Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 507672-2021

08/10/2021    S196

Magyarország-Budapest: Villamos szerelési munka

2021/S 196-507672

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hagymási Dóra
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu/beszerzesek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

50-es villamos vonal áramellátási korszerűsítés

Hivatkozási szám: EKR001149072020
II.1.2)Fő CPV-kód
45310000 Villamos szerelési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

50-es villamos vonal áramellátási korszerűsítés

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45310000 Villamos szerelési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

BKV Zrt. 50-es villamos vonal, az adott Megrendelésben meghatározottak szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A BKV Zrt. 50-es villamos vonalán részleges áramellátási korszerűsítés elvégzése vállalkozási szerződés keretében, tervezői művezetéssel.

Az eljárás a 322/2015. Korm. rendelet 14. § (1) bek. a) pontja szerinti építési beruházás megvalósítására irányul. A beruházásnak nincs műemléki érintettsége.

Mennyiségek:

Száva városi vasúti vontatási transzformátor csere: 2 db; Száva SÜ transzformátor csere: 2 db; Száva városi vasúti vontatási egyenirányító csere: 2 db; Száva megszakító kocsi UR36 telepítése: 1 db; Kispest (+) városi vasúti vontatási egyenáramú cellasor (13+2 db cellából áll) cseréje: 1 cellasor; Kispest (-) városi vasúti vontatási egyenáramú cellasor cseréje: 1 cellasor; Kispest SÜ elosztó cseréje: 1 cellasor; Kispest távvezérlő cseréje: 1 db; Kispest SÜ transzformátor cseréje: 2 db; Kispest városi vasúti vontatási transzformátor cseréje: 2 db; Kispest városi vasúti vontatási egyenirányító cseréje: 2 db.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rend. 46. § (3) bek.re.

Szakmai ajánlat részeként:

Ajánlattevő köteles benyújtani a KD-ok mellékletét képező költségvetést beárazva.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell:

- az általa vállalt jótállás időtartamáról (kötelezően előírt 12 hónap és a vállalt többletjótállás összesen)

-arról, hogy a jólteljesítési biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátja;

- arról, hogy tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

*nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadják;

*amennyiben Ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;

- arról, hogy az M2. pontban meghatározott, teljesítésbe bevonni kívánt és az ajánlatban megjelölt szakembere(i) legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-ÉV, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal szerepelni fog(nak) a kamarai névjegyzékben,

- a munka elvégzéséhez szükséges valamennyi géppel, eszközzel és szakemberrel rendelkezik, vagy nyertessége esetén azok rendelkezésre állásáról gondoskodik,

- arról, hogy nyertessége esetén legalább 50 000 000 Ft/kár és 100 000 000 Ft/év összegű építési-szerelési vagyon-, és felelősségbiztosítási szerződést köt, illetve a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti legkésőbb a szerződéskötés időpontjára;

- arról, hogy az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette;

- arról, hogy az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.

A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 071-182032

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: BKV Zrt. TB-226/20.
Elnevezés:

50-es villamos vonal áramellátási korszerűsítés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
30/03/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Siemens Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_66210887
Postai cím: Gizella Út 51-57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: monika.monus@siemens.com
Telefon: +36 302011945
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1 005 687 901.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az 1. számú szerződésmódosítás megkötésének időpontja: 2021. szeptember 9. napja.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/10/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45310000 Villamos szerelési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45310000 Villamos szerelési munka
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

BKV Zrt. 50-es villamos vonal, az adott Megrendelésben meghatározottak szerint.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A BKV Zrt. 50-es villamos vonalán részleges áramellátási korszerűsítés elvégzése vállalkozási szerződés keretében, tervezői művezetéssel.

Az eljárás a 322/2015. Korm. rendelet 14. § (1) bek. a) pontja szerinti építési beruházás megvalósítására irányul. A beruházásnak nincs műemléki érintettsége.

Mennyiségek:

Száva városi vasúti vontatási transzformátor csere: 2 db; Száva SÜ transzformátor csere: 2 db; Száva városi vasúti vontatási egyenirányító csere: 2 db; Száva megszakító kocsi UR36 telepítése: 1 db; Kispest (+) városi vasúti vontatási egyenáramú cellasor (13+2 db cellából áll) cseréje: 1 cellasor; Kispest (-) városi vasúti vontatási egyenáramú cellasor cseréje: 1 cellasor; Kispest SÜ elosztó cseréje: 1 cellasor; Kispest távvezérlő cseréje: 1 db; Kispest SÜ transzformátor cseréje: 2 db; Kispest városi vasúti vontatási transzformátor cseréje: 2 db; Kispest városi vasúti vontatási egyenirányító cseréje: 2 db.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rend. 46. § (3) bek.re.

Szakmai ajánlat részeként:

Ajánlattevő köteles benyújtani a KD-ok mellékletét képező költségvetést beárazva.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell:

- az általa vállalt jótállás időtartamáról (kötelezően előírt 12 hónap és a vállalt többletjótállás összesen)

-arról, hogy a jólteljesítési biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátja;

- arról, hogy tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

*nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadják;

*amennyiben Ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;

- arról, hogy az M2. pontban meghatározott, teljesítésbe bevonni kívánt és az ajánlatban megjelölt szakembere(i) legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-ÉV, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal szerepelni fog(nak) a kamarai névjegyzékben,

- a munka elvégzéséhez szükséges valamennyi géppel, eszközzel és szakemberrel rendelkezik, vagy nyertessége esetén azok rendelkezésre állásáról gondoskodik,

- arról, hogy nyertessége esetén legalább 50 000 000 Ft/kár és 100 000 000 Ft/év összegű építési-szerelési vagyon-, és felelősségbiztosítási szerződést köt, illetve a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti legkésőbb a szerződéskötés időpontjára;

- arról, hogy az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette;

- arról, hogy az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.

A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 24
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 005 687 901.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Siemens Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_66210887
Postai cím: Gizella út 51-57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: monika.monus@siemens.com
Telefon: +36 302011945
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Kbt. 135. § (12) bek. alapján a szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a BKV Zrt. 2021. évi Üzleti Terve a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyásra kerüljön, vagy más Budapest Főváros Önkormányzatának döntése általi forrás biztosítására kerüljön sor. A BKV Zrt. és a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás lezárását követően 2021. március 30. napján aláírt Szerződés ennek megfelelően hatályba léptető feltételt is tartalmazott, amely szerint a Szerződés kizárólag abban az esetben lép hatályba, ha a BKV Zrt. 2021. évi Üzleti Terve a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyásra kerül, vagy más, a BKV Zrt. alapítója részéről született írásos döntés (pl. támogatási szerződés, határozat, egyéb, az arra jogosult részéről hozott bármely döntés) alapján a forrás biztosítására kerül sor legkésőbb 2021. szeptember 15. napjáig. Amennyiben tehát a szükséges pénzügyi forrás biztosítása 2021. szeptember 15. napjáig nem történik meg, úgy a Szerződés ezzel a nappal automatikusan megszűnik.

A jelen szerződésmódosítás célja, hogy a Szerződés hatálybalépési véghatáridejének legkésőbb 2022. május 31. napjára való módosításával lehetőség nyíljon a Szerződés későbbi hatálybalépésének biztosítására, azaz az abban szereplő munkák megrendelésére, elkerülve ezzel a Szerződés jelenleg fennálló forráshiány miatti megszűnését.

A Kispest és Lőrinc áramátalakító elavult berendezései, a korábban tervezett infrastruktúra már nem tudják kielégíteni az új CAF villamosok energia igényét. Az infrastruktúra kora és állapota miatt elengedhetetlen a CAF villamosok 50-es villamos vonalán tervezett közlekedtetéséhez szükséges részleges áramellátási korszerűsítések mielőbbi elvégzése.

Ezen sürgető helyzet nem teszi lehetővé, hogy Megrendelő jelen Szerződés tárgyát képező áramellátási korszerűsítési feladatok vonatkozásában egy új közbeszerzési eljárást megfelelő gondossággal előkészítsen és lefolytasson.

A Közbeszerzési Hatóság Ajánlatkérő által eddig ismert - jelen járványügyi veszélyhelyzetre is tekintettel alkalmazott - gyakorlata alapján Ajánlatkérő azért tartja szükségesnek a szerződés hatályba lépési időpontjának nem jelentősnek tekinthető időbeli kiterjesztését, mert a Covid 19 világjárvány következtében bevezetett korlátozások és egyéb munkaszervezési változtatások a feladat megvalósításához szükséges Fővárosi pénzügyi források olyan mértékű átcsoportosítását vonták maguk után, amelyek nem tették lehetővé a szükséges forrás bankoktól, egyéb külső forrásokból, illetve támogatásokból történő finanszírozásának kellően gondos előkészítését. Mindezen körülményekre a BKV Zrt.-nek nem lehetett rálátása a közbeszerzési eljárás előkészítése során, sem a nyertes Ajánlattevőnek az ajánlat elkészítése során.

Fenti okokból adódóan Megrendelő a szerződés hatálybalépési időpontjának 2022. május 31.-ig napjáig történő meghosszabbítását tartja szükségesnek - a veszélyhelyzetre is tekintettel - annak érdekében, hogy a szerződés szerinti feladatok megrendelésére a gazdasági helyzet stabilizálódását követően Megrendelőnek reális lehetősége nyíljon.

A munkákat a Szerződésben eredetileg rögzített 24 hónapos teljesítési határidőn belül kell elvégeznie a nyertes Vállalkozónak. Póthatáridő biztosításának lehetősége a szerződésben rögzítésre került, a vágányzár időpontja is tervezett időpontként került rögzítésre.

A Kbt. 141. § (6) bekezdéseben (nem lényeges módosítás) foglaltakra tekintettel a jelen 1. sz. Módosítás nem tartozik a Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontja szerinti tilalmi körbe, tekintettel arra, hogy a szerződésmódosítás tárgya nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A szerződésmódosítás továbbá a szerződés gazdasági egyensúlyát nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg (Kbt. 141.§ (6) bekezdés b) pont), tekintettel arra, hogy jelen 1. sz. Módosítás nem jár áremeléssel, illetőleg tartozás vagy biztosíték (kötbér) nyújtásának elengedését sem jelenti a nyertes ajánlattevő javára. Jelen 1. sz. Módosítás tárgya szerint ugyanazon munkanemek elvégzése képezi Vállalkozó kötelezettségét, a Vállalkozási Szerződés szerinti munkák műszaki tartalma nem változik, melyre figyelemmel a módosítás a Szerződés tárgyát a Szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, ezért nem ütközik a Kbt. 141. § (6) bekezdés c) pontja szerinti tilalomba sem.

Továbbá a 307/ 2015. Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdés b.) pontja alapján módosítható a szerződés, tekintettel arra, hogy: ba) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre: A forrás biztosítás elmaradásának körülményére a BKV Zrt.-nek nem lehetett rálátása a közbeszerzési eljárás előkészítése során, illetve nyertes Ajánlattevőnek az ajánlat elkészítése során. A Covid19 világjárvány következtében bevezetett korlátozások és egyéb munkaszervezési változtatások a szükséges pénzügyi források átcsoportosítását vonták maguk után, amelyek nem tették lehetővé a szükséges forrás bankoktól, egyéb külső forrásokból, illetve támogatásokból történő finanszírozásának kellően gondos előkészítését. bb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét: A szerződés megszűnési időpontjának halasztása nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A jelen 1. sz. Módosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdése, valamint a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 22.§-ban foglaltak szerint van lehetőség, mégpedig a 22.§ b.) pontja alapján figyelemmel arra, hogy a ba) és bb) pontok együttesen teljesülnek.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Kbt. 135. § (12) bek. alapján a szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a BKV Zrt. 2021. évi Üzleti Terve a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyásra kerüljön, vagy más Budapest Főváros Önkormányzatának döntése általi forrás biztosítására kerüljön sor. A BKV Zrt. és a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás lezárását követően 2021. március 30. napján aláírt Szerződés ennek megfelelően hatályba léptető feltételt is tartalmazott, amely szerint a Szerződés kizárólag abban az esetben lép hatályba, ha a BKV Zrt. 2021. évi Üzleti Terve a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyásra kerül, vagy más, a BKV Zrt. alapítója részéről született írásos döntés (pl. támogatási szerződés, határozat, egyéb, az arra jogosult részéről hozott bármely döntés) alapján a forrás biztosítására kerül sor legkésőbb 2021. szeptember 15. napjáig. Amennyiben tehát a szükséges pénzügyi forrás biztosítása 2021. szeptember 15. napjáig nem történik meg, úgy a Szerződés ezzel a nappal automatikusan megszűnik.

A jelen szerződésmódosítás célja, hogy a Szerződés hatálybalépési véghatáridejének legkésőbb 2022. május 31. napjára való módosításával lehetőség nyíljon a Szerződés későbbi hatálybalépésének biztosítására, azaz az abban szereplő munkák megrendelésére, elkerülve ezzel a Szerződés jelenleg fennálló forráshiány miatti megszűnését.

A Közbeszerzési Hatóság Ajánlatkérő által eddig ismert - jelen járványügyi veszélyhelyzetre is tekintettel alkalmazott - gyakorlata alapján Ajánlatkérő azért tartja szükségesnek a szerződés hatályba lépési időpontjának nem jelentősnek tekinthető időbeli kiterjesztését, mert a Covid 19 világjárvány következtében bevezetett korlátozások és egyéb munkaszervezési változtatások a feladat megvalósításához szükséges Fővárosi pénzügyi források olyan mértékű átcsoportosítását vonták maguk után, amelyek nem tették lehetővé a szükséges forrás bankoktól, egyéb külső forrásokból, illetve támogatásokból történő finanszírozásának kellően gondos előkészítését. Mindezen körülményekre a BKV Zrt.-nek nem lehetett rálátása a közbeszerzési eljárás előkészítése során, sem a nyertes Ajánlattevőnek az ajánlat elkészítése során.

Fenti okokból adódóan Megrendelő a szerződés hatálybalépési időpontjának 2022. május 31.-ig napjáig történő meghosszabbítását tartja szükségesnek - a veszélyhelyzetre is tekintettel - annak érdekében, hogy a szerződés szerinti feladatok megrendelésére a gazdasági helyzet stabilizálódását követően Megrendelőnek reális lehetősége nyíljon.

A Kbt. 141. § (6) bekezdéseben (nem lényeges módosítás) foglaltakra tekintettel a jelen 1. sz. Módosítás nem tartozik a Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontja szerinti tilalmi körbe, tekintettel arra, hogy a szerződésmódosítás tárgya nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A szerződésmódosítás továbbá a szerződés gazdasági egyensúlyát nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg (Kbt. 141.§ (6) bekezdés b) pont), tekintettel arra, hogy jelen 1. sz. Módosítás nem jár áremeléssel, illetőleg tartozás vagy biztosíték (kötbér) nyújtásának elengedését sem jelenti a nyertes ajánlattevő javára. Jelen 1. sz. Módosítás tárgya szerint ugyanazon munkanemek elvégzése képezi Vállalkozó kötelezettségét, a Vállalkozási Szerződés szerinti munkák műszaki tartalma nem változik, melyre figyelemmel a módosítás a Szerződés tárgyát a Szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, ezért nem ütközik a Kbt. 141. § (6) bekezdés c) pontja szerinti tilalomba sem.

Továbbá a 307/ 2015. Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdés b.) pontja alapján módosítható a szerződés, tekintettel arra, hogy: ba) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre: A forrás biztosítás elmaradásának körülményére a BKV Zrt.-nek nem lehetett rálátása a közbeszerzési eljárás előkészítése során, illetve nyertes Ajánlattevőnek az ajánlat elkészítése során. A Covid19 világjárvány következtében bevezetett korlátozások és egyéb munkaszervezési változtatások a szükséges pénzügyi források átcsoportosítását vonták maguk után, amelyek nem tették lehetővé a szükséges forrás bankoktól, egyéb külső forrásokból, illetve támogatásokból történő finanszírozásának kellően gondos előkészítését. bb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét: A szerződés megszűnési időpontjának halasztása nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.

A jelen 1. sz. Módosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdése, valamint a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 22.§-ban foglaltak szerint van lehetőség, mégpedig a 22.§ b.) pontja alapján figyelemmel arra, hogy a ba) és bb) pontok együttesen teljesülnek.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 005 687 901.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 005 687 901.00 HUF