Szolgáltatások - 508724-2020

26/10/2020    S208

Magyarország-Budapest: Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások

2020/S 208-508724

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barta Roland
E-mail: roland.barta@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 17957440
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://kozbeszerzes.nkoh.gov.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Rend.szerv., komplex komm. TMÜ részére

Hivatkozási szám: EKR001063402020
II.1.2)Fő CPV-kód
79950000 Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Rend.szerv., komplex komm. TMÜ részére (5)

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45237000 Színpad építése
45340000 Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése
45451000 Dekorációs munka
51000000 Beszerelési szolgáltatások (kivéve szoftverek)
55000000 Szállodaipari, éttermi és kiskereskedelmi szolgáltatások
55300000 Éttermi és felszolgálási szolgáltatások
79310000 Piackutatási szolgáltatások
79320000 Közvélemény-kutatási szolgáltatások
79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások
79416000 Public relations szolgáltatások
79710000 Biztonsági szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
79950000 Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
79960000 Fényképészeti és járulékos szolgáltatások
92000000 Szolgáltatások a pihenés, kultúra és sport területén
92100000 Mozifilmmel és videofilmmel kapcsolatos szolgáltatások
92200000 Rádióval és televízióval kapcsolatos szolgáltatások
92300000 Szórakoztatási szolgáltatások
92312000 Művészeti szolgáltatások
92331100 Vásári szolgáltatások
92340000 Tánc- és előadó-művészeti szolgáltatások
92360000 Pirotechnikai szolgáltatások
92370000 Hangtechnikusi szolgáltatások
92621000 Sportesemény-támogatási szolgáltatások
92622000 Sportesemény-szervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Rendezvényszervezési és komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása a Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt. részére a Szent István Napi ünnepségsorozat kapcsán

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 6 575 000 000 Ft + Áfa, azaz nettó Hatmilliárd-ötszázhetvenötmillió forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 1 972 500 000 Ft + Áfa, azaz Egymilliárd-kilencszázhetvenkétmillió-ötszázezer forint opció.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 09/06/2020
Befejezés: 30/09/2021
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 149-365900

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Rend.szerv., komplex komm. TMÜ részére (5)

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
10/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "Antenna Hungária" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_30790140
Postai cím: Petzval József utca 31-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: htsz@htsz.eu
Telefon: +36 703425211
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 6 575 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerződésmódosítás dátuma: 2020.9.29.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának megfelelően

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/10/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79950000 Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45237000 Színpad építése
45340000 Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése
45451000 Dekorációs munka
51000000 Beszerelési szolgáltatások (kivéve szoftverek)
55000000 Szállodaipari, éttermi és kiskereskedelmi szolgáltatások
55300000 Éttermi és felszolgálási szolgáltatások
79310000 Piackutatási szolgáltatások
79320000 Közvélemény-kutatási szolgáltatások
79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások
79416000 Public relations szolgáltatások
79710000 Biztonsági szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
79950000 Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
79960000 Fényképészeti és járulékos szolgáltatások
92000000 Szolgáltatások a pihenés, kultúra és sport területén
92100000 Mozifilmmel és videofilmmel kapcsolatos szolgáltatások
92200000 Rádióval és televízióval kapcsolatos szolgáltatások
92300000 Szórakoztatási szolgáltatások
92312000 Művészeti szolgáltatások
92331100 Vásári szolgáltatások
92340000 Tánc- és előadó-művészeti szolgáltatások
92360000 Pirotechnikai szolgáltatások
92370000 Hangtechnikusi szolgáltatások
92621000 Sportesemény-támogatási szolgáltatások
92622000 Sportesemény-szervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Rendezvényszervezési és komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása a Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt. részére a Szent István Napi ünnepségsorozat kapcsán

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 6 575 000 000 Ft + Áfa, azaz nettó Hatmilliárd-ötszázhetvenötmillió forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 1 972 500 000 Ft + Áfa, azaz Egymilliárd-kilencszázhetvenkétmillió-ötszázezer forint opció.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 09/06/2020
Befejezés: 30/09/2021
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 6 575 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "Antenna Hungária" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10834730244
Postai cím: Petzval József utca 31-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: htsz@htsz.eu
Telefon: +36 703425211
Internetcím: https://www.ahrt.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Jelen szerződésmódosítás alapjául szolgáló egyik körülmény az a Keretszerződés 18.2. pontja alapján vis maior esetkörbe tartozó tény, hogy a COVID-19 okozta járványügyi helyzet fokozódásával járó kockázat csökkentése érdekében Magyarország Kormánya 2020. július 15-én a Szent István Napi rendezvénysorozat elhalasztásáról hozott döntést. A Kormány a 2020. július 15-én tartott ülésén a 2020. augusztus 20-ra tervezett nyilvános ünnepségek - az Állami díszünnepség és kapcsolódó események kivételével - 2021. augusztus 20-ra történő elhalasztásáról döntött. jelen szerződésmódosítás további indoka a Kormány 2000-es határozata, melyben egyetértését fejezte ki a tekintetben, hogy a Rendezvénysorozat megrendezése érdekében biztosított központi költségvetési források terhére az "Augusztus 20-i tűzijáték" és a "Szent István Napi programsorozat" támogatásáról szóló Korm. határozat szerint megkötött szerződések a Rendezvénysorozat 2021. évi megrendezése érdekében meghosszabbításra kerüljenek, valamint utasítást adott a megkötött szerződések szerinti teljesítések elszámolására.

Felek megállapítják, hogy "az Állami díszünnepség és kapcsolódó események" programelemeken kívüli rendezvények elhalasztása a Keretszerződés 18.2. pontjában foglalt, a Felek hatáskörén és érdekkörén kívül eső, a Keretszerződés hatályba lépése után elő álló vis maior eseménynek minősül.

Felek kijelentik, hogy a szerződést - figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti együttes feltételek teljesülésére - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítják, az alábbi indokokra tekintettel:

— jelen szerződésmódosítást a Kormány 2020. július 15-én a koronavírus járványra tekintettel a nyilvános ünnepségek többségének elhalasztásáról meghozott döntése, illetve az 1.4. pontban hivatkozott 2000-es Korm. határozatban foglaltak tették szükségessé, melyek olyan körülménynek minősülnek, melyeket a Megrendelő kellő körültekintéssel eljárva sem láthatott előre, ebből következően a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) alpontjában foglalt feltétel teljesül,

— a szerződésmódosítás a megkötött szerződés általános jellegén nem változtat, tekintettel arra, hogy Felek kizárólag a teljesítés időpontját módosítják, továbbá a Keretszerződés szerinti Keretösszeg nem változik, ezért a Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) és cc) alpontjában foglalt feltételek szintén teljesülnek.

Felek a Keretszerződés "4. A Keretszerződés időbeli hatálya és a teljesítési határidő" cím alatti 4.1. és 4.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

4.1. Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés az utolsóként aláíró fél aláírása napján lép hatályba és a Keretszerződés 7.1. pontjában meghatározott Keretösszeg (ideértve az opciós összeget is) kimerüléséig, de legkésőbb 2021. szeptember 31. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.

4.2. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Keretszerződésben meghatározott feladatait legkésőbb 2021. augusztus 31. napjáig (a továbbiakban: Teljesítési Határidő), Megrendelő pedig az ellenérték megfizetését legkésőbb a Keretszerződés időbeli hatályának lejártáig (azaz 2021. szeptember 30. napjáig) köteles teljesíteni.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Felek kijelentik, hogy a szerződést – figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti együttes feltételek teljesülésére – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítják, az alábbi indokokra tekintettel:

— jelen szerződésmódosítást a Kormány 2020. július 15-én a koronavírus járványra tekintettel a nyilvános ünnepségek többségének elhalasztásáról meghozott döntése, illetve az 1.4. pontban hivatkozott 2000-es Korm. határozatban foglaltak tették szükségessé, melyek olyan körülménynek minősülnek, melyeket a Megrendelő kellő körültekintéssel eljárva sem láthatott előre, ebből következően a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) alpontjában foglalt feltétel teljesül,

— a szerződésmódosítás a megkötött szerződés általános jellegén nem változtat, tekintettel arra, hogy Felek kizárólag a teljesítés időpontját módosítják, továbbá a Keretszerződés szerinti Keretösszeg nem változik, ezért a Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) és cc) alpontjában foglalt feltételek szintén teljesülnek.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 6 575 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 6 575 000 000.00 HUF