobné evidence v rozsahu předmětu této zakázky, licencí k provozování veřejné drážní osobní dopravy a osvědčením dopravce.

Bližší podmínky jsou stanoveny v dokumentaci nabídkového řízení.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ekonomická kvalifikace není požadována.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Splnění technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ prokáže dopravce předložením seznamu významných služeb v dopravě, jejichž úhrnný rozsah činí alespoň jeden milion vlakových kilometrů, realizovaných ve veřejné drážní osobní dopravě v posledních třech (3) letech před zahájením nabídkového řízení; bližší podmínky jsou stanoveny v dokumentaci nabídkového řízení.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 163-401570
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/04/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/04/2022
Local time: 11:00
Place:

Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha

Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání nabídek proběhne v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 ZZVZ po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek v elektronické podobě je neveřejné.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Objednatel si vyhrazuje právo v souladu s § 14 ZVS zrušit nabídkové řízení, a to až do okamžiku podpisu smlouvy s vybraným dopravcem.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: www.uhos.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/10/2021