The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 507617-2021

08/10/2021    S196

Croatia-Rijeka: Restructuring work

2021/S 196-507617

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 168-439015)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Grad Rijeka
National registration number: 54382731928
Postal address: Korzo 16
Town: Rijeka
NUTS code: HR031 Primorsko-goranska županija
Postal code: 51000
Country: Croatia
Contact person: Tomislav Medančić
E-mail: tomislav.medancic@rijeka.hr
Telephone: +385 51209595
Internet address(es):
Main address: www.rijeka.hr

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Radovi na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju

Reference number: 03-00-02/2021
II.1.2)Main CPV code
45454000 Restructuring work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Predmet nabave je izvođenje radova na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, što u bitnom obuhvaća građevinsko obrtničke radove, strojarske instalacije, vodovod i odvodnju, elektroinstalacije i sustav za dojavu požara, dizalo, projekt stabilnog sustava za gašenje požara te građevinsku sanaciju dimnjaka, s ciljem ishođenja uporabne dozvole.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 168-439015

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Place of text to be modified: Dodatni podaci:
Instead of:

Ujedno Naručitelj zainteresiranim gospodarskim subjektima putem EOJN RH stavlja na raspolaganje sljedeće dokumente:

• OBJAŠNJENJE 2. i OBAVIJEST o 1. Izmjeni Dokumentacije o nabavi

(sadrži:

- zahtjeve gospodarskih subjekata na temelju čl. 202. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016,

- obavijest Naručitelja s pojašnjenjem i dodatnim informacijama, sukladno čl. 202. st. 2. Zakona o javnoj nabavi, da je priprema odgovora na postavljene upite zainteresiranh gospodarskih subjekata i dalje u tijeku te da će Naručitelj, u najkraćem mogućem roku, zainteresiranim gospodarskim subjektima staviti na raspolaganje putem EOJN RH 2. Izmijenjenu Dokumentaciju o nabavi s izmjenjenim Troškovnikom i traženim shemama, kojom prilikom će se razmjerno važnosti izvršenih izmjena, a sukladno propisima o javnoj nabavi, sagledati potreba za eventualnim novim produljenjem roka za dostavu ponuda,

te

- obavijest o izmjenama dokumentacije o nabavi)

te

• 1. Izmjenu Dokumentacije o nabavi – izmjene su označene zelenom bojom i nalaze se na naslovnoj stranici i u sljedećim točkama:

- 5.1. OBVEZA DOSTAVLJANJA e-ESPD-a

- 7.3. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODUGOVARATELJE

(koje su usklađene sa točkom 4.1. dokumentacije o nabavi kojom se ispunjavanje uvjeta sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti zahtijeva i za podugovaratelje),

- 6.2.1. Dostava ponude elektroničkim sredstvima komunikacije

- 7.5. DATUM, VRIJEME I MJESTO JAVNOG OTVARANJA PONUDA

(u kojima je određen novi rok za dostavu ponuda).

Svi gospodarski subjekti koji su već preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će putem EOJN RH obaviješteni o gore navedenom objašnjenju i obavijesti te izmjeni dokumentacije o nabavi.

Read:

Ujedno Naručitelj zainteresiranim gospodarskim subjektima putem EOJN RH stavlja na raspolaganje sljedeće dokumente:

• OBJAŠNJENJE 3. i OBAVIJEST o 2. Izmjeni Dokumentacije o nabavi

(sadrži:

- dodatne zahtjeve gospodarskih subjekata na temelju čl. 202. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016,

- obavijest Naručitelja s pojašnjenjem i dodatnim informacijama, sukladno čl. 202. st. 2. Zakona o javnoj nabavi, da je priprema odgovora na sve dosad u postupku postavljene upite zainteresiranh gospodarskih subjekata i dalje u tijeku te da će Naručitelj, u najkraćem mogućem roku, zainteresiranim gospodarskim subjektima staviti na raspolaganje putem EOJN RH 3. Izmijenjenu Dokumentaciju o nabavi s izmjenjenim Troškovnikom i traženim shemama, kojom prilikom će se razmjerno važnosti izvršenih izmjena, a sukladno propisima o javnoj nabavi, sagledati potreba za eventualnim novim produljenjem roka za dostavu ponuda,

te

- obavijest o izmjenama dokumentacije o nabavi)

te

• 2. Izmjenu Dokumentacije o nabavi – izmjene su označene zelenom bojom i nalaze se na naslovnoj stranici i u sljedećim točkama:

- 6.2.1. Dostava ponude elektroničkim sredstvima komunikacije

- 7.5. DATUM, VRIJEME I MJESTO JAVNOG OTVARANJA PONUDA

(u kojima je određen novi rok za dostavu ponuda).

Svi gospodarski subjekti koji su već preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će putem EOJN RH obaviješteni o gore navedenom objašnjenju i obavijesti te izmjeni dokumentacije o nabavi.

Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Rok valjanosti ponude:
Instead of:

24.12.2021 00:00

Read:

28.12.2021 00:00

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Rok za dostavu ponuda
Instead of:
Date: 11/10/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 15/10/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Datum javnog otvaranja ponuda
Instead of:
Date: 11/10/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 15/10/2021
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: