Works - 507251-2021

08/10/2021    S196

Belgium-Grimbergen: Construction work

2021/S 196-507251

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Eigen Thuis vzw
National registration number: 0414.950.162
Postal address: Schildpadstraat 30
Town: Grimbergen
NUTS code: BE Belgique / België
Postal code: 1850
Country: Belgium
Contact person: Luc Thienpondt
E-mail: luc.thienpondt@plan-a.be
Internet address(es):
Main address: https://www.eigenthuis.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderdoc.be/access/eigenthuis/YqNU7ZSNSgO7AMJljV71XIW2tlHIs4rTdlrEykZle0RLhx0ueWVboWx8MVdYJQGG
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: vergunde zorgaanbieder
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nieuwbouw voor tijdelijk en permanent verblijf voor personen met een handicap

Reference number: 2021-ETGR-0003
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Eigen Thuis vzw is een organisatie gespecialiseerd in de zorgverlening aan mensen met een ernstige motorische beperking. De vereniging werd opgericht in 1975 met als doel een woonvoorziening en begeleiding voor personen met een ernstige beperking te organiseren. Reeds snel werd rond de woonvoorziening aanverwante dienstverlening uitgebouwd, waaronder het vervoer van personen met mobiliteitsbeperking in de regio Halle-Vilvoorde. Elke aangepaste zorg op de site van Eigen Thuis heeft tot doel het dagelijks leven en het individueel levensproject van bewoners en gebruikers te ondersteunen. Elke activiteit wordt uitgewerkt vanuit onze kernwaarden zelfredzaamheid, het recht op zelfbepaling en individuele verantwoordelijkheid.Eigen Thuis is ingebed in de woonwijk en haar bewoners zijn geïntegreerd in de leefomgeving. De dynamiek die uitgaat van bestuur, medewerkers en vrijwilligers is een wezenlijk onderdeel van het succes van de organisatie en de gezonde financiële en organisatorische structuur waarop ze kan terugvallen. Op het perceel wordt in eerste fase naast het bestaande gebouw een nieuwbouw voorzien met op het gelijkvloers de woonvoorziening voor 35 volwassenen met een zware motorische handicap en op de verdieping een zorghotel met 5 logeerstudio’s voor volwassenen met een zware motorische handicap en 20 logeerkamers. Verder bevat het gebouw een polyvalente zaal met keuken en administratieve ruimtes.Het nieuwe gebouw komt op de bestaande parking te liggen. Het perceel waarop het project betrekking heeft is volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse K.B. 07/03/1977, gelegen in woongebied.De bestaande woonvoorziening van Eigen Thuis is op dit perceel aanwezig.  “OPGELET: het ophalen van de opdrachtdocumenten via de webpagina kan enige tijd in beslag nemen omwille van het volume.”

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 6 576 983.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE Belgique / België
Main site or place of performance:

Grimbergen

II.2.4)Description of the procurement:

Eigen Thuis vzw is een organisatie gespecialiseerd in de zorgverlening aan mensen met een ernstige motorische beperking. De vereniging werd opgericht in 1975 met als doel een woonvoorziening en begeleiding voor personen met een ernstige beperking te organiseren. Reeds snel werd rond de woonvoorziening aanverwante dienstverlening uitgebouwd, waaronder het vervoer van personen met mobiliteitsbeperking in de regio Halle-Vilvoorde. Elke aangepaste zorg op de site van Eigen Thuis heeft tot doel het dagelijks leven en het individueel levensproject van bewoners en gebruikers te ondersteunen. Elke activiteit wordt uitgewerkt vanuit onze kernwaarden zelfredzaamheid, het recht op zelfbepaling en individuele verantwoordelijkheid.Eigen Thuis is ingebed in de woonwijk en haar bewoners zijn geïntegreerd in de leefomgeving. De dynamiek die uitgaat van bestuur, medewerkers en vrijwilligers is een wezenlijk onderdeel van het succes van de organisatie en de gezonde financiële en organisatorische structuur waarop ze kan terugvallen. Op het perceel wordt in eerste fase naast het bestaande gebouw een nieuwbouw voorzien met op het gelijkvloers de woonvoorziening voor 35 volwassenen met een zware motorische handicap en op de verdieping een zorghotel met 5 logeerstudio’s voor volwassenen met een zware motorische handicap en 20 logeerkamers. Verder bevat het gebouw een polyvalente zaal met keuken en administratieve ruimtes.Het nieuwe gebouw komt op de bestaande parking te liggen. Het perceel waarop het project betrekking heeft is volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse K.B. 07/03/1977, gelegen in woongebied.De bestaande woonvoorziening van Eigen Thuis is op dit perceel aanwezig.  “OPGELET: het ophalen van de opdrachtdocumenten via de webpagina kan enige tijd in beslag nemen omwille van het volume.”

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 576 983.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 26
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2021
Local time: 11:00
Place:

Grimbergen

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Telephone: +32 022349611
Internet address: http://www.raadvanstate.be
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/10/2021