Supplies - 507206-2020

Submission deadline has been amended by:  564213-2020
26/10/2020    S208

Poland-Rzeszów: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2020/S 208-507206

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytet Rzeszowski
National registration number: PL823
Postal address: ul. Rejtana 16c
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-959
Country: Poland
Contact person: Adam Zwoliński
E-mail: adzw@ur.edu.pl
Telephone: +48 178721079
Internet address(es):
Main address: www.ur.edu.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ur-edu.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu na potrzeby „Interdyscyplinarnego Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackieg...

Reference number: ZP/UR/202/2020
II.1.2)Main CPV code
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu na potrzeby „Interdyscyplinarnego Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych (ICBPiK)”.

Zamówienie zostało podzielone na 7 części (7 zadań):

— zadanie nr 1: dostawa sprzętu w ramach zaplecza dla zwierząt i sali operacyjnej ICBPiK,

— zadanie nr 2: dostawa ogólnego wyposażenia laboratorium ICBPiK,

— zadanie nr 3: dostawa wirówek oraz sprzętu laboratoryjnego (pipety i pipetory),

— zadanie nr 4: dostawa analizatora biochemicznego,

— zadanie nr 5: dostawa mikroskopów operacyjnych,

— zadanie nr 6: dostawa mebli laboratoryjnych,

— zadanie nr 7: dostawa mikromanipulatora z mikroiniekcją do analiz cytometrycznych.

Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 4.1–4.7 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa sprzętu w ramach zaplecza dla zwierząt i sali operacyjnej ICBPiK

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
33191100 Steriliser
33191110 Autoclaves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Uniwersytet Rzeszowski, Werynia

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu w ramach zaplecza dla zwierząt i sali operacyjnej ICBPiK.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4.1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja jakości / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Regionalny program operacyjny województwa podkarpackiego na lata 2014–2020; oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych (nabór nr RPPK.01.01.00-iż-00-18-001/17).

II.2.14)Additional information

1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

2. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium określone w walucie – polski złoty (PLN) w wysokości: 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa ogólnego wyposażenia laboratorium ICBPiK

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
39711100 Refrigerators and freezers
33190000 Miscellaneous medical devices and products
38436000 Shakers and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Uniwersytet Rzeszowski, Werynia

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ogólnego wyposażenia laboratorium ICBPiK.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4.2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja jakości / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Regionalny program operacyjny województwa podkarpackiego na lata 2014–2020; oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych (nabór nr RPPK.01.01.00-iż-00-18-001/17).

II.2.14)Additional information

1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

2. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium określone w walucie – polski złoty (PLN) w wysokości: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa wirówek oraz sprzętu laboratoryjnego (pipety i pipetory)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38437000 Laboratory pipettes and accessories
42931100 Laboratory centrifuges and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Uniwersytet Rzeszowski, Werynia

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wirówek oraz sprzętu laboratoryjnego (pipety i pipetory).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4.3 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja jakości / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Regionalny program operacyjny województwa podkarpackiego na lata 2014–2020; oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych (nabór nr RPPK.01.01.00-iż-00-18-001/17).

II.2.14)Additional information

1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

2. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium określone w walucie – polski złoty (PLN) w wysokości: 2 500,00 PLN (słownie: dwa i pół tysiąca złotych).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa analizatora biochemicznego

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38434500 Biochemical analysers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Uniwersytet Rzeszowski, Werynia

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora biochemicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4.4 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja jakości / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Regionalny program operacyjny województwa podkarpackiego na lata 2014–2020; oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych (nabór nr RPPK.01.01.00-iż-00-18-001/17).

II.2.14)Additional information

1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

2. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium określone w walucie – polski złoty (PLN) w wysokości: 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa mikroskopów operacyjnych

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38510000 Microscopes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Uniwersytet Rzeszowski, Werynia

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopów operacyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4.5 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja jakości / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Regionalny program operacyjny województwa podkarpackiego na lata 2014–2020; oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych (nabór nr RPPK.01.01.00-iż-00-18-001/17).

II.2.14)Additional information

1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

2. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium określone w walucie – polski złoty (PLN) w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa mebli laboratoryjnych

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
39180000 Laboratory furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Uniwersytet Rzeszowski, Werynia

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4.6 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja jakości / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Regionalny program operacyjny województwa podkarpackiego na lata 2014–2020; oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych (nabór nr RPPK.01.01.00-iż-00-18-001/17).

II.2.14)Additional information

1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

2. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium określone w walucie – polski złoty (PLN) w wysokości: 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa mikromanipulatora z mikroiniekcją do analiz cytometrycznych

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
38500000 Checking and testing apparatus
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Uniwersytet Rzeszowski, Werynia

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopów operacyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4.7 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja jakości / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Regionalny program operacyjny województwa podkarpackiego na lata 2014–2020; oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych (nabór nr RPPK.01.01.00-iż-00-18-001/17).

II.2.14)Additional information

1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

2. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium określone w walucie – polski złoty (PLN) w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy precyzuje projekt umowy stanowiący załącznik nr 5.1 do SIWZ dla zad. 1–5 i 7 oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 5.2 do SIWZ dla zad. 6.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/11/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/01/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/11/2020
Local time: 12:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego. Publiczne otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Uniwersytet Rzeszowski, Dział Zamówień Publicznych, 35-959 Rzeszów, ul. S. Pigonia 6, POLSKA, (budynek A4, pok. 13).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
VI.3)Additional information:

1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej przed terminem składania ofert wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby/osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy następujące dokumenty:

a) formularz oferty;

b) formularz cenowy;

c) oświadczenie JEDZ;

d) dokument pełnomocnictwa (jeśli jest wymagany);

e) dowód wniesienia wadium;

f) opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczenie składane obligatoryjnie przez wszystkich Wykonawców w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej i na platformie Zamawiającego informacji z otwarcia ofert (w formie elektronicznej na platformie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionych): oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o które mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).

4. Dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu z udziału w postępowaniu (w formie elektronicznej na platformie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionych):

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

5. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, POLSKA, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel platformy zakupowej, na której Uniwersytet Rzeszowski prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: (https://ur-edu.logintrade.net)

7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Uniwersytet Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, al. Rejtana 16c, POLSKA, reprezentowany przez Rektora, tel. +48 178721000; Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, e-mail: antochow@ur.edu.pl, tel. +48 178723439; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony.

8. Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące administrowania danych osobowych (RODO) dostępne są w SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp:

a) przepisy rozdz. 2 art. 180 – art. 198 uPzp – regulują sprawy związane z odwołaniem;

b) przepisy rozdz. 3 art. 198a – art. 198g uPzp – regulują sprawy związane ze skargą do sądu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), przepisy wykonawcze z nią związane oraz przepisy Kodeksu cywilnego. W przypadku sprzeczności zapisów SIWZ z ustawą Prawo zamówień publicznych – zastosowanie mają przepisy wynikające z ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/10/2020