Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 507395-2020

26/10/2020    S208

Magyarország-Budapest: Áramfejlesztők

2020/S 208-507395

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós árok 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács Mária
E-mail: takacs.maria2@aeek.hu
Telefon: +36 305912468
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.aeek.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Diesel motoros áramfejlesztő aggregátorok beszerzé

Hivatkozási szám: EKR000540922020
II.1.2)Fő CPV-kód
31120000 Áramfejlesztők
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Összesen 38 darab (alapmennyiség) új, különböző teljesítményű dízelaggregátor beszerzése és beüzemelése az alábbi bontásban:

3 db 100 kVA (80 kW) (LTP*) min. teljesítmény

2 db 150 kVA (120 kW) (LTP*) min. teljesítmény

1 db 200 kVA (160 kW) (LTP*) min. teljesítmény

3 db 240 kVA (192 kW) (LTP*) min. teljesítmény

6 db 340 kVA (272 kW) (LTP*) min. teljesítmény

3 db 400 kVA (320 kW) (LTP*) min. teljesítmény

1 db 450 kVA (360 kW) (LTP*) min. teljesítmény

5 db 500 kVA (400 kW) (LTP*) min. teljesítmény

9 db 560 kVA (448 kW) (LTP*) min. teljesítmény

3 db 631 kVA (505 kW) (LTP*) min. teljesítmény

2 db 825 kVA (660 kW) (LTP*) min. teljesítmény

Összesen: 38 db

*LTP: Limited time running power, max.500 óra/év (ISO: 8528)

A megajánlásra kerülő típusok teljesítménye eltérhet az előírtaktól maximum plusz 15 % mértékben.

A részletes követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 436 725 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31120000 Áramfejlesztők
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Mo területe, részletesen a műszaki leírásban

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Összesen 38 darab (alapmennyiség) új, különböző teljesítményű dízelaggregátor beszerzése és beüzemelése az alábbi bontásban:

3 db 100 kVA (80 kW) (LTP*) min. teljesítmény

2 db 150 kVA (120 kW) (LTP*) min. teljesítmény

1 db 200 kVA (160 kW) (LTP*) min. teljesítmény

3 db 240 kVA (192 kW) (LTP*) min. teljesítmény

6 db 340 kVA (272 kW) (LTP*) min. teljesítmény

3 db 400 kVA (320 kW) (LTP*) min. teljesítmény

1 db 450 kVA (360 kW) (LTP*) min. teljesítmény

5 db 500 kVA (400 kW) (LTP*) min. teljesítmény

9 db 560 kVA (448 kW) (LTP*) min. teljesítmény

3 db 631 kVA (505 kW) (LTP*) min. teljesítmény

2 db 825 kVA (660 kW) (LTP*) min. teljesítmény

Összesen: 38 db

*LTP: Limited time running power, max.500 óra/év (ISO: 8528)

A megajánlásra kerülő típusok teljesítménye eltérhet az előírtaktól maximum plusz 15 % mértékben.

A részletes követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.

Nyertes ajánlattevő feladatai a telepítésre vonatkozóan:

Szerelési munkálatainak elvégzése;

Műszaki csatlakozásainak kiépítése;

Beüzemelésének-beszabályozásának ellátása;

Próbaüzemeltetésének elvégzése (3 hibamentes indítás);

Az áramfejlesztő üzemkész állapotban történő leszállítással, meglévő gépalapra való ráemeléssel, szabvány szerinti telepítés és üzembe helyezés.

HDK erősáramú átkapcsoló beltéri szekrényben elhelyezve.

Működési próbához (3 darab automatikus indításhoz) szükséges üzemanyag biztosítása.

Kezelő személyzet elméleti és gyakorlati oktatása oktatása (teljesítési helyszínenként minimum 3 max. 10 fő, 2 óra elmélet, 1 óra gyakorlat).

Nyertes ajánlattevő részéről biztosítandó dokumentumok:

Szállítólevél;

Érvényes forgalomba hozatali engedély (gyártói megfelelőségi nyilatkozat, CE megfelelőség értékelési tanúsítvány amennyiben releváns);

Kezelőszemélyzet betanítását igazoló jegyzőkönyv;

Felhasználói kézikönyvek, használati utasítások, magyar nyelven, nyomtatott formában, és/vagy elektronikus formában (CD-ROM);

Jótállási dokumentáció;

Érintésvédelmi jegyzőkönyv;

Gépkönyv vagy üzemnapló;

Teljesítménylap;

Aggregátor kezelési útmutató;

Működési próba jegyzőkönyv;

Csatlakozó szekrény és áramfejlesztő első üzembe helyezési biztonságtechnikai jegyzőkönyvével;

Csatlakozó szekrény villamos kapcsolási rajzával;

Csatlakozó szekrény villamos készülék listájával.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A kötelező 24 hónapon felül vállalt többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 12 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Hibajavítás elvégzése az értesítést követően (minimum 1 naptári nap, maximum 4 naptári nap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő vételi jogot (opciót) köt ki maximum 11 darab aggregátor szállítása tekintetében.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a vételi jog körében csak és kizárólag az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontja szerinti teljes (alap)mennyiségre megajánlott eszközökkel egyező eszközre tehetnek ajánlatot, a vételi jog körében nem ajánlható meg a teljes alapmennyiségre megajánlott eszközöktől különböző eszköz.

A vételi joggal érintett mennyiséget ajánlatkérő jogosult akár egy soron, akár több soron beszerzendő eszközök tetszőleges arányában érvényesíteni.

Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre. A vételi jogát ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés hatályba lépését követő 14 naptári napon belül.

A vételi joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron (egységárakon) kell biztosítani. Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg, hogy mekkora mennyiségben, milyen típusú gépből és melyik teljesítési helyszínre kívánja vételi jogát gyakorolni,, tehát a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. Egyebekben a vételi jogra a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5) pontban rögzített ár értékelési szempontnál a nettó ajánlati összár a teljes alapmennyiségre kerül értékelésre.

Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában feltüntetett 2 hónap alatt 8 hetet ért.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

2020. március 11. napján MAGYARORSZÁG Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel MAGYARORSZÁG területére veszélyhelyzetet hirdetett figyelemmel arra is, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ugyanezen a napon a világban jelentkező Covid-19 vírusfertőzést világjárvánnyá minősítette. A Covid-19 járvány jelentős hatással van a világ számos országának egészségügyi rendszerére, tekintettel arra, hogy rendkívül gyors ütemben terjed és a megnövekedett betegszám rendkívül megterheli az egészségügyi szolgáltatókat.

A betegek megfelelő ellátása érdekében kiemelten fontos, hogy az intenzív kezelést igénylők adott esetben lélegeztetőgéppel történő támogatása folyamatosan biztosított legyen, ezért elengedhetetlen a kórházak elavult aggregátorainak lecserélése.

Folyt. a VI.4.3) pontban!

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 112-271157
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: ÁEEK/38448-51/2020
Elnevezés:

Diesel motoros áramfejlesztő aggregátorok beszerzé

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/10/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FORMULA Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_80944621
Postai cím: Nagykőrösi Út 181
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1202
Ország: Magyarország
E-mail: tamas.szantai@formula-ups.hu
Telefon: +36 703947164
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 511 194 848.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 436 725 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Arány: 2 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Szállítmányozás

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: Villgép 2000 Bt.

Székhelye: 2030 Érd, Vincellér utca 68/a.

Adószáma: 20606141-2-13

Ajánlattevő neve: Logsol Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1116 Budapest, Hunyadi János út 162.

Adószáma: 12742365-2-43

Ajánlattevő neve: DML Hungary Kft.

Székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.

Adószáma: 11724218-2-43

Ajánlattevő neve: Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.

Adószáma: 10440036-2-03

Ajánlattevő neve: Pegasus Informatikai Kft.

Székhelye: 1023 Budapest, Lajos utca 26.

Adószáma: 13601247-2-41

Ajánlattevő neve: CAD-Server Mérnökiroda, Kivitelező, Szerviz és Kereskedelmi kft.

Székhelye: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.

Adószáma: 12301896-2-13

Ajánlattevő neve: Wattmester Áramellátó Rendszerintegrátor Kft.

Székhelye: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.

Adószáma: 11815767-2-41

Ajánlattevő neve: CoreComm SI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 8200 Veszprém Piramis utca 9.

Adószáma: 12595644-2-19

Ajánlattevő neve: FORMULA Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1202 Budapest, Nagykőrösi út 181.

Adószáma: 24836924-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/10/2020